Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521867
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82758/5
Kadastrale aanduiding
Capelle G 1074
Nieuwevaart 1, 5161 AN te Sprang-Capelle
Nieuwevaart 3, 5161 AN te Sprang-Capelle
Nieuwevaart 5, 5161 AN te Sprang-Capelle

Omschrijving

Inleiding

Het eclectische HERENHUIS werd in 1879 gebouwd in opdracht van de bierbrouwer Vermeulen. Het pand ligt in een parkachtige tuin. In 1991 werd het verbouwd tot kantoor, waarbij de vensterindeling grotendeels vereenvoudigd werd. Diverse deuren waren al eerder vernieuwd. Het pand staat op een kruispunt van wegen, met de voorgevels gericht naar de zijde van de Nieuwevaart.

Omschrijving

Het tweelaagse pand telt vijf traveeën, de anderhalflaagse terugspringende aanbouwen links en rechts elk één travee. Deze aanbouwen lopen verder naar achteren door. De gevels zijn opgetrokken uit handvorm baksteen. Op de schilddaken met plat dak liggen leien in maasdekking. De plint en de vensterdorpels zijn van hardsteen. De voorgevels van het hoofdblok en de bijgebouwen worden verticaal geleed door hoeklisenen. De middenpartij met entree wordt eveneens geaccentueerd door lisenen. De getoogde schuifvensters en de in 1991 vernieuwde deur van de begane grond hebben een gepleisterde omlijsting met oreillons, rozetten, en een kuif waaronder een krans. De ramen in de bijgebouwen zijn omgebouwd tot deuropeningen, waarbij de elders aanwezige gestucte borstweringen en de doorlopende hardstenen vensterdorpels annex cordonlijst verdwenen zijn.

Onder de vensters van de etage bevindt zich eenzelfde band van cordonlijst, borstwering en doorgaande vensterdorpels. De gepleisterde sieromlijsting van de schuifvensters, met een neo-Lodewijk XIV-welving, is hier nog rijker uitgewerkt. De middentravee bevat een balkon op rijk geornamenteerde kunststenen consoles. De smeedijzeren balustrade is onder andere gedecoreerd met een gelauwerde vaas, rozetten en meandermotieven.

De bijgebouwen worden bij het hoofdpand getrokken doordat er aan weerskanten een grote houten luifel is geplaatst als voortzetting van de cordonlijst. Deze luifels rusten op een slanke bewerkte gietijzeren zuil met sierconsoles in de bovenhoeken. Hierboven bevinden zich kleine getoogde schuifvensters in dakkapellen. Deze worden visueel bij het hoofdgebouw getrokken doordat de horizontale lijn van de vensterdorpels is doorgetrokken, en voorts door de lijn van de gootlijst op klosjes.

Het hoofdgebouw is in het bezit van een rijk gepleisterd fries met cassetten, geornamenteerde consoles en een tandlijst onder de goot. De middenpartij wordt geaccentueerd door een segmentvormige timpaan op geprofileerde klossen en tandlijst. Hieronder bevindt zich een rond raam met sieromlijsting. Op de vier hoekpunten van het dak zijn schoorstenen met keperboogreliëfs gemetseld.

De zijgevels van het hoofdpand hebben in de hoek met de bijgebouwen op begane grond en verdieping een schuifraam zoals in de voorgevel. Het gepleisterde fries is om de hoek voortgezet. De zijgevels van de bijgebouwen sluiten aan op het hoofdgebouw. De linkerzijgevel telt vier traveeën. De drie ramen en de deur in de tweede travee van links zijn voorzien van een gepleisterde sieromlijsting. De paneeldeur is bereikbaar via een klein bordes met trapje aan weerskanten. De verdieping bevat drie mezzaninoramen.

De rechterzijgevel heeft vier vensters op de begane grond met gemetselde dorpels en op de verdieping een getoogd stolpraam met hardstenen dorpel. De achtergevels zijn ongedecoreerd. Het hoofdpand heeft een middenrisaliet met dubbele achterdeur en twee getoogde vensters aan weerskanten. Op de verdieping bevinden zich vijf getoogde ramen.

De achtergevel van de aanbouw links bevinden zich twee vensters op de begane grond en één op de verdieping. In de aanbouw rechtsachter op begane grond en verdieping elk één raam.

Op het terrein bevinden zich enkele oudere loofbomen.

Waardering

Het pand is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de typologische en sociaal-economische ontwikkeling van het fabrikantenwoonhuis. Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de toegepaste stijlelementen en de zeer rijke ornamentiek. Het pand is belangrijk vanwege de gaafheid ervan. De waarde is tevens gelegen in de situering, namelijk de markante ligging, waardoor het van bijzondere betekenis is voor het aanzien van het dorp.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Boomgroep
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1879
1879
exact
verbouwing
1991
1991
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden