Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520482
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82749/168
Kadastrale aanduiding
Sint Oedenrode G 3830
Kerkdijk-Noord 5, 5491 AR te Sint-Oedenrode

Omschrijving

Inleiding.

De voormalige PASTORIE in Traditioneel-ambachtelijke stijl met Neo-gotische elementen is gelegen buiten het centrum van Sint-Oedenrode, in de kern van het gehucht Eerschot, tegenover de Middeleeuwse kerk en langs een dode arm van de Dommel. Direct langs de noordgevel van het pand loopt het oorspronkelijke kerkepad. Hoewel de huidige verschijningsvorm uit het derde kwart van de negentiende eeuw dateert, heeft het pand een oudere kern. Al vóór 1300 stond op deze plek een woning, die bekend was onder de naam `Huis aan het water'. In 1510 kreeg zij een funktie als pastorie en van 1648 tot 1741 diende zij als woning voor de hervormde predikant. Nadien kwam zij in particuliere handen en kreeg de naam `De oude pastorie'.

Omschrijving.

De eenlaags PASTORIE onder zadeldak met afgewolfde achterzijde is gebouwd op rechthoekig grondplan en opgetrokken uit handgevormde baksteen. De topgevel aan de voorzijde is doorgemetseld en hetzelfde geldt voor de afgeknotte topgevel aan de achterzijde. De dakvoet eindigt in kantelen, waarachter de bakgoot is gelegen. Het dak is belegd met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd en afgezet met met ruw gestucte randen. De rechtgesloten vensters in de voorgevel zijn voorzien van gestucte wenkbrauwen. De rechtgesloten houten paneeldeur heeft een in blokken gepleisterde omlijsting. De vensters in de voorgevel zijn voorzien van zesruits schuiframen en louvreluiken. Op de verdieping is een tweetal vensters aangebracht, gevuld met vierruits stolpramen. De zolderverdieping kent een klein rondvenster, bekroond door een wit gestucte omlijsting en een hoefijzervormige pleister-decoratie eronder.

Omstreeks 1970 zijn er wijzigingen in het interieur aangebracht, waarbij een nieuwe vloer is gestort, spouwmuren zijn geplaatst, de kelder is uitgediept en de indeling op de verdieping is gewijzigd. De indeling op de begane grond is daarbij ongewijzigd gebleven. Opmerkelijk zijn de ruime hal, de centrale gang en de opkamer. De houten kapspanten zijn met houten pennen verbonden. Op één van de spanten is het jaartal "1461" aangebracht.

Het pand heeft aan de achterzijde een eenlaags uitbouw onder plat dak. Daarachter is een eenlaags aanbouw gelegen, onder zadeldak met afgewolfd uiteinde en gelegd met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Deze aanbouw is op vergelijkbare wijze gepleisterd als het woonhuis. In de topgevel aan de achterzijde is een laadluik aangebracht.

Waardering.

De voormalige pastorie is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bewoningsgeschiedenis, die heeft geresulteerd in een reeks van bouwfasen, waarvan waardevolle onderdelen, zoals de houten kap, bewaard zijn gebleven. Zij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de Neogotische elementen, met name de kantelen. Zij heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de buurtschap Eerschot, de er tegenover gelegen kerk en het erlangs lopende kerkepad, alsmede vanwege de ligging aan een dode arm van de Dommel. Zij is voldoende gaaf gewaard gebleven en is zeldzaam als voorbeeld van een Neogotisch woonhuis met kantelen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1875
globaal
verbouwing
1970
1970
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden