Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521141
Complexnummer
521140 - Complex Slimstraat 7-9
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82697/12
Kadastrale aanduiding
Udenhout E 3251
Slimstraat 7, 5071 EG te Udenhout

Omschrijving

Inleiding.

R.K. PASTORIE gelegen naast de reeds eerder beschermde r.k. Lambertuskerk, Slimstraat 9. Gebouwd rond 1850-1860 in Ambachtelijk-traditionele stijl met Neoklassicistische motieven. Aan de oostzijde een lagere tweelaagse aanbouw uit circa 1950. Deze laatste en de serre uit circa 1950 behoren niet tot het monument.

Omschrijving.

Tweelaagse PASTORIE, opgetrokken uit baksteen onder schilddak met oud-Hollandse pannen en hoekschoorstenen met verdiepte panelen. De voorgevel telt vijf traveëen en heeft een hardstenen plint. De gevel heeft een middenrisaliet en hoeklisenen en wordt geleed door een hardstenen cordonlijst en afgesloten door een gemetseld fries met kepermotieven en muizetanden onder de lijstgoot. De risaliet heeft een driehoekig bakstenen fronton met driepasvulling. Beneden en boven achtruits schuiframen. Hoofdingang met bordes en hardstenen omlijsting met deklijst op voluten. Paneeldeur en bovenlicht met geometrische indeling. Hangende lantaarn. De linker zijgevel gaat goeddeels schuil achter de aanbouw van circa 1950. De rechter zijgevel heeft op de verdieping een achtruits schuifraam. De achtergevel is geheel vlak, telt vijf vakken en heeft evenals de voorgevel achtruits schuiframen. Tussen pastorie en kerkhof ligt een bakstenen scheidsmuur.

Waardering.

Het gebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van het katholieke zelfbewustzijn en als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van kerk, kerkhof en pastoorswoning in het midden van de vorige eeuw. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de evenwichtige verwerking van Ambachtelijk-traditionele en Neo-Classicistische motieven. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groep, tesamen met het afzonderlijk te beschermen klooster, die getuigt van de ontwikkeling van het katholieke bouwen. Het geheel is gaaf bewaard gebleven en zeldzaam als 'katholieke' bebouwingsgroep in sobere baksteenbouwkunst.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521140. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1860
globaal
verbouwing
1950
1950
exact
Geldt voor pastorie

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden
Neo-Classicisme
invloeden