Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522392
Complexnummer
522391 - Complex Coudewater
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82717/117
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Rosmalen D 3313
Berlicumseweg 10, 5248 NT te Rosmalen

Omschrijving

Inleiding.

Nabij de Oude Berlicumseweg op een vrij landelijk aandoende locatie ten zuiden van het oude hoofdgebouw gelegen voormalige DIRECTEURSWONING met omliggende siertuin en waterloop. Het vrijliggende pand werd in 1882 gebouwd in Chaletstijl als woonhuis van de toenmalige directeur van Coudewater.

De woning werd later een paviljoen voor patiënten ('De Wetering') en wordt thans als kantoor gebruikt. Uitwendig op onderdelen gewijzigd; inwendig gemoderniseerd alhoewel de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard is gebleven. Het inwendig verbouwde koetshuis valt buiten de bescherming.

Omschrijving.

Gedeeltelijk onderkelderd tweelaags bakstenen pand met kapverdieping onder een met uit Duitsland afkomstige -van mulden en ruitpatronen voorziene- pannen gedekt afgeplat schilddak met aankappende zadeldaken, alle met groot overstek in Chaletstijl. Bakgoten, dakoverstekken met windveren en houten stijl- en regelwerk op decoratief gesneden houten klossen. Het grondplan beschrijft een Grieks kruis met in de oksel van achtergevel en linker zijgevel een drielaags traptoren als bediendenopgang onder een met leien in Maasdekking gedekt tentdak met overstek. In de oksel van achtergevel en rechter gevel zoals aan de rechter gevel een ligterras op ijzeren kolommen uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het in kruisverband gemetselde muurwerk wordt verlevendigd door het decoratief gebruik van andere kleuren baksteen in onder meer de topgevels, verder door speklagen en tandlijsten. Veelal versoberde, vaak T-vormige schuifvensters, rechtgesloten onder decoratieve strekken of rondbogen. Verder rondboogvensters in de topgevels en diverse oculi in de zijgevels. Vensters grotendeels met hardstenen afzaten. Voorgevel van vijf traveeën als enige met twee aankappende zadeldaken, aan de overige gevels één zadeldak. Middentravee met inpandige entree met van siersmeedijzeren rooster voorziene enkelvoudige beglaasde paneeldeur en bovengelegen loggia, beide afgezet met rondbogen op uitkragend metselwerk. Linker gevel, met deels gekoppelde vensters, overeenkomstig gedetailleerd. Hetzelfde geldt voor de achter- en rechtergevel met een recentelijk ingrijpend gewijzigde onderbouw.

Van het interieur, met centraal gelegen hal en tegen de linker gevel gesitueerd trappenhuis, zijn o.a. vermeldenswaard: originele kelder met troggewelf en voorraadvakken; hal met marmeren vloer; trap met balusters, originele kapverdieping met houten spanten.

Waardering.

De voormalige directeurswoning is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eeuw wat betreft bestemming, verschijningsvorm en bedrijfsmatige opzet. Daarnaast vanwege het belang van de woning met traptoren voor de typologische ontwikkeling van het herenhuis.

Het object bezit architectuurhistorische waarden wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de bijzondere ornamentiek in met name de kappen. Het object bezit ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een historisch gegroeid psychiatrisch complex. Daarnaast vanwege de situering op het terrein van Coudewater zelf in de onmiddellijke nabijheid van de overige objecten en als markant onderdeel van de historische bebouwing aan de Berlicumseweg.

Het object is van belang wegens de gaafheid van de architectonische hoofdvorm en elementen van het interieur en de bewaard gebleven oorspronkelijke opzet in een landschappelijke setting met belendend koetshuis. Tenslotte vanwege de in Nederland zeer zeldzame Duitse dakpannen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 522391. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Direkteurswoning
Nee Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Katholieke begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1882
1882
exact
Directeurswoning.
verbouwing
1880
1880
exact
Graf Van den Bogaert.
verbouwing
1901
1901
exact
Graf Van Pompe.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Chalet-stijl
invloeden
Directeurswoning
Eclecticisme
invloeden
Grafmonument van Van den Bogaert.
Neo-Renaissance
invloeden
Grafmonument van Van Pompe.