Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521328
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82632/134
Kadastrale aanduiding
Vught L 2784
Helvoirtseweg 1, 5261 CA te Vught

Omschrijving

Inleiding

Het WOONHUIS is gelegen op de hoek Helvoirtseweg-Taalstraat, waar het gedeeltelijk in een gesloten bouwblok wordt opgenomen. In de Taalstraat sluit het pand aan op het belendende pand, aan de Helvoirtseweg is het door een lage, smalle poort, leidend naar een klein binnenhofje, van het aangrenzende pand -het voormalige raadhuis van Vught- gescheiden. Het woonhuis, dat stijlelementen van het Eclecticisme vertoont, werd omstreeks 1860-1870 gebouwd in opdracht van burgemeester P.J. van Heeswijk. De kelder van het woonhuis is wellicht ouder. Tussen 1911 en 1915 kwam het woonhuis in bezit van een sigarenhandelaar en werd het pand gedeeltelijk omgebouwd tot winkel, waarbij in het gedeelte links van de ingang een winkelpui werd aangebracht. In 1979 werd het pand weer grotendeels in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Door diverse recentelijke verbouwingen is de inwendige dispositie echter sterk gewijzigd. Thans is het voormalige woonhuis in gebruik als bedrijfspand.

Omschrijving

Het gedeeltelijk onderkelderde woonhuis heeft een globaal rechthoekige plattegrond, met aan de achterzijde een lagere (modernere) éénlaags aanbouw onder plat dak, die buiten de bescherming valt. Het pand telt één bouwlaag onder een zadeldak met wolfeinde, gedekt met beverstaardpannen. Langs het dak een bakgoot. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, deels met pleisterwerk: attiek, plint, hoekpilasters, raamomlijstingen en de gehele oostelijke gevel zijn bepleisterd. Het pand heeft aan de bovenzijde licht afgeronde vensters met T-ramen. Boven de plint van het gebouw een horizontale lijst, onder de vensters voorzien van voluutvormige consoles.

De voorgevel (noordelijke gevel) telt zes traveeën. De ingang ligt in de derde travee van rechts en bestaat uit een houten paneeldeur met venster en bovenlicht. Een lage hardstenen stoep leidt naar deze ingang. Boven ingang en vensters zijn in deze voorgevel wenkbrauwbogen met kuif aangebracht. De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst met fries, waarin per travee een klein zeshoekig venster is aangebracht, met hiertussen een imitatie van steenblokken met bossage.

De oostelijke gevel, gelegen langs de Taalstraat telt twee traveeën. Op de bovenverdieping twee lagere vensters met vierruits openslaande ramen. Deze zijn, evenals de vensters op de benedenverdieping, aan de bovenzijde licht afgerond. Zowel op beneden- als bovenverdieping worden de vensters bekroond door een kuif.

De westelijke gevel, die is gewit, heeft op de bovenverdieping een modern venster. De achtergevel van het pand, die uitkijkt op een kleine binnenplaats, gaat grotendeels schuil achter een modernere eenlaags aanbouw onder plat dak.

De inwendige dispositie van het voormalige woonhuis is als gevolg van de diverse functies die in de loop der tijd in dit pand gevestigd waren sterk gewijzigd. Alleen de voorkamer rechts van de ingang geeft nog een indruk van de oorspronkelijke aankleding: hierin zijn onder meer het stucplafond, een schoorsteenboezem en houten binnenluiken van belang.

Langs de voorzijde van het woonhuis een zevental hardstenen stoeppalen met smeedijzeren kettingen.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang. Het woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van de luxueuze woonhuizen voor notabelen in het villadorp Vught. Het woonhuis bezit architectuurhistorische waarde door de bijzondere detaillering en het bijzondere materiaalgebruik, met name de vrij zeldzame beverstaartpannen. Het woonhuis bezit ensemblewaarde vanwege de bijzondere betekenis van het pand voor het aanzien van de historische dorpskern van Vught. Het woonhuis is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van deze dorpskern.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1860
1870
globaal
verbouwing
1911
1915
globaal
restauratie
1979
1979
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden