Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521697
Complexnummer
521696 - -
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82792/85
Kadastrale aanduiding
Standdaarbuiten I 395
Molendijk 7, 4758 SB te Standdaarbuiten

Omschrijving

Inleiding.

WOONHUIS, behorend tot het boerderijcomplex Molendijk 7, waarschijnlijk omstreeks 1880 gebouwd in Eclectische trant. Het huis is van het middengangtype met dwars geplaatst zadeldak. Het huis is wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm in vrij gave staat bewaard gebleven. In de achtergevel bevindt zich een modern venster.

Omschrijving.

Woonhuis met rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en twee zolderverdiepingen, opgenomen binnen een fors zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Het woonhuis is door een laag tussenlid tegen de linker zijgevel verbonden met het naast gelegen grote koetshuis. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen en bezit bij de zijtopgevels houten overstekken op eenvoudige klossen. Op de nokeinden staan gepleisterde schoorstenen. Moderne dakramen in voor- en achterschild. De gevels zijn geheel gepleisterd of witgeschilderd en voorzien van een gepleisterde plint. De gepleisterde voorgevel is vijf traveeën breed en symmetrisch van indeling. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een hoofdgestel, bestaande uit een geprofileerde architraaflijst, een fries met opgelegde panelen en een geprofileerde houten kroonlijst op zes rijk geprofileerde consoles. Vensters en ingang zijn voorzien van geprofileerde gepleisterde omlijstingen met omgezette bovenhoeken en stucwerkornamenten midden boven. In de middenas bevindt zich de hoofdingang, voorzien van een hardstenen stoeptrede, een kozijn met eenvoudige paneeldeur en boven het kalf een licht getoogd enkelruits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich twee licht getoogde vensters met hardstenen lekdorpels, stolpramen met getoogde enkelruits bovenlichten en houten persiennes. Onder de lekdorpels bevinden zich casementen en consoles met diamantkoppen. Onder elk venster bevindt zich een licht getoogd enkelruits kelderlicht. De wit geschilderde zijgevels zijn gemetseld in baksteen in kruisverband. De zijgevels hebben beide in de top drie licht getoogde vensters met T-schuiframen. De linker zijgevel heeft rechts voorts een venster met enkelruits schuifraam en persienne. Op het linker deel van deze gevel sluit het tussenlid aan. De gepleisterde achtergevel heeft links twee vensters met vierruits schuiframen met enkelruits bovenlichten en houten luiken. In de middenas van de gevel een ingang met vernieuwde deur en enkelruits bovenlicht. In het rechter deel van de gevel een modern venster. Het pand is gelegen binnen een eigen terrein met aan de voorzijde een siertuin en een sloot. Het terrein is bereikbaar via een toegang die voorzien is van gietijzeren sierposten met een kapiteel en pijnappelbekroning. Het dubbele draaihek is niet origineel.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van een gaaf boerderijcomplex buiten de bebouwde kom van Standdaarbuiten, verwijzend naar de vroegere agrarische betekenis van het kleigebied. Het heeft architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een laat 19de-eeuwse vrijstaande boerenwoning met de allure van een herenhuis, zoals dat bij boerderijcomplexen van het West-Brabantse type kan worden aangetroffen. De in eclectische trant vormgegeven voorgevel wordt gekenmerkt door de symmetrische indeling, de geornamenteerde kozijnomlijstingen en het afsluitende hoofdgestel. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een harmonisch geheel, te weten een boerderijcomplex, verder bestaand uit een grote veeschuur en een koetshuis, diverse groenelementen en een tuin met sierposten bij de toegang en is tevens van beeldbepalend belang voor de Molendijk en omgeving.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521696. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Hekpijler
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1880
1880
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden