Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521727
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82796/144
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Willemstad E 1546
BY Landpoortstraat, Willemstad

Omschrijving

Inleiding.

Waar buiten de bebouwde kom van Willemstad aan de zuidoostelijke uitvalsweg, de Landpoortstraat overgaat in de Steenweg, ligt in het ravelijn uit ca. 1749 een MONUMENT uit 1918. Het herinnert onder andere aan de afbraak in dat jaar van de Landpoort, gelegen in het vestingfront tussen de bastions Friesland en Overijssel. In het ravelijn liggen ook twee kanonslopen uit 1811.

Omschrijving.

Het gedenkteken bestaat uit een vierkante betonnen basis met dito witgeschilderde sokkel van drie treden, waarboven een kleine natuurstenen obelisk is opgebouwd uit vijf blokken, gestut door vier consoles. De spaarvelden van de obelisk bevatten elk twee basreliëfs: boven afwisselend het heraldische wapen van Nederland en Willemstad, onder gekruiste objecten ter illustratie van de met zwart ingevulde tekstregels in de sokkel. Het monument ligt met een rechte zijde parallel langs de weg. De teksten met corresponderende objecten en heraldiek gaan als volgt:

wegzijde: MOBILISATIE 1914-1918 LEGER EN VOLK EEN! - gekruiste kanonslopen en kroontje - wapen Willemstad; Landpoortzijde: O. NEDERLAND! LET OP U SAECK DE TIJT EN STONT IS DAER! - gekruiste degens en olijftak - wapen Nederland; grachtzijde: ONTHULT BIJ HET AFBREKEN VAN DE LANDPOORT. AUGUSTUS 1918. - helm, schop en houweel - wapen Willemstad; landzijde: HET VADERLAND GETROUW TOT IN DEN DOOD - geweren en vaandels - wapen Nederland.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als herinnering aan de Stelling aan het Haringvliet die de vesting Holland tegen aanvallen in de rug moest beschermen. In het bijzonder herinnert het aan de opheffing in 1918 van het garnizoen en de afbraak van de Landpoort in hetzelfde jaar. Verder is het een schakel tussen heden en verleden. Het object heeft kunsthistorische waarde wegens het belang voor de iconografie van oorlogsmonumenten. Het heeft ensemblewaarde door de plaatsing tezamen met de kanonslopen in het ravelijn op zichtafstand van de gesloopte Landpoort. Het monument is gaaf bewaard gebleven.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Gedenkteken(D6) Betreft monument

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1918
1918
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden