Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521145
Complexnummer
521144 - Complex Slimstraat 26
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82893/24
Kadastrale aanduiding
Udenhout F 5119
Slimstraat 26, 5071 EK te Udenhout

Omschrijving

Inleiding

HERENHUIS, gebouwd rond 1880 in Eclectische stijl.

Omschrijving

Tweelaags woonhuis, opgetrokken uit baksteen onder schilddak met verbeterde Hollandse pannen. Aan de achterzijde een haakse aanbouw. De voorgevel telt vijf traveeën en heeft een hardstenen plint met cassettenversiering. Hij wordt geleed door hoeklisenen en heeft een middenrisaliet en wordt afgesloten door een cassettenfries met geprofileerde lijstgoot op voluutconsoles.

De entree heeft een gestucte omlijsting met kroonlijst op voluten en een kussenpaneeldeur. Links en rechts twee schuiframen met stucomlijstingen met afgeronde hoeken en kuif. In de bovenlichten ornamentaal glas-in-lood. Op de verdieping T-ramen met dezelfde omlijstingen. De linker zijgevel heeft beneden drie zesruits schuiframen en daarboven een dito raam. De rechter gevel heeft op de verdieping een T-raam. De achtergevel heeft een tandlijst onder de dakrand en een houten erker. Op de verdieping zesruits schuiframen. Haakse aanbouw onder zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. Zesruits ramen en laadluik in de topgevel. Rollaag en overhoekse toppinakel.

Tegen de zijgevel een leipeer.

Inwendig heeft het huis onder meer een suitekamer met stucplafonds, marmeren schouw, ramen met binnenluiken en een scheidingswand in hout met gefacetteerd glas en glas-in-lood panelen. Voor het huis een smeedijzeren hekwerk met hardstenen voetmuur en links een poort met bakstenen hekpijlers.

Waardering

Het huis is van algemeen belang. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de toepassing van motieven uit de neostijlen aan een bouwwerk, dat getuigt van de negentiende-eeuwse bloei van de Meijerij. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van de reeks waardevolle boerderijen en woonhuizen aan de nederzettingsstructuur van de 'kruisstraten'. Het is gaaf bewaard gebleven.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521144. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1880
1880
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden