Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
521773
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2001
Kadaster deel/nr: 
7894/17
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Oldambt
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Winschoten
X-Y coördinaat: 
265832 - 573800

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Voormalig STATIONS- en ADMINISTRATIEGEBOUW met ingebouwde DIENSTWONING van de Stoomtramweg-Maatschappij "Oostelijk Groningen" (OG). Het pand is ontworpen in 1921 in een sobere Um-1800 trant en was in 1922 gereed. Het stationsgebouw maakte onderdeel uit van het rangeerterrein dat in 1914 door de OG werd aangelegd tussen de P. van Dijkstraat en de Brugstraat. De OG, die in 1912 was opgericht, onderhield tramlijnen naar Ter Apel, Bellingwolde en Delfzijl. In 1951 werd de Stoomtramweg-Maatschappij opgeheven, nadat eerder al de rails uit de straten waren verwijderd. De gebouwen en het terrein werden aangekocht door de gemeente. Sindsdien is een aantal gebouwen op het terrein afgebroken en de overige hebben een nieuwe functie gekregen, waaronder het stationsgebouw. In 1962 werd het gebouw in gebruik genomen als muziekschool en tegenwoordig is het als kantoorgebouw in gebruik. De vensters op de verdieping zijn ontdaan van hun houten luiken.

Het stationsgebouw is nu beeldbepalend gelegen aan de Wilhelminasingel, min of meer solitair gelegen op een groenstrook grenzend aan de Julianastraat.

Omschrijving

Voormalig STATIONS- en ADMINISTRATIEGEBOUW met ingebouwde DIENSTWONING, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in een bruine bezande baksteen op een gepleisterd trasraam. Het twee bouwlagen hoge pand heeft een afgeknot schilddak, gedekt met een rode verbeterde Hollandse pan, met een goot op klossen, en vier gemetselde schoorstenen. De gevels hebben een fries met muizetand en worden geleed door kruisvensters met zesruits bovenlichten met geel glas onder een strek. (De vensters op de verdieping hadden oorspronkelijk houten luiken ter hoogte van de middendorpel.) De oostgevel heeft in het midden een doorgetrokken geveldeel in de vorm van een fronton met daarin een ovaal venster met roedenverdeling. In de oostgevel de hoofdentree bestaande uit een (later dichtgezette) paneeldeur met kijkgat met smeedwerk onder een halfrond bovenlicht van gekleurd glas-in-lood, binnen een omlijsting van insluitstukken van zandsteen. Aan weerszijden van de entree een ruitvormige metseldecoratie in rode baksteen en een kruisvenster; op de verdieping drie kruisvensters. In het trasraam vier koekoeken met ijzeren rooster en drieruits keldervenster.

In de noordgevel drie kruisvensters, een half kruisvenster met zesruits bovenlicht en een driedelig rondboogvenster (oorspronkelijk een rondboogportiek volgens de bouwtekening); op de verdieping vier kruisvensters. In het dakvlak twee houten dakkapellen met gebogen dakje en dubbel zesruits venster.

In de westgevel een deur met deurlicht, zesruits bovenlicht en twee zijlichten met zesruits bovenlichten, alle onder een strek; twee kruisvensters. Op de verdieping drie kruisvensters. In het dakvlak een houten dakkapel met gebogen fronton en drie zesruits ramen.

In de zuidgevel twee paneeldeuren onder een zesruits bovenlicht en strek; twee kruisvensters en een driedelig rondboogvenster (oorspronkelijk een rondboogportiek volgens de bouwtekening); op de verdieping vier kruisvensters (waarvan twee met gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten) en een half kruisvenster. In het dakvlak twee houten dakkapellen met gebogen fronton en dubbel zesruits venster.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in de gangen de paneeldeuren met deurlichten met roedenverdeling en geel glas; de lambrizering van rode en gele verblendsteen; de bordestrap met gepleisterde buitenleuning met keperboogvormige openingen en houten binnenleuning

Waardering

Voormalig stations- en administratiegebouw van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een stationsgebouw voor een tramwegmaatschappij uit 1922

- vanwege de sobere, doch verzorgde vormgeving in een sobere Um-1800 trant

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur

- als herinnering aan de in 1951 opgeheven OG

- vanwege de historische waarde als onderdeel van een eertijds groot rangeerterrein van de OG

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Wilhelminasingel

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaWilhelminasingel19672 ALWinschoten
NeeWilhelminasingel1A9672 ALWinschoten

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenTransportStationsgebouw

van Stoomtramweg-Maatschappij "Oostelijk Groningen"

Neeoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenDienstwoning(K)Dienstwoning(K4)
Neeoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenHandel en kantoorAdministratiegebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WINSCHOTENH1019

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzenUm 1800-stijlinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19211922exactvervaardiging