Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520566
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82732/128
Kadastrale aanduiding
Herten C 3405
Bij Roermondsestraat 18, 6049 AZ te Herten

Omschrijving

Inleiding

Vrijstaand POMPGEBOUW en KETELHUIS voor de drinkwatervoorziening gebouwd in 1896. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch.

Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee vrijstaande gebouwen in elkaars verlengde. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd een tussenbouw gerealiseerd waardoor het pomphuis werd verbonden met het ketelhuis.

Omschrijving

Het pompstation is een langwerpig rechthoekig gebouw in een bouwlaag onder een zadeldak gedekt met zwarte betonpannen.

De VOORGEVEL is vrijwel symmetrisch ingedeeld. Het linkergeveldeel met het pompgebouw telt vijf traveeën. De na-oorlogse tussenbouw telt twee traveeën. Het rechtervoorgeveldeel met ketelhuis telt eveneens vijf traveeën.

Geveltraveeën gescheiden door lisenen. Segmentboogvormige stalen vensters met hardstenen dorpelstenen.

Verbrede plint met hardstenen hoeksteentjes. In het linkergeveldeel een authentieke rechthoekige houten deur met segmentboogvormig bovenlicht. In het rechterfrontgeveldeel een authentieke rechthoekige houten deur in een segmentboogvormige omlijsting. Vensters en deuren met gebogen strek met hardstenen sluitsteen. Het middenvoorgeveldeel met twee vensterkozijnen van omstreeks 1950. Vensterkozijnen met segmentboog met hardstenen sluitsteen. Spaarvelden tussen de traveeën met aan de bovenzijde muizetand.

RECHTERZIJGEVEL met in eerste bouwlaag rechthoekige poort van omstreeks 1990 met kunststof pui. Aan weerszijden van deze poort een segmentboogvormig vensterkozijn met hardstenen dorpelsteen en sluitsteen. In de topgevel rechterzijgevel een rond stalen venster met aanzet- en sluitstenen. Langs de topgevelrand decoratief metselwerk.

Kopgevel LINKERZIJGEVEL met in het rechtergeveldeel een rechthoekige houten deur. Tegen het linkergeveldeel een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming. Linkerzijgevel uitlopend in een topgevel met hierin decoratief metselwerk en drie smalle rechthoekige vensters met doorlopende latei.

ACHTERGEVEL ketelhuisgedeelte telde oorspronkelijk vijf venstertraveeën waarvan het venster in de middelste travee is dichtgezet. Overige vensters en gevelindeling identiek aan frontgevel. Achtergevel tussenbouw telt twee venstertraveeën.

Achtergevel pompgebouw telt vijf venstertraveeën. In de achtergevel bevinden zich geen deuren.

Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. In het pompgebouw de oorspronkelijke waterpompinstallatie; de lage houten lambrisering en stenen plint; stalen dakspanten met in ruitmotief aangebrachte delen van het dakbeschot. In de naoorlogse tussenbouw worden de zijwanden gevormd door de oorspronkelijke buitengevel van het pompgebouw en het ketelhuis.

Deze gevels zijn grotendeels in tact.

Waardering

Het pompstation bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het gebouw is industrieel-historisch van belang vanwege zijn functie in de vroeg-industriële watervoorziening voor de streek. Het gebouw bezit in redelijke mate architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van achitectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en de typologische en functionele zeldzaamheid.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1896
1896
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
stijlzuiver