Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520471
Complexnummer
520469 - Complex Markt 2
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82799/8
Kadastrale aanduiding
Sint Oedenrode G 4621
Sint Oedenrode G 4622
Sint Oedenrode G 4623
Markt 2, 5492 AB te Sint-Oedenrode
Markt 2 A, 5492 AB te Sint-Oedenrode

Omschrijving

Inleiding.

Het KOETSHUIS uit 1863 in Traditionaal-Ambachtelijke stijl ligt ten noorden van het woonhuis en evenwijdig daaraan. Het is daarmee verbonden door een ommuurde binnenplaats.

Omschrijving.

Het eenlaags bouwwerk onder zadeldak, belegd met opnieuw verbeterde Hollandse pannen, is gebouwd op rechthoekig grondplan met schuine voorzijde en is opgetrokken uit machinale baksteen. De tuitgevels zijn voorzien van vlechtingen. In de tuitgevel aan de voorzijde is een rondboogvenster aangebracht. Het oorspronkelijke laadluik onder rondboog op de verdieping is omstreeks 1997 doorgetrokken tot maaiveldniveau en voorzien van een glazen pui. De gevel die naar de binnenplaats is gericht heeft in het voormalig stalgedeelte een tweetal gemetselde korfbogen, waarvan de rechter bij de ingebruikneming als gemeentehuis in 1881 is geblindeerd en omstreeks 1997 weer opengemaakt, en nu toegang geeft tot de nieuwe aanbouw. In het voormalig woongedeelte is een deur onder gemetselde rondboog aangebracht met ter rechterzijde een zesruits schuifraam. In de tuitgevel aan de achterzijde is een klein vierkant raam geplaatst.

In het woongedeelte is nog de oorspronkelijke schouw aanwezig, met daarnaast de -inmiddels gedempte- waterput. Onder het woongedeelte bevindt zich de kleine, van oorsprong veertiende eeuwse kelder met tongewelf. De zoldering is omstreeks 1997 gedeeltelijk verwijderd. De nog aanwezige zolderbalken zijn oorspronkelijk.

Waardering.

Het koetshuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van een complex met een prominente plaats op de markt en in de geschiedenis van de plaats, dat karakteristiek is voor de rol van notabelen in de vroegmoderne dorpsgemeenschap. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de aanwezige kelder. Het is gaaf bewaard gebleven en betrekkelijk zeldzaam.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520469. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Koetshuis(L)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1863
1863
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden