Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520478
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82748/196
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Sint Oedenrode P 241
Boxtelseweg 9 B, 5491 XT te Sint-Oedenrode
Boxtelseweg 9, 5491 XT te Sint-Oedenrode

Omschrijving

Inleiding.

De BOERDERIJ van het langgeveltype uit 1885 in Traditioneel-Ambachtelijke stijl is evenwijdig aan de weg gebouwd en gelegen in het stroomgebied van de Dommel, nabij de spoorwegovergang in de voormalige spoorlijn Boxtel-Wesel uit 1865. Zij is gebouwd op de fundamenten en met muurresten van de boerderij die hier eerder heeft gestaan en in 1885 is afgebrand. De boerderij was anno 1998 nog in bedrijf.

Omschrijving.

De eenlaags BOERDERIJ onder zadeldak is gebouwd op rechthoekig grondplan en opgetrokken uit machinale baksteen. Enkele muurdelen zijn opgetrokken uit handgevormde bakstenen, die afkomstig zijn van de eerdere boerderij. In 1946 is de oorlogsschade aan het stalgedeelte van de voorgevel hersteld met nieuwe bakstenen. Muurankers bevinden zich onder de dakrand. De voorzijde van het dak is geheel belegd met gesmoorde oud-Hollandse pannen en aan de achterzijde slechts gedeeltelijk. Het resterend gedeelte aan die zijde is na de oorlog belegd met rode oud-Hollandse pannen. De voorgevel heeft een daklijst met muizentandversiering en een gepleisterde plint. In de linkerzijde van deze gevel is de voordeur aangebracht onder bovenlicht met levensboom, geflankeerd door twee vensters voorzien van schuiframen met roedenverdeling. De vensters zijn voorzien van luiken. Twee deuren, waarvan één onder bovenlicht met middenregel, geven toegang tot de voorstal. Hier zijn tevens twee licht getoogde vensters aangebracht, voorzien van gietijzeren kozijnen met roedenverdeling. Een grote dubbele staldeur geeft toegang tot de stal. Geheel rechts is een halfrond venster met gietijzeren raam geplaatst. In de zuidelijke zijgevel is een schuifraam met roedenverdeling aangebracht, voorzien van luiken, en een vierkant raam. Op de zolderverdieping is een tweetal kleine vierkante vensters aangebracht en een houten laadluik. De noordelijke zijgevel kent op de verdieping een houten hooiluik. In de achtergevel zijn in de jaren tachtig van de twintigste eeuw nieuwe kozijnen in het woongedeelte geplaatst en betonnen ramen in het stalgedeelte.

De indeling van het interieur is in hoofdlijnen intact gebleven, met uitzonderig van de verwijderde opkamer en kelder en een nieuwe muur uit de jaen tachtig van de twintigste eeuw in de herd. De voorstal heeft een zoldering van balken, belegd met planken en gedragen door onderslagbalken, die op hun beurt worden gestut door standvinken, bestaande uit dikke, onbewerkte houten balken. De stalplaatsen voor de koeien zijn in de dwarsrichting gelegen. Het rechter stalgedeelte heeft een open zoldering. De Hollandse dakspanten zijn vanonbewerkte houten balken met pen-gatverbindingen.

Ten westen van de boerderij en op het erf gelegen, bevindt zich een ronde, gemetselde waterput, opgetrokken uit handgevormde baksteen.

Waardering.

De boerderij van het langgeveltype is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een eenvoudige boerderij, die karakteristiek was voor de Noordbrabantse zandgronden in de late negentiende eeuw. Zij heeft waarde voor de geschiedenis van de wooncultuur vanwege de oorspronkelijke indeling. Zij heeft bouwhistorische waarde vanwege de gebruikte materialen, met name de zoldering van de stal, de dakspanten en de handgevormde stenen in de gevel. Zij is gaaf behouden en in de landelijke context betrekkelijk zeldzaam als voorbeeld van het betreffende type.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1) Betreft boerderij van langgeveltype

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1885
1885
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden