Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
520830
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 december 2001
Kadaster deel/nr: 
21796/15
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Westvoorne
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Oostvoorne
X-Y coördinaat: 
65887 - 435365

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Omstreeks 1880 gebouwde kleine DUINBOERDERIJ, een van de weinige authentieke agrarische bedrijfjes van dit type dat is overgebleven in de gemeente Westvoorne. Om de woeste duingronden langs de kust om te zetten in bruikbare landbouwgrond werd tot diep in de negentiende eeuw de bodem tot vlak boven het grondwaterniveau afgezand. De kleine duinboerderijtjes herinneren nog aan deze kleinschalige ontginning en gebruik van de duingronden. De in een Ambachtelijk-traditionele trant gebouwde boerderijtjes zijn meestal van een type dat een sobere, verkleinde versie lijkt van de zijlangsdeelboerderijen (Vlaamse Schuurtype) op de Zuid-Hollandse eilanden. De duinboerderijtjes werden meestal gebruikt door keuterboeren die er een gemengd bedrijf uitoefenden. De meeste nog bestaande boerderijtjes dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw of zijn van kort na de eeuwwisseling (1900).

Het oorspronkelijk deels houten bedrijfsgedeelte is in 1940 na een brand grotendeels herbouwd in baksteen. De destijds in de voorgevel van de schuur staande deur is toen verplaatst naar de zijgevel.

Op het achtererf staat nog het restant van een in aangesmeerd riet opgetrokken wagenschuurtje, dat vanwege de ruïneuze staat buiten de bescherming van rijkswege valt.

Omschrijving

In baksteen opgetrokken kleine duinboerderij bestaande uit twee volumes onder met Hollandse pannen gedekte zadeldaken. De gevels zijn voorzien van staafankers (schieters) en zijn deels gepleisterd. Het loodrecht op de weg staande boerderijtje heeft een iets hoger opgaand bedrijfsgedeelte met een gemetselde schoorsteen op de voorste nokhoek voor haard en bakoven. Het woongedeelte staat rechtsvoor tegen het bedrijfsgedeelte, waardoor een lange, doorlopende rechter langsgevel is ontstaan en de schuur aan de linker zijde is verbreed ten opzichte van het woongedeelte.

De symmetrische voorgevel van het in IJsselsteentjes opgetrokken woongedeelte heeft op de begane grond een met persiennes behangen, onder strek staand venster met zesruits schuifraam en een eveneens onder een strek staand vierruits schuifraam voor de zolder. De linker zijgevel bevat eveneens een met persiennes behangen venster als die in de voorgevel. De lange rechter zijgevel is alleen gepleisterd over de lengte van het woongedeelte en bevat een kelderluik en een venster met T-raam op de plaats, waar zich oorspronkelijk de deur naar het bakhuis bevond. Achter de van een venster voorziene, deels gepleisterde kopgevel links van het woongedeelte bevindt zich de keuken, waarvan de vernieuwde deur en een venster rechts in de linker langsgevel staan. De waarschijnlijk uit 1940 daterende linker zijgevel van de schuur is verder voorzien van drie halfronde stalvensters met ijzeren ramen en een rechthoekig venster met vierruits betonnen raam. De houten achtergevel van gepotdekselde planken bevat een uit een boven-en onderdeur samengestelde staldeur, een vergelijkbare deur naar de tas, een zolderluik en niet oorspronkelijke ramen. De rechter zijgevel van de schuur is voorzien van drie halfronde vensters met ijzeren ramen als die in de linker gevel.

Het inwendige van zowel het woon- als het bedrijfsgedeelte is voor een belangrijk deel in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De opgeklampte deuren in de woonkamer zijn voorzien van houten handgrepen. De kamer heeft een planken vloer, een sobere houten schoorsteenmantel, dubbele deuren voor de beide bedsteden en een enkele deur voor de kelder daartussen. Een deur rechtsachter in de kamer geeft toegang tot een kleine achterkamer ("oma's kamer"). De keuken tussen kamer en bedrijfsgedeelte bevat een betonnen vloer (boven de waterput), een aanrecht met granito blad en waterpomp boven houten kastjes, een balkenplafond en de restanten van de bakoven. De drie gebinten tellende schuur heeft een zandvloer. De zolder boven het woongedeelte bevat twee kleine kamertjes.

Waardering

Het duinboerderijtje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde en architectuurhistorische waarde.

- Het duinboerderijtje heeft cultuurhistorische waarde als een goede representant van een snel verdwijnend, streekgebonden type, dat nauw is verbonden met de ontginning van het duingebied en de ontwikkeling van het Westvoornse duinlandschap.

- Het duinboerderijtje heeft architectuurhistorische en typologische waarde vanwege de specifieke samenstelling van de oorspronkelijke onderdelen.

- Het pand heeft zeldzaamheidswaarde omdat het een van de laatse nog vrij authentieke boerderijtjes van dit type is.

- Het boerderijtje is tevens van belang vanwege de vrij grote mate van gaafheid van het exterieur en het interieur.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHeveringseweg663233 SEOostvoorne

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
OostvoorneA5483

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Duinboerderij
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Langsdeelboerderij

Zijlangsdeelboerderij

Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Vlaamse schuur

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18801880globaalvervaardiging
19401940exactverbouwing

Brand en verbouwing