Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520479
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82749/26
Kadastrale aanduiding
Sint Oedenrode G 4667
Borchmolendijk 29, 5492 AJ te Sint-Oedenrode

Omschrijving

Inleiding.

De WONING ANNEX KOETSHUIS van omstreeks 1850 in Eclectische stijl is gelegen juist over de Dommel, aan het begin van het oude centrum van Sint-Oedenrode en aan de ontsluitingsweg naar de markt. Zij was oorspronkelijk bekend onder de naam `den hof op den dijk'. De fundamenten en kelder van het pand dateren vermoedelijk uit de zeventiende eeuw. In het begin van de twintigste eeuw was er een tabakskerverij in de aanbouw gevestigd, en woonde de eigenaar in het woonhuis. De recente, oostelijke uitbouw aan de achterzijde valt buiten de bescherming.

Omschrijving.

De tweelaags WONING onder schilddak, belegd met verbeterde Hollandse pannen, is op rechthoekig grondplan gebouwd en opgetrokken uit machinale baksteen. De voorgevel is voorzien van een gegroefde pleisterlaag en heeft een schijnbaar symmetrische indeling; het gedeelte links van de deur is evenwel groter dan het rechter gedeelte. Alle vensters in de voorgevel hebben een gepleisterde, geprofileerde lijst met afgeronde hoeken en een kuif. De onderdorpels zijn van hardsteen. De ramen ter rechterzijde van de voordeur bestaan uit zesruits schuiframen, ter linkerzijde bestaan de ramen uit enkele ruiten onder enkel bovenlicht. Op de verdieping bestaan de ramen uit stolpramen onder tweedelig bovenlicht. De centraal gelegen paneeldeur onder rechtgesloten bovenlicht met afgeronde hoeken heeft eenzelfde omlijsting als de ramen. De hardstenen onderdorpels van de benedenverdieping zetten zich voort over de gehele breedte van de gevel. De gestucte hoekpilasters hebben op de begane grond een inspringen de en op de verdieping een uitspringende profilering. De gestucte, licht geprofileerde plint zet zich voort in de oostelijke zijgevel, die verder in schoon metselwerk is uitgevoerd. Hier worden dezelfde vensters aangetroffen als in de voorgevel. Het venster geheel links op de eerste verdieping was oorspronkelijk blind en is pas later van een raam voorzien. Centraal in de gevel is een deur aangebracht. In de licht geprofileerde en gepleisterde daklijst is per travee een ventilatie-opening aangebracht.

In de westelijke zijgevel is op de begane grond en op de eerste verdieping een half venster aangebracht. Tegen de achtergevel is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een eenlaags aanbouw geplaats onder plat dak, die buiten de bescherming valt. De vensters in deze gevel zijn alle rechtgesloten en ieder van een ander raam voorzien. De twee linker vensters van de eerste verdieping waren oorspronkelijk blind. Geheel rechts in deze gevel is een deur onder rechtgesloten bovenlicht. De oorspronkelijke indeling van het interieur is behouden. In de centrale gang zijn marmerplaten in zand gelegd. De ruimte rechts van de voordeur heeft houten luiken aan de binnenzijde van de vensters en een houten bank onder het raam. Het plafond van deze ruimte is voorzien van stucwerk, voorstellende een jachttafereel. In de achterkamer bevindt zich nog een oorspronkelijke bedstee. In de keuken aan de achterzijde is de oorspronkelijke schouw nog aanwezig. Vanuit uit de keuken wordt de vermoedelijk zeventiende-eeuwse kelder bereikt, met tongewelf en keramische vloertegels in zand gelegd. Een tweetal trappen, die naar de eerste verdieping leiden, zijn nog oorspronkelijk. De indeling van de eerste verdieping is ongewijzigd. De dakspanten bestaan uit houten Hollandse spanten met pen-gatverbinding.

Het tegen de westgevel aangebouwde tweelaags koetshuis onder schilddak, belegd met verbeterde Hollandse pannen, is een halve travee dieper gelegen dan het woonhuis. De voorgevel is op eenzelfde wijze gepleisterd als het woonhuis en heeft een dubbele houten deur onder licht getoogde segmentboog. Op de verdieping is een tweetal rechtgesloten vensters met zesruits ramen aangebracht. Het koetshuis kent aan de achterzijde een tweetal eenlaags aanbouwen onder zadeldak en schilddak, beide belegd met verbeterde Hollandse pannen. Aan de oostzijde en in de rooilijn van de voorgevel is een toegangshek geplaatst, bestaande uit twee gestucte, achthoekige pilaren met een ijzeren hekwerk.

Waardering.

De woning annex koetshuis is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een woning met koetshuis van een dorpsnotabele en vanwege de nog aanwezige oorspronkelijke onderdelen, met name in de kamer rechts van de voordeur, de bedstee en schouw en de kelder. Zij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis in Eclectische stijl. Zij heeft bouwhistorische waarde vanwege de detaillering van de gevel. Het object is relatief gaaf behouden en redelijk zeldzaam.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Annex koetshuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden