Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521819
Complexnummer
521816 - Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82783/57
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Waalwijk G 1722
Grotestraat 263, 5141 JT te Waalwijk

Omschrijving

Inleiding

WINKEL-WOONHUIS "'t Slot", gebouwd in 1941 als ijzerwarenhandel met woonhuis. Het pand ligt op de rechterhoek van het Raadhuisplein met de Grotestraat.

Omschrijving

Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Grotestraat loopt. Het dak is gedekt met romaanse pannen.

Het winkelpand heeft een overhoekse steunbeer op de hoek van Grotestraat en Raadhuisplein. Aan de voorzijde is op de begane grond een galerij met grote rondbogen op dikke hardstenen zuilen. De zuilen hebben dobbelsteen kapitelen met een gegraveerd ruitpatroon in de rand. Daarachter bevindt zich in het midden van de voorgevel een rondboogdeur met hardstenen trapje. Aan weerszijden zijn grote rondboog-etalageramen aangebracht. Op de verdieping, boven de galerij, zijn rechthoekige ramen geplaatst. De topgevel heeft een kanteelachtige beëindiging. In de topgevel is een tegeltableau aangebracht met daarop de voorstelling van een hangslot in een krans, erbij het opschrift: "'T SLOT". De rechterzijgevel heeft grote boogramen bijna tot op de grond, met natuurstenen vensterbanken. Op de verdieping zijn zesruits ramen aangebracht. In het midden van het dakvlak bevindt zich een dakkapel. Deze heeft een zadeldakje met windveer en betimmerde topgevel.

Achter tegen het huis is een lagere bouwmassa (anderhalve laag) onder plat dak gezet. Het balkon is voorzien van een bakstenen borstwering. In de gevel een deur en rond raampje.

Waardering

Het winkel-woonhuis is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en materiaalgebruik. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 521816. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis Winkelwoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1941
1941
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden