Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
520474
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Complex kerkhof
Complexnummer: 
520472 - Complex kerkhof
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
82799/28
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Meierijstad
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Sint-Oedenrode
X-Y coördinaat: 
160189 - 397062

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

De KERHOFKAPEL, gewijd aan St. Oda, is ontworpen door de architect Granpré Molière en in 1934 gebouwd als afsluiting van de zuidelijke dwarsarm van de begraafplaatsaanleg. Zij is gelegen op de St. Odaberg, de plek waar volgens de overlevering de Heilige Oda heeft geleefd, en waar zij na die tijd werd geëerd.

Het Neo-Gotische BEELD van St. Oda uit omstreeks 1853, dat oorspronkelijk op de plek van de kapel stond als pendant van het Martinusbeeld, heeft sinds 1934 een plaats aan de achterzijde van de kapel.

Omschrijving

De ronde kapel van machinale baksteen heeft een rond tentdak met breed overstek, belegd met leien in Maasdekking. De nok van het dak is afgezet met koperplaat en wordt door een spits bekroond. De kapel wordt voorafgegaan door een risalerend portaal onder zadeldak met breed overstek, belegd met leien in Maasdekking. Binnen het risalerend portaal is een halfronde gevelnis aangebracht, waarbinnen een tweedelige houten toegangsdeur met panelen is geplaatst. Boven de toegangsdeur is een viertal stenen geplaatst met de volgende inscripties: "27/11", "14/5", "7/6", "26/8", die duiden op de datum van respectievelijk de gedenkdag van St. Oda en de pastoorsbenoeming van de stichter van de kapel, A.J. van Erp; de plechtige verheffing van St. Oda's gebeente door bisschop Otbertus; de priesterwijding van A.J. van Erp; de inwijding van de kapel ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor A.J. van Erp. Rondom zijn vier hoge rondboogvensters geplaatst, gevuld met glas-in-loodramen. De dakrand is gesierd met gemetselde kraagstukken, die de kapconstructie dragen. In de oostzijde van de kapel is een houten deur aangebracht, onder licht getoogde segmentboog. Aan de achterzijde is een vrijhangende overkapping met zadeldak geplaatst, rustend op uitkragend mestelwerk. Onder de overkapping is een levensgroot zandstenen beeld geplaatst op een hoge gemetselde sokkel. Het verbeeldt een staande St. Oda in geplooid gewaad, het gelaat naar beneden gericht en de ogen neergeslagen. De rechter hand voor de borst geheven en de linker vrijhangend.

In de westelijke muur van het portaal is een gedenksteen aangebracht met de inscriptie: "TER HERINNERING AAN DE HUT, WAARIN ST. ODA HIER LEEFDE EN STIERF (726), AAN DE KAPEL WAARIN HAAR GEBEENTE WERD VEREERD (1103) EN AAN HET ST. ODAHUISJE, IS BIJ HET GOUDEN-PRIESTERJUBILÉ VAN DEN HERDER DER PAROCHIE IN 1934, DEZE KAPEL GEBOUWD." Rondom de kapel is een bordes aangebracht, dat wordt bereikt vanaf de voorzijde via twee halfronde trappen. Bordes en trappen zijn afgezet met een eenvoudige smeedijzeren balustrade.

Waardering

De kerhofkapel is van algemeen belang mede vanwege de samenhang met de andere onderdelen van het complex. Zij heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kerhofkapel en als onderdeel van de katholieke begraafcultuur ten tijde van de katholieke emancipatie. Zij heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van Delftse Schoolstijl en als representant van het werk van de architect Granpré Molière. Het St. Odabeeld heeft kunsthistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten. De kapel is compleet en gaaf behouden. Het geheel is zeldzaam.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
BY Kerkplein 47, Sint-Oedenrode

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKapel (F)Kapel(F1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Sint OedenrodeG5190

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
TraditionalismeDelftse schoolonbepaald
Neo-Gotiekonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19341934exactverbouwing

Betreft bouw kapel