Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522457
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82695/120
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch I 2669
's-Hertogenbosch I 2164
Enckevoirtstraat 26, 5211 BW te 's-Hertogenbosch
Enckevoirtstraat 28, 5211 BW te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Inleiding.

Het dubbele WOONHUIS is gesitueerd aan de zuidelijke zijde van de Enckevoirtstraat - hoek Koningsweg. De woonhuizen werden in 1927 gebouwd, naar ontwerp van de Amsterdamse architect E. Nijsten. Het pand toont de vormentaal van de Amsterdamse School. De woonhuizen worden aan beide zijden en aan de achterzijde ingesloten door de belendende panden. Aan de achterzijde een kleine open plaats. Smalle ommuurde voortuin.

Omschrijving.

Het gedeeltelijk onderkelderde pand heeft een globaal rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een plat dak met geknikte, nagenoeg verticale dakschilden, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Op de noordwestelijke hoek een torenachtige uitbouw onder plat. Uitkragende bakgoot. Gevels opgetrokken in baksteen, gedeeltelijk in siermetselverband. De voorgevel van het dubbele woonhuis aan de Enckevoirtstraat is asymmetrisch. Op de begane grond, over twee derde van de breedte van de gevel, een ondiepe, op beide hoeken afgeronde uitbouw, waarin de ingangspartijen van beide woonhuizen zijn gelegen. Geheel links in deze uitbouw de ingangspartij van Enckevoirtstraat 26. Houten paneeldeur met smal, verticaal raam. Aansluitend hierop, in de afgeronde muur rechts van de ingang een horizontaal, de ronding van de muur volgend venster. Boven de ingang, ter hoogte van het trappenhuis een hoog, verticaal venster met modern raam. Rechts van de ingangspartij, ter hoogte van de ontvangstkamers van Enckevoirtstraat 26 en 28 een gekoppeld venster met vooruitspringend bovenlicht. Alleen in het bovenlicht van het meest rechtse venster is de oorspronkelijke kleine roedenverdeling gehandhaafd. Op de bovenverdieping, ter plaatse van de slaapkamers van Enckevoirtstraat 26 en 28 eveneens een gekoppeld venster met ladderramen. (bij het pand Enckevoirtstraat 26 verwijderd). Sterk uitkragende houten vensterdorpel op klossen, met abstract-geometrische ornamenten op de uiteinden. Geheel links in de gevel, ter plaatse van de woonkamer een halfronde erker. Op de eerste verdieping hierboven een balkon. Moderne balkondeur en zijlichten. De ingangspartij van Enckevoirtstraat 26 bestaat eveneens uit een paneeldeur met verticaal raam. Links hiervan in de afgeronde muurpartij eveneens een horizontaal, de ronding van de muur volgend venster. Rechts van de ingangspartij, een in de hoek van de uitbouw geplaatst gekoppeld venster. Ter hoogte van het trappenhuis op de eerste verdieping een hoog verticaal laddervenster met glas-in-lood. De gevel wordt geheel rechts afgesloten door de torenachtige uitbouw op rechthoekige plattegrond. De smalle westelijke gevel aan de Koningsweg heeft geheel links op de begane grond een halfronde erker. Hierin een vijfruits venster met vooruitspringend bovenlicht, waarin een kleine roedenverdeling en glas-in-lood. Rechts hiervan, ter plaatse van de woonkamer een tweeruits venster met vooruitspringend bovenlicht en een kleine roedenverdeling. Glas-in-lood. Over de gehele breedte van de bovenverdieping een balkon. Links een beglaasde balkondeur met links hiervan een aansluitend zijlicht, waarin een diagonale roedenverdeling. Rechts een identieke balkondeur met zijlichten, waarin een horizontale roedenverdeling. De westelijke gevel wordt aan de zuidzijde afgesloten door een hoger opgetrokken, op de noordelijke hoek afgeronde gevelpartij, waarin siermetselwerk is toegepast. Inwendig toont het pand Enckevoirtstraat 28 nog in hoofdlijnen de oorspronkelijke dispositie. Een centrale hal met trappenhuis geeft links toegang tot een vertrek, dat oorspronkelijk dienst deed als ontvangstruimte. Rechts aan de voorzijde de woonkamer, daarachter de eetkamer, oorspronkelijk gescheiden door een houten schuifdeur (nu verwijderd). Aan de achterzijde van de hal de keuken. Het pand is grotendeels gemoderniseerd, hoewel nog een klein aantal oorspronkelijke elementen is gehandhaafd. Onder meer een houten trap met houtsnijwerk in de balustrade en een gedeelte van een lambrisering met geglazuurde tegels in de hal.

Waardering.

Het dubbele woonhuis is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van de luxueuze woonhuizen in de laat 19de-eeuwse uitbreidingswijk 't Zand. Het dubbele woonhuis bezit architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de Amsterdamse Schoolstijl, waarvan binnen 's-Hertogenbosch slechts enige voorbeelden zijn te vinden. Het pand is voorts van belang vanwege de plaats die het inneemt binnen het oeuvre van de Amsterdamse architect E. Nijsten en vanwege de bijzondere detaillering. Het object heeft ensemblewaarde vanwege het belang van het markante hoekpand voor het aanzien van de uitbreidingswijk 't Zand. Het pand is tot slot van belang vanwege architectuurhistorische zeldzaamheid.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1927
1927
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Nijsten, E. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur