Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
521704
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Hoeve Cecilia
Complexnummer: 
521702 - Hoeve Cecilia
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
13581/8
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Moerdijk
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Langeweg
X-Y coördinaat: 
103955 - 406757

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

De LANDBOUWSCHUUR is gesitueerd aan de westzijde van de dreef. De kern van deze oorspronkelijk gepotdekselde schuur dateert uit 1832. Getuige het geveljaartal aan de noordzijde werden de oorspronkelijk gepotdekselde wanden in 1914 vervangen door in kruisverband gemetselde, bakstenen muren.

Omschrijving.

Vierbeukige langsdeelschuur op L-vormige plattegrond onder een met gesmoorde bouletpannen gedekt, samengesteld dak, bestaande uit een afgewolfd zadeldak op het hoofdvolume en zadeldak met lagere noklijn en hogere dakvoet op de haakse uitbouw. In het midden van de noordgevel bevindt zich een in 1951 aangebouwde eenlaagse wagenloods onder aankappend, met dito pannen gedekt lessenaarsdak. Inwendig zijn de constructie en indeling herkenbaar bewaard gebleven. Vijf ankerbalkgebinten met extra middenstijl verdelen de ruimte in vier beuken van zes traveeën lang. In de linker beuk (zuidzijde) bevinden zich de stallen voor de paarden, stier en jongvee met een in 1951 herstelde stalwand, daarnaast bevindt zich de deel en in de rechter twee beuken (noordzijde) de tasruimte. In de twee meest westelijke traveeën zijn de voormalige koestallen gesitueerd (uitbouw en hoofdvolume), met tussen twee rijen koestanden de restanten van een smalspoortje, gebruikt voor de aanvoer van veevoeder. Representatieve voorgevel (oostzijde) met vier rood geschilderde entreedeuren overeenkomstig de inwendige, vierbeukige indeling. Van links naar rechts: een opgeklampte, gedeelde staldeur onder segmentboog; een hoge dubbele deeldeur met een rondboogvormig bovenlicht voorzien van radiaalroeden en twee opgeklampte, dubbele deuren onder segmentbogen die toegang geven tot de tasruimte. Daarboven een gietijzeren rondboogvenster met kleine roedenverdeling. In een witgepleisterde beeldnis staat een sculptuur van de Heilige Antonius van Padua met het Jezuskind, vereerd als beschermheilige van de Hoeve Cecilia. Windveren met decoratief houtsnijwerk. Veestallen aan de zuidzijde met gedeelde deuren en veelal verlicht door gietijzeren rondboogvensters op bakstenen afzaten met suikerbroodroeden. De koestallen aan de westzijde zijn toegankelijk via rondboogvormige klampdeuren en worden verlicht door getoogde en rondboogvormige gietijzeren vensters. Centraal in de westgevel de grote deeldeur met meerruits bovenlicht. Betrekkelijk gesloten noordgevel waarin enkele klampdeuren, deels met gietijzeren bovenlichten.

Waardering.

De landbouwschuur van de 'Hoeve Cecilia' is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden als uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het noordwestelijke Brabantse kleigebied en vanwege het belang voor de typologische ontwikkeling van langsdeelschuren. Het object heeft architectuurhistorische waarden vanwege de in het pand vervatte bouwgeschiedenis, vanwege de gebintconstructie en vanwege de voor een landbouwschuur ongewoon representatieve bouwstijl. Het object heeft tezamen met het woonhuis ensemblewaarden als karakteristiek onderdeel van dit historisch gegroeide agrarische ensemble. Het vormt op grond van stilistische en bouwkundige overeenkomsten (wolfseinden, rood geschilderde poorten en spiegelbeeldige L-vormige plattegrond) een harmonisch geheel met het belendende woonhuis. Verder heeft het ensemblewaarden vanwege de functionele historisch-ruimtelijke relatie met de omliggende, oorspronkelijk tot de hoeve behorende landbouwgronden en de met monumentale kastanjebomen afgezette dreef. In een groter verband heeft het ensemblewaarden als onderdeel van de aan weerszijden van de provinciale weg tussen Made en Zevenbergen gesitueerde historische boerderijcomplexen met losstaande schuren. Het object is van belang vanwege de herkenbaar bewaard gebleven hoofdvorm en enkele onderdelen van het interieur in relatie tot de structurele gaafheid van de agrarische omgeving.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDe Langeweg224771 RBLangeweg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Landbouwschuur

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ZevenbergenN1646

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18321832exactvervaardiging
19141914exactverbouwing
19511951exactverbouwing