Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522522
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82702/40
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch G 5152
Vughterstraat 2, 5211 GH te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Inleiding.

Langgerekte WINKELWONING op de hoek en in de rooilijn van Achter het Verguld Harnas en de Vughterstraat, met grotendeels aansluitende bebouwing aan de rechtergevel en de achtergevel. Het pand is gebouwd rond 1900 en vertoont veel invloeden uit de Neo-Renaissance. De complexe kelder dateert deels uit de bouwtijd en is deels ouder, mogelijk 17de-eeuws. In 1913 is door architect J. van de Berg de winkelpui gewijzigd. In 1919 is het winkeloppervlak vergroot ten koste van de oorspronkelijke achterwoning. De ingang naar de verdiepingen kwam daarbij geheel links in de gevel aan Achter het Verguld Harnas te liggen. Deze verdiepingen zijn verbouwd tot appartementen en laatstelijk gemoderniseerd in 1988. Ook de winkel is gemoderniseerd.

Omschrijving.

Het onderkelderde pand beslaat een nagenoeg rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen en een kapverdieping onder een met gesmoorde Bouletpannen en verbeterde Hollandse pannen (westschild) gedekt driezijdig omlopend afgeplat schilddak met noklijst. De kapverdieping aan de achtergevel is rechtgesloten. Op de hoek een gedeeltelijk ingebedde, achtzijdige drielaags toren met zinken spits voorzien van windvaan. Het in Vlaams verband en kruisverband opgetrokken metselwerk wordt in de representatieve gevels verlevendigd door gepleisterde speklagen, sluitstenen, cordonlijsten en deels verspringende, hardstenen waterlijsten. Onderlangs het pand een hardstenen plint, bovenlangs een gekorniste, om de hoektoren lopende goot op gesneden consoles waartussen siermetselwerk in rode en gele baksteen. Samengestelde vensters aan de Vughterstraat en met name stolpvensters aan Achter het vergulde harnas, grotendeels met (gedeeld) bovenlicht. Diverse decoratief beschilderde borstweringen in sgraffito-techniek. Smalle voorgevel aan de Vughterstraat van een travee breed met decoratief gesneden stijlen in de vensterkozijnen op de verdiepingen.

Linkergevel aan Achter het Verguld Harnas telt zes traveeën met een risalerende vierde travee en muurnissen in de derde travee, beglaasd met kleine rechthoekige vensters. In de eerste travee een beglaasde paneeldeur op hardstenen dorpel. In de plint twee kelderkoekoeken. De overhoeks geplaatste toren, deels bestaande uit sierlijk gesneden stijlen, met terugliggende bovenste geleding zet aan vanaf de tweede bouwlaag en rust op een vijfzijdige hardstenen console waaronder een zandstenen vogelsculptuur, als geheel ingebed in metselwerk dat waarschijnlijk sinds 1913 gestut wordt door een gebogen stalen latei boven de terugliggend geplaatste ingang. Aan weerszijden op de begane grond de gemoderniseerde winkelpui, bestaande uit grote stalen eenruiters met bovenlichten voorzien van kleine roedenverdeling onder boogvormige stalen lateien met decoratief gebruikte klinknagels en rozetankers, en geplaatst tussen hardstenen geblokte en afgebiljoende zuilen met gebosseerde sokkelvelden. Van het interieur is in de eerste plaats de vierdelige kelder opmerkelijk. Aan de noordzijde twee, via een doorgang met elkaar verbonden kelderruimten met haakse tongewelven, in oorsprong mogelijk zeventiende-eeuws. Vloer met plavuizen, kelderkoekoek aan de oostzijde. Vanuit deze ruimten leidt een meer naar het zuiden gelegen negentiende- eeuws langgerekt gangetje met klinkervloer, tongewelf in machinale baksteen en wanden in IJsselsteen naar een aan de zuidzijde gelegen negentiende-eeuwse kelderruimte met troggewelf. De ruimte is door een halfsteens muurtje in een westelijk en oostelijk deel opgedeeld. Aan de oostzijde een kelderkoekoek. Verder zijn van het interieur het trappenhuis, de deuren en diverse betimmeringen uit de bouwtijd vermeldenswaard. Voor de teruggeplaatste winkelingang (thans buiten) ligt een zwart-gele terrazzovloer met mozaïekpatroon.

Waardering.

De winkelwoning is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling in de Bossche binnenstad en daarnaast vanwege het belang voor de typologische ontwikkeling van winkelwoningen. Het object heeft architectuurhistorische waarden vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp met hoektoren en de verzorgde en gedetailleerde ornamentiek. Het object heeft ensemblewaarden als onderdeel van de op de historische rooilijn gelegen bebouwing op de hoek van de Vughterstraat en Achter het Verguld Harnas, daarnaast vanwege de beeldbepalende hoekoplossing op de zichtassen vanuit de Snellestraat en Schapenmarkt. Het object is van belang wegens de architectonische gaafheid van de hoofdvorm en bewaard gebleven elementen uit het interieur.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Winkel (G) Winkel (G2) Betreft winkel-woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal
verbouwing
1913
1913
exact
verbouwing
1919
1919
exact
verbouwing
1988
1988
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Berg van de, J. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur
Betreft verbouwing 1913