Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521877
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82759/195
Kadastrale aanduiding
Waspik G 2136
Waspik, bij/achter ’t Vaartje 9-9a

Omschrijving

Inleiding

Voormalige LEERLOOIERIJ, daterende uit het vierde kwart van de negentiende eeuw, opgetrokken in een streek-eigen bouwtrant, thans opslagruimte.

Omschrijving

Drielaags looierij, opgetrokken uit baksteen en hout, met zadeldak, gedekt met oud-Hollandse pannen, voorzien van overstek en makelaars. Het gebouw telt 5 vakken. De lange voorgevel bestaat uit een in machinale baksteen opgetrokken basement met getoogde- raam- en deuropeningen en steekankers, waarboven twee bouwlagen met houten beschieting met ventilatieluiken met oud hang- en sluitwerk. Het linkerdeel is gewijzigd door het aanbrengen van een hoge dubbele inrijpoort. Het rechterdeel bestaat op de hoogte van de eerste etage deels uit baksteen. De bakstenen rechterzijgevel is gedeeltelijk opnieuw ingeboet en bezit nog een getoogd raam. In de top een rondraam en duivegaten met kepervormige afdekking. Op de nok een windwijzer met rund.

De bakstenen linker zijgevel is deels gepleisterd en toont de sporen van verscheidene gedichte raam- en luikopeningen. De achtergevel heeft een bakstenen basement met gedichte ramen, waarboven een oorspronkelijk houten beschieting met een tweetal laadluiken. Ook aan deze zijde is de eerste etage deels in baksteen uitgevoerd. In het dakvlak een dakkapel met hijsrol. Tegen deze gevel een tweetal leiperen.

Inwendig een beklinkerde vloer. Houten balklagen van moer- en kinderbinten, die aan de linkerzijde deels verwijderd zijn ten behoeve van de inrijdeuren. Op de etages muurstijlen en korbelen. Op de zolder eenvoudige driehoekspanten. Hier nog het originele houten hijswiel. De houten ramen van de gedichte muuropeningen zijn inwendig bewaard gebleven.

Waardering

De voormalige leerlooierij is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en typologische ontwikkeling van de leerlooierij in het algemeen; het heeft architectuurhistorische waarden voor de geschiedenis van de bouwtechniek; het is van belang wegens de gaafheid van het ex- en interieur.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Nijverheid Leerlooierij

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden