Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
521943
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82910/172
Kadastrale aanduiding
Strijen N 821
Kerkstraat 24, 3291 AL te Strijen

Omschrijving

Inleiding

WINKELPAND met omstreeks 1880 gebouwde voorgevel met winkelpui. De representatieve gevel is gebouwd in de destijds gangbare stijl van het Eclecticisme. Het pand maakt deel uit van de gesloten gevelwand in het dorpscentrum van Strijen en vormt een ensemble met het niet van rijkswege beschermde buurpand nr. 26, waarmee het is verbonden.

Omschrijving

Het winkelpand wordt afgesloten met een afgewolfd zadeldak en heeft een voorgevel in de vorm van een ingezwenkte lijstgevel of afgeknotte klokgevel, een geveltype dat zeer karakteristiek is voor de bouwtijd. De symmetrische gevel is opgetrokken in gepleisterde baksteen, die is verlevendigd met schijnvoegen. De gevel wordt horizontaal geleed door een cordonlijst en is voorzien van getoogde gevelopeningen en een grijs geschilderde plint met diamantkoppen. De entree bestaat uit een ondiepe portiek met schuine wanden en een dubbele paneel-/glasdeur met pseudo-stolpnaald en diamantkop in het onderpaneel. De deur is voorzien van een getoogd bovenlicht met afgeronde hoeken. Het portiek staat onder een toog met filigrain-snijwerk en een door een kuif met vrouwenkopje en loofwerk bekroonde, geprofileerde kroonlijst die doorloopt boven de etalageramen aan weerszijden en de hoekpenanten. De hoeken van het portiek worden geaccentueerd door een halfzuiltje dat wordt beëindigd door gesneden kapitelen met acanthusbladmotieven, waartussen het snijwerk van de toog is geklemd. De etalagevensters zijn voorzien van houten ramen met afgeronde hoeken in zowel de boven- als de onderramen. De etalageramen staan eveneens onder geprofileerde, met kuiven versierde togen. Tussen de winkelpui en de hierboven staande gevelpartij ligt een geprofileerde cordonlijst. Het getoogde venster hierboven is voorzien van een T-raam met afgeronde hoeken en een geprofileerde omlijsting met kuifbekroning. De rechter gevelhoek is versierd met een plastisch ornament. De gehele geveltop wordt omlijst door een licht uitkragende lijst van spiegelbogen. De geveltop wordt beëindigd door een entablement met een geprofileerde, uitkragende kroonlijst.

De rechter zijgevels van zowel het hoofdvolume als het lagere bedrijfsgedeelte hierachter zijn opgetrokken in schone baksteen. De linker zijgevel grenst aan het buurpand.

Waardering

Het winkelpand heeft cultuurhistorische waarde, ensemblewaarde en architectuurhistorische waarde.

-\tHet pand heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een ontwikkeling in de winkelarchitectuur.

-\tHet pand heeft ensemblewaarde als een bijzonder onderdeel van de bebouwing in de oude dorpskern.

-\tHet pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere vormgeving en detaillering van de voorgevel met winkelpui.

-\tHet pand is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid van de winkelpui.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Winkel (G) Winkelpui

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1880
1880
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
stijlzuiver