Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522514
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82701/138
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch H 5301
Papenhulst 4, 5211 LC te 's-Hertogenbosch
Papenhulst 6, 5211 LC te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Sint Janscentrum, Papenhulst 4-6, 's-Hertogenbosch

Inleiding.

Het KLOOSTER met KAPEL van de Fraters van Tilburg is in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de architekt J. Duynstee in Traditionalistische stijl met Amsterdamse Schoolelementen. Het is gelegen binnen de stadsomwalling en grenst met de achterzijde aan de Dieze. Sinds 1987 is het gebouw in gebruik als grootseminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch.

Omschrijving.

Het klooster met kapel is gebouwd op T-vormige plattegrond met een binnenhof aan de noordzijde. In het voorgebouw, dat evenwijdig aan de straat is gelegen is het eigenlijke klooster gevestigd. In de vleugel die aan de achterzijde dwars daarop is gebouwd, is de kapel ondergebracht. Het onderkelderde voorgebouw van drie bouwlagen onder zadeldak heeft en betonnen casco en een bakstenen gevel. De gevel heeft zijrisalieten onder schilddak en een middenrisaliet onder tentdak. Hij is voorzien van een gemetselde plint, siermetselwerk ter hoogte van de begane grond en een muizentandversiering onder de dakrand. De entree in het middenrisaliet heeft een geprofileerde tufstenen omlijsting en wordt voorafgegaan door een granieten bordes dat via dito trappen wordt bereikt. De dubbel paneeldeur heeft een rondboogvormig bovenlicht met een afbeelding van Onze Lieve Vrouwe in glas-in-lood. De middenrisaliet heeft gemetselde lisenen tussen de vensterpartijen die eindigen in tufstenen ornamenten. Op de verdiepingen van de middenrisaliet zijn lange rechtgesloten vensters aangebracht. De begane grond heeft rondboogvensters met kruiskozijnen en glas-in-lood in de bovenlichten. Op de verdiepingen zijn rechtgesloten vensters aangebracht met kruiskozijnen en tufstenen geboortestenen. De daken zijn belegd met verbeterde Hollandse pannen en voorzien van dakkapellen. Het tentdak van de middenrisaliet heeft een dakruiter op achtkantige, opengewerkte sokkel, belegd met koperplaat.

Het interieur is in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. De centrale hal op de begane grond is aan de achterzijde gelegen en vormt de verbinding tussen het voorgebouw en de kapel. Hij is drie verdiepingen hoog en wordt afgesloten door een tongewelf van glas-in-lood. De centrale, granieten trap leidt naar de kapel en vandaar naar de verdiepingen. Trap en hal hebben een lambrizering van keramische tegels en de vloer is belegd met cementtegels. Dezelfde lambrizering en vloer wordt aangetroffen op de gangen van de kelderverdieping en de begane grond. De gang op de begane grond heeft gemetselde kruisgewelven, gedragen door betonnen rondbogen. De gang op de begane grond heeft paneeldeuren met glas-in-lood met rondboogvormige bovenlichten. Aan de achterzijde loopt een galerij met gemetselde kruisgewelven. Op de eerste verdieping bevinden zich aan de achterzijde twee kamers met een hoog tongewelf. In de achtervleugel, die dwars op het voorgebouw is gelegen, bevindt, zich de georiënteerde KAPEL op de eerste verdieping en de refter met recreatiezaal op de begane grond. Deze vleugel is evenals het voorgebouw opgetrokken uit bakstenen gevels met een betonnen casco. Het samengestelde dak bestaat uit een zadeldak, een dwars gelegen zadeldak boven de viering met een opengewerkte lantaarn voorzien van een spits, en schilden boven het koor. Het schip is drie traveeën lang, met in de achterste travee een gemetselde koortribune. De muren bestaan uit schoon metselwerk. De traveeën worden van elkaar gescheiden door gemetselde rondboogribben, die het gestucte tongewelf dragen. Elke travee is voorzien van gepaarde rondboogramen. De viering heeft een hangkoepelgewelf. Het verhoogde koor is aan drie zijden gesloten. Op de begane grond van deze vleugel is de refter gevestigd, met schuivende, hoge, houten paneeldeuren. De refter wordt van de serre onder het koor gescheiden door schuivende, hoge deuren met ramen met roedenverdeling. De geprofileerde cascoconstructie is in deze ruimten zichtbaar aanwezig. In de noordelijke oksel van beide gebouwdelen bevindt zich de binnenhof, die aan de noord- en oostzijde wordt omsloten door een eenlaags baksteenbouw onder zadeldak.

Waardering.

Het klooster met kapel is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uiting van de katholieke geloofsijver in het interbellum en als goed voorbeeld van kloosterbouw in die tijd. Het heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van interbellumbouwkunst vanwege de combinatie van traditionalistische vormentaal met Amsterdamse Schoolelementen. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de toegepaste materialen, met name het glas-in-lood, het glazen tongewelf in de centrale hal, de zichtbaar gehouden betonnen cascoconstructie en de tufsteen in de voorgevel. Het heeft ensemblewaarde vanwege de ligging in het centrum van de stad. Het is gaaf behouden en relatief zeldzaam als klooster in traditionalistische architectuur uit het interbellum.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster Minderbroederklooster Met kapel (Orde: Fraters van Tilburg)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1928
1928
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Traditionalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Duynstee, J. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur