Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521240
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82657/50
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Udenhout F 3860
Udenhout F 5829
Schoorstraat 2, 5071 RA te Udenhout

Omschrijving

Inleiding

WOONHUIS uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, opgetrokken in Eclectische stijl, gelegen aan een der vier 'kruisstraten', die het oude centrum van Udenhout vormen. Oorspronkelijk het woonhuis van 'Gouden Willem', burgemeesterszoon W. van Iersel, in 1924 weldoener van Huize Sint Vincentius. Het huis was als woonhuis 'De Kleine Strijdhoeve' in 1826 van het landgoed De Strijdhoeve afgesplitst en korte tijd vestiging van het internaat Sint Vincentius (RM 521138) en later rectorswoning.

Omschrijving

Eenlaags woonhuis, opgetrokken uit baksteen, onder mansardedak gedekt met rensleien. De voorgevel telt 8 traveeën en heeft een betegelde stoep, gepleisterde plint en een cassettenfries met houten gootlijst. Zesruits schuiframen met persiennes. De laatste travee links is blind. De rijk gedetailleerde Neo-Renaissance paneelvoordeur met smeedwerk heeft een gestucte omlijsting. Vier dakkapellen met T-ramen en frontons. De zijgevel aan de straathoek heeft beneden zesruits ramen en toont sporen van een gedichte opening. Erboven twee openslaande zesruits ramen en in de top een T-raam, alles voorzien van persiennes. De topgevel heeft windveren met geschulpte sierranden en in de top een makelaar met windwijzer. De linker zijgevel heeft een vernieuwde paneeldeur met bovenlicht en een getoogde poort, die schuil gaat achter een later voorgebouwde rechthoekige poort. Erboven een hijsopening met opgeklampte deur en later toegevoegde flankerende ramen. Topgevel met windveren met geschulpte sierranden en in de top een makelaar met windwijzer. In de lange achtergevel eenvoudige schuifvensters, een omlijste ingang, twee zesruits schuiframen, een vernieuwde deur en een rijk gedecoreerde houten serre. Muizetand onder de bakgoot. Aan de straatzijde een pijlpuntenhek op voetmuur en verder een gemetselde muur met siermetselwerk in gele baksteen.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als eerste vestigingsplaats van het belangrijke katholieke internaat Huize Sint Vincentius. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de toepassing van motieven uit de neostijlen aan een landelijk bouwwerk, dat getuigt van de negentiende-eeuwse bloei van de Brabantse Meijerij. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van de reeks waardevolle boerderijen en woonhuizen aan de nederzettingsstructuur van de 'kruisstraten'. Het is gaaf bewaard gebleven.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden