Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522488
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82693/118
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch I 453
's-Hertogenbosch I 454
's-Hertogenbosch I 455
's-Hertogenbosch I 1389
's-Hertogenbosch I 452
Koningsweg 33, 5211 BE te 's-Hertogenbosch
Koningsweg 35, 5211 BE te 's-Hertogenbosch
Koningsweg 37, 5211 BE te 's-Hertogenbosch
Koningsweg 39, 5211 BE te 's-Hertogenbosch
Guldenvliesstraat 1, 5211 AM te 's-Hertogenbosch
Guldenvliesstraat 3, 5211 AM te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Inleiding.

Het WOONBLOK, bestaande uit een drietal herenhuizen, een winkel met bovenwoning en een werkplaats met bovenwoning, is in het begin van de twintigste eeuw gebouwd naar ontwerp van de architect P.Th. Stornebrink in Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen. Het is gelegen aan de Koningsweg, die onderdeel uitmaakt van de noord-zuidas in de wijk het Zand. Als hoekblok vormt het de pendant van het woonblok Koningsweg 1-5 en Hertogstraat 2 van dezelfde architect. Beide hoekblokken maken onderdeel uit van het carré dat wordt omsloten door de Koningsweg, Guldenvliesstraat, Mayweg en Hertogstraat. De winkelruimte is anno 1999 in gebruik als woning. De werkplaats dateert uit later tijd en was aanvankelijk woonruimte.

Omschrijving.

Het tweelaags woonblok heeft een L-vormige plattegrond met aan de achterzijde enkele uitbouwen. Het is opgetrokken uit machinale baksteen met kunststenen ornamenten, gestucte lijsten en cordonbanden. Het omlopend zadeldak aan de straatzijde is, evenals de schilddaken aan de achterzijde, belegd met kruispannen. Uit de dakschilden steken dakkapellen onder zinken zadeldaken met dito spits. De afgeschuinde hoek kent op de eerste verdieping een houten erker, die uitloopt in een opengewerkte toren met zeshoekige zinken spits. Het woonblok heeft een drietal risalerende gevelgedeelten met rijk gedetailleerde topgevels met Neo-Renaissance rolwerk, waarvan er twee aan de Koningsweg zijn gelegen en één aan de Guldenvliesstraat. De topgevel aan de Guldenvliesstraat is identiek aan die ter hoogte van de woning Koningsweg 33 en heeft twee medaillons met leeuwenkoppen in reliëf. De topgevel van de derde risaliet is nog rijker gedetailleerd en heeft ook nog een bekroning, waarin een medaillon met de voorstelling van een gezicht en profil.

De gevel is voorzien van een geprofileerde, gestucte plint, deels met gebosseerde motieven. De natuurstenen onderdorpels zetten zich voort over de gehele gevel. De vensters worden verbonden door speklagen. De winkelruimte, die zich op de begane grond van het hoekpand bevindt, heeft grote etalageramen en een toegangsdeur in de afgeschuinde hoek. Op de begane grond van het pand Guldenvliesstraat 3 is in later tijd een dubbele toegangspoort aangebracht. De gevelindeling is verder in de oorspronkelijke staat. Oorspronkelijke ramen met glas-in-lood bovenlichten worden nog aangetroffen in de woningen Koningsweg 35, 37 en 39 en Guldenvliesstraat 1. Boven de vensters op de eerste verdieping zijn kunststenen banden aangebracht met plantenmotieven, uitgezonderd de vensters op de eerste verdieping van de risalieten aan de Koningsweg, die worden bekroond door segmentbogen met siermetselwerk. De woningen Koningsweg 35 en 37 hebben op de eerste verdieping een houten balkon, geschraagd door houten steunen. De woning Koningsweg 33 heeft op de eerste verdieping, boven de voordeur een ijzeren Frans balkonnetje.

De woningen aan de Koningsweg hebben aan de achterzijde een uitgebouwde keuken met daarboven een kamer op de tussenverdieping. Deze aanbouwen kennen weer een aangebouwd privaat, dat alleen van buiten bereikt kon worden. De woning Koningsweg 33 is in de jaren dertig uitgebreid met een eenlaags aanbouw met groot daklicht met glas-in-lood. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw van is de uitbouw verder naar achter uitgebreid. De woning Koningsweg 37 staat via het achtererf in verbinding met de werkplaats op de Guldenvliesstraat.

De interieurindeling van de woningen is in grote lijnen ongewijzigd. Alle panden zijn gedeeltelijk onderkelderd. Enkele oorspronkelijke stucplafonds worden nog aangetroffen in de woningen Koningsweg 33 en 37 en Guldenvliesstraat 1 en 3. In de woning Koningsweg 33 bevindt zich nog een oorspronkelijke tochtdeur en houten trap met dito trappaal. Hetzelfde geldt voor Koningsweg 37. In de woningen Koningsweg 39 en Guldenvliestraat 1 is nog de oorspronkelijke keukeninrichting aanwezig.

Waardering.

Het woonblok is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van representatieve woningbouw voor een nieuwe klasse van stedelijke welgestelden rondom de eeuwwisseling. Het heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van eclectische bouwstijl. Het is kenmerkend voor het oeuvre van de architect P.Th. Stornebrink. Het heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met het woonblok Koningsweg 1-5 en Hertogstraat 2 en vanwege de samenhang in stijl en voorkomen met de rest van de woningen in de straat. Het is van stedenbouwkundig belang als voorbeeld van Eclectische woningbouw in samenhang met de rest van de wijk. Het is uitwendig gaaf behouden.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Stornebrink, P. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur