Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522532
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82702/155
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch I 99
's-Hertogenbosch I 1254
's-Hertogenbosch I 98
Koninginnenlaan 3, 5211 WD te 's-Hertogenbosch
Koninginnenlaan 5, 5211 WD te 's-Hertogenbosch
Koninginnenlaan 7, 5211 WD te 's-Hertogenbosch
Koninginnenlaan 9, 5211 WD te 's-Hertogenbosch
Koninginnenlaan 11, 5211 WD te 's-Hertogenbosch
Koninginnenlaan 13, 5211 WD te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Inleiding.

Driedubbel WOONHUIS, per pand bestaand uit een boven- en benedenwoning, gebouwd in 1898 aan een der hoofdassen van het uitbreidingsplan Het Zand, naar ontwerp van de architect L. Frankefurt in opdracht van C. de Rooy. Het geheel vertoont de vormentaal van de Neo-Renaissance en het Eclecticisme. De afdekkingen van de hoekerkers ter plaatse van de panden 3-5 en 11-13 zijn in 1941 verwijderd.

Omschrijving.

Tweelaags panden met souterrain, afgedekt met platte daken met voorschilden met leidekking. De voorgevels vertonen een symmetrische opbouw in rode baksteen met ornamenten, pilasters en speklagen in gele baksteen. Hardstenen plint. De afzonderlijke panden tellen elk drie raamassen, waarvan een wordt ingenomen door de entreeportiek met erker. Deze erker sluit bij de hoekpanden de gevelcompositie af, bij het middenpand is de erker rechts gelegen, waardoor binnen de symmetrische opbouw een schilderachtige asymmetrie ontstaat. Entreeportieken met eiken dubbele deuren. In de erkers driedelige ramen. In de bekroningen een raam onder rondboog, bij de middenerkers gevat in een topgevel met smeedijzeren pinakel. De hoekerkers hebben kroonlijsten met fronton en vormen een markant accent in de de straatwand. Pand no. 3 bewaart nog een deel van de verdwenen bekroning, in de vorm van een zinken ronde cartouche. Ongedeelde schuiframen en deels T-ramen, op de begane grond van de hoekpanden met rondbogen. De overige ramen hebben segmentbogen met siermetselwerk. Deels nog glas-in-lood bovenlichten.

Inwendig is de oorspronkelijke indeling in hoofdlijnen bewaard gebleven. Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van woningen in de eerste Bossche stadsuitbreiding na de slechting van de vestingwallen; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boven- en benedenwoning. Het object is van architectuurhistorisch belang door mengvorm van eclectische en neorenaissancevormen in stijl en detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van het werk van L. Frankefurt. Het pand heeft ensemblewaarden vanwege de typologische en stedenbouwkundige samenhang met de overige bebouwing aan een der hoofdassen van het plan 't Zand. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Driedubbel woonhuis (boven- en benedenwoning)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1898
1898
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Frankefurt, L. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur