Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
522453
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 oktober 2001
Kadaster deel/nr: 
15885/12
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
's-Hertogenbosch
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
's-Hertogenbosch
X-Y coördinaat: 
148789 - 411528

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

Het HEILIG HARTBEELD is gelegen aan een tot plein verbrede hoofdweg van de wijk het Zand. Het beeld is gesitueerd aan de oostelijke zijde van dit rechthoekige plein. Aan het begin van de jaren twintig van 20ste eeuw werd in 's-Hertogenbosch een speciale Heilig Hartstichting opgericht, die als doelstelling had de financiering van een Heilig Hartbeeld in de Bossche binnenstad te organiseren. De stichting wilde het beeld oorspronkelijk plaatsen in het plantsoen aan de Stationsweg. Uiteindelijk werd het beeld geplaatst op het Julianaplein, waar het in 1925 werd onthuld. Het ontwerp werd geleverd door de Bosschenaar Dorus Hermsen (1871-1931), het werd uitgevoerd door beeldhouwer Aloys de Beule. Het bronzen beeld werd gegoten door bronsgieterij Van de Vogel uit Gent. Het vertoont stijlelementen van de Neo-Gotiek, de sokkel is uitgevoerd in een Neo-Barokke vormentaal. In 1939 werd het geheel overgeplaatst naar het Emmaplein.

Omschrijving.

Het beeld heeft een hardstenen, getrapte basis met een onregelmatige plattegrond met afwisselend rechte en afgeronde hoeken. Voor het beeld is deze basis voorzien van een mozaïek met een voorstelling van een vis en een mand met broden en de tekst "God bij ons". Het Heilig Hartbeeld staat op een zandstenen sokkel met driedelige geleding, waarbij het middendeel hoger is opgetrokken dan de flankerende sokkelgedeelten. Aan weerszijden van de sokkel een laag gebogen muurtje, eindigend in twee hoekblokken, waarboven bronzen bloembakken zijn geplaatst. Het bronzen Heilig Hartbeeld volgt de opbouw van de sokkel: boven het hoge middengedeelte het beeld van de zegenende Christus. Aan weerszijden hiervan, geplaatst op de lagere sokkelgedeelten een knielende arbeider met hamer (links) en een knielende vrouw met een kind op haar armen. Op twee hoeken van de sokkel bevinden zich kleine beelden: op de noordwestelijke hoek een beeldje van een vrouwelijke heilige, op de zuidoostelijke hoek een beeld van Benedictus. Op de overige twee hoeken van de sokkel zijn de beelden verwijderd. Op de voorzijde van de sokkel een bronzen tekstband, waarop de tekst: "Caritate/ Perpetua/ Dilexi/ Te/ Ideo/ Attraxi/ Te/ Miserans/ Jer. 31-3". Aan de achterzijde van de sokkel een bronzen reliëf, voorstellende de evangelist Johannes, gezeten op een troon. Aan weerszijden van de getroonde evangelist een tweetal wapenschilden (verwijderd). Hieronder een tekstband: "In het jubeljaar MCMXXV toen Pius XI Paus van Rome was en Arnoldus van Diepen Bisschop van 's-Hertogenbosch werd dit Heilig Hart monument opgericht en op den XIXden juni onthuld".

Waardering.

Het Heilig Hartbeeld is van algemeen belang. Het beeld bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van de Heilig Hart-devotie in het Interbellum. Voorts illustreert het de door initiatieven van particuliere religieuze instanties tot stand gekomen aankleding van de openbare ruimte in 's-Hertogenbosch. Het Heilig Hartbeeld bezit kunsthistorische waarde door de bijzondere iconografie en de rijke detaillering en door de plaats die het werk inneemt in het oeuvre van de beeldhouwer Aloys de Beule.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
's-Hertogenboschde wijk het Zand

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeGedenkteken(D)Gedenkteken(D6)

Heilig Hartbeeld

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
's-HertogenboschI2578

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Gotiekinvloeden

De sokkel in Neo-Barok.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19251925globaalvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Aloys de Beule ; Noord-Brabantbeeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker