Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521241
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82657/56
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Udenhout F 6147
Slimstraat 21, 5071 EG te Udenhout

Omschrijving

Inleiding

KLOOSTER Sint-Petrus, opgetrokken rond 1890-1900 in Ambachtelijk-traditionele bouwstijl met Neogotische elementen, gelegen naast de reeds eerder beschermde kerk van de H. Lambertus, aan de Slimstraat, een der vier kruisstraten, die het oude centrum van Udenhout vormen. In de tuin onder meer een rode beuk.

Omschrijving

Tweelaags kloostergebouw, opgetrokken uit baksteen, onder met leien gedekt afgeplat schilddak, aan de rechterzijde voorzien van een haaks op de straat gerichte bakstenen kapel onder met leien gedekt zadeldak. De voorgevel heeft een hardstenen plint, waarboven een druiplijst van geglazuurde steen en telt zeven traveeën, waarvan de middelste en de hoekvakken door bakstenen lisenen worden aangeduid. Per travee boven en onder schuiframen met vierentwintigruits kleine roedenindeling. De lisenen eindigen ter hoogte van de geprofileerde lijstgoot in deels getande uitmetselingen en worden met elkaar verbonden door segmenttogen en een rijk gedetailleerde getande lijst. Gesmede sierankers. De middenrisaliet heeft een ondiep portiek met paneeldeur met driepassen en een vierdelig bovenlicht. Erboven een tegeltableau met de kloosternaam 'St. Petrus'. In de met geglazuurde baksteen afgedekte topgevel een spitsboognis met kunststenen beeld van de H. Jozef onder kruis. In het dakvlak links en rechts een dakkapel. De zijgevel heeft twee kleine roedenvensters met rolluiken en een tandlijst onder de goot. In het dakvlak een dakkapel. De achtergevel is symmetrisch ingedeeld en heeft op de verdieping zes openslaande vierentwintigruits ramen en in het midden een raam voor het trappenhuis. In het dakschild drie dakkapellen. De kapel heeft aan de straatzijde een driezijdig gesloten absis met overhoekse steunberen en een fries. In de eindgevel drie lancetramen. In de eenvoudige lange zijgevel rechts zes smalle lancetvensters. In de koorramen heiligenfiguren. Aan de linkerzijde een tweelaagse aanbouw onder met leien gedekt zadeldak. Twintigruits schuiframen. Aan de straatzijde een smeedijzeren hekwerk op bakstenen voetmuur, met poortjes tussen bakstenen pijlers.

Waardering

Het klooster is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de ontwikkeling van onderwijs en zielzorg door congregaties in de late negentiende eeuw en is een goed voorbeeld van het eenvoudige kloostertype, dat zich ontwikkelde als een grote variant van het blokvormige herenhuis. Het heeft architectonische waarde als voorbeeld van de ontwikkeling van een uiterst eenvoudige, min of meer gotiserende katholieke gestichtsstijl. Het maakt deel uit van een groter geheel, een katholieke groep aan een der vier kruisstraten in de kom van Udenhout. Het is gaaf bewaard gebleven.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster Trappistenklooster Geen orde bekend

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1890
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden