Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
522392
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Coudewater
Complexnummer: 
522391 - Complex Coudewater
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
15789/17
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
's-Hertogenbosch
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rosmalen
X-Y coördinaat: 
153784 - 412182

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

Nabij de Oude Berlicumseweg op een vrij landelijk aandoende locatie ten zuiden van het oude hoofdgebouw gelegen voormalige DIRECTEURSWONING met omliggende siertuin en waterloop. Het vrijliggende pand werd in 1882 gebouwd in Chaletstijl als woonhuis van de toenmalige directeur van Coudewater.

De woning werd later een paviljoen voor patiënten ('De Wetering') en wordt thans als kantoor gebruikt. Uitwendig op onderdelen gewijzigd; inwendig gemoderniseerd alhoewel de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard is gebleven. Het inwendig verbouwde koetshuis valt buiten de bescherming.

Omschrijving.

Gedeeltelijk onderkelderd tweelaags bakstenen pand met kapverdieping onder een met uit Duitsland afkomstige -van mulden en ruitpatronen voorziene- pannen gedekt afgeplat schilddak met aankappende zadeldaken, alle met groot overstek in Chaletstijl. Bakgoten, dakoverstekken met windveren en houten stijl- en regelwerk op decoratief gesneden houten klossen. Het grondplan beschrijft een Grieks kruis met in de oksel van achtergevel en linker zijgevel een drielaags traptoren als bediendenopgang onder een met leien in Maasdekking gedekt tentdak met overstek. In de oksel van achtergevel en rechter gevel zoals aan de rechter gevel een ligterras op ijzeren kolommen uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het in kruisverband gemetselde muurwerk wordt verlevendigd door het decoratief gebruik van andere kleuren baksteen in onder meer de topgevels, verder door speklagen en tandlijsten. Veelal versoberde, vaak T-vormige schuifvensters, rechtgesloten onder decoratieve strekken of rondbogen. Verder rondboogvensters in de topgevels en diverse oculi in de zijgevels. Vensters grotendeels met hardstenen afzaten. Voorgevel van vijf traveeën als enige met twee aankappende zadeldaken, aan de overige gevels één zadeldak. Middentravee met inpandige entree met van siersmeedijzeren rooster voorziene enkelvoudige beglaasde paneeldeur en bovengelegen loggia, beide afgezet met rondbogen op uitkragend metselwerk. Linker gevel, met deels gekoppelde vensters, overeenkomstig gedetailleerd. Hetzelfde geldt voor de achter- en rechtergevel met een recentelijk ingrijpend gewijzigde onderbouw.

Van het interieur, met centraal gelegen hal en tegen de linker gevel gesitueerd trappenhuis, zijn o.a. vermeldenswaard: originele kelder met troggewelf en voorraadvakken; hal met marmeren vloer; trap met balusters, originele kapverdieping met houten spanten.

Waardering.

De voormalige directeurswoning is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eeuw wat betreft bestemming, verschijningsvorm en bedrijfsmatige opzet. Daarnaast vanwege het belang van de woning met traptoren voor de typologische ontwikkeling van het herenhuis.

Het object bezit architectuurhistorische waarden wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de bijzondere ornamentiek in met name de kappen. Het object bezit ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een historisch gegroeid psychiatrisch complex. Daarnaast vanwege de situering op het terrein van Coudewater zelf in de onmiddellijke nabijheid van de overige objecten en als markant onderdeel van de historische bebouwing aan de Berlicumseweg.

Het object is van belang wegens de gaafheid van de architectonische hoofdvorm en elementen van het interieur en de bewaard gebleven oorspronkelijke opzet in een landschappelijke setting met belendend koetshuis. Tenslotte vanwege de in Nederland zeer zeldzame Duitse dakpannen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBerlicumseweg105248 NTRosmalen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenDienstwoning(K)Direkteurswoning
Neeoorspronkelijke functieUitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenGrafmonumentKatholieke begraafplaats

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RosmalenD3011

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Chalet-stijlinvloeden

Directeurswoning

Eclecticismeinvloeden

Grafmonument van Van den Bogaert.

Neo-Renaissanceinvloeden

Grafmonument van Van Pompe.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18821882exactvervaardiging

Directeurswoning.

18801880exactverbouwing

Graf Van den Bogaert.

19011901exactverbouwing

Graf Van Pompe.