Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521891
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82918/31
Kadastrale aanduiding
Ooltgensplaat C 1378
Ooltgensplaat, Kaai

Omschrijving

Inleiding

Omstreeks 1935 gebouwd WEEGHUISJE voor het wegen van goederen en met goederen beladen wagens. Het niet meer als zodanig in gebruik zijnde, op de kade van de haven van het dorp Ooltgensplaat staande weeghuisje is gebouwd in een traditionalistische stijl die verwant is aan de destijds in zwang zijnde Delftse School. De houten vlonder van de bij het huisje behorende weegbrug is niet meer aanwezig en ter plaatse bevindt zich thans een klinkerbestrating. Het weeghuisje functioneert nu als winkeltje.

Omschrijving

Het vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen in kruisverband opgetrokken weeghuisje staat onder een met rode Oudhollandse pannen gedekt zadeldak, voorzien van steile dakschilden met ongelijk hoge dakvoet. Het huisje heeft aan de straatzijde één bouwlaag. Aan de overige zijden heeft het een zich beneden het maaiveld bevindende tweede bouwlaag. De op de straat en de niet meer aanwezige weegbrug gerichte gevel bevat een groot, rechtgesloten venster, waarvan het rechter deel waarschijnlijk op de plaats van een voormalige deur. De linker kopgevel bevat een deur met kruisraam onder een liggende ellipsboog. Het huisje is aan deze zijde beneden het maaiveld uitgebouwd en voorzien van een deur, die toegang gaf tot een ruimte waarin zich onder meer de weeginstallatie bevond. De op de haven georiënteerde achtergevel bevat een luik onder een liggende ellipsboog. De gevel staat onder een fors overstek op houten korbelen, waarvan de aanzetten staan op uitgemetselde kraagstukken. De rechter kopgevel is onderin voorzien van een boogdeur met daarboven een venster met kruisraam eveneens onder een liggende ellipsboog.

Waardering

Het weeghuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde en stedenbouwkundige waarde.

- Het weeghuisje heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van een weeghuisje uit de eerste helft van de twintigste eeuw, dat onderdeel uitmaakt van de voormalige havenactiviteiten en waaraan de functie door de situering en vormgeving goed herkenbaar is.

-\tHet huisje heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, met de functie verbonden vormgeving, de voor de bouwtijd kenmerkende stilistische uitvoering en de hoge mate van gaafheid van het exterieur.

-\tHet huisje heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering in het havengebied, waarmee het onlosmakelijk is verbonden.

-\tHet weeghuisje heeft typologische zeldzaamheidswaarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Weeghuisje

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1935
1935
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Onbekend ; Zuid-Holland
overig ambachtsoort