Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
522855
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lorentzschool
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
82848/109
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hilversum
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hilversum
X-Y coördinaat: 
141897 - 471176

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

SCHOOLGEBOUW, genaamd "Lorentzschool", gebouwd in 1930 in Expressionistische bouwtrant naar het ontwerp van gemeente-architect W.M. Dudok, beeldbepalend gesitueerd aan de Van de Sande Bakhuyzenstraat aan het einde van de zichtas over de Lorentzvijver, op een terrein omgeven door de Van de Sande Bakhuyzenstraat aan de oostzijde, de Lorentzweg aan de zuidzijde, de Copernicusstraat aan de noordzijde en de Kapteijnstraat aan de westzijde.

Omschrijving

Schoolgebouw, opgetrokken in gele baksteen op een plint van donkere baksteen die tot verschillende hoogtes is opgetrokken. Het gebouw is samengesteld uit blokvormige volumes van verschillende hoogte en omvang, horizontaal afgesloten waarbij de daklijsten wit zijn geschilderd. De plattegrond is opgebouwd uit een L-vorm rond een plein aan de Lorentzweg, waarbij aan de zuidzijde het smalle volume, waarin onder anderen de gangen zijn opgenomen vanaf de begane grond sterk risaleert. Aan de westzijde sluit het halfcirkelvormige, nagenoeg blinde volume waarin het trappenhuis, met links daarvan de hoog opgaande schoorsteen het oost-west georiënteerde gedeelte af. Aan de noordzijde is een binnentuin ontstaan, omgeven door de lagere volumes, waarin onder anderen het gymnastieklokaal aan de westzijde, een muur aan de noordzijde, een aanbouw waarin onder andere de transformatorruimte en een open schuur aan de oostzijde. De gangen aan de noord- en oostzijde zijn in lagere volumes ondergebracht en kenmerken zich in de gevels door een horizontale strook vensters, op de begane grond onderbroken door muurdammen met blauwe tegels, op de verdieping met de kolommen achter de vensterstrook gesitueerd. De draaiende ramen van de vensters naast de muurdammen waren terugliggend gesitueerd. De lokalen zijn in twee lagen gesitueerd aan de zuid- en westzijde, waar de gevels worden gekenmerkt door horizontale ononderbroken vensterstroken met de geel betegelde kolommen daarachter. De oorspronkelijk alle stalen ramen waren oranje geschilderd.

De zuidgevel aan het plein bevat in de linkerhoek de ingang naar de vestibule onder luifel die een doorzetting vormt van de rand boven de vensterstrook in de oostgevel. Over twee bouwlagen lopen de vensterstroken waarachter de lokalen. Rechts bevindt zich een lage, halfcircelvormige aanbouw (personeelsruimte) met glazen gevel op een lage plint, naar voren komend uit de hoek tussen de oostgevel van het hoge volume en de zuidgevel van een lager volume dat in de oostzijde lange, smalle vensters bevat. De oostgevel aan het plein bevat de vensterstroken van de gangen, een ter hoogte van de begane grond en een onder de dakrand, zodat daartussen een blind gevelvlak ontstaat. Het smalle risalerende volume bevat een ingang aan de westzijde, geflankeerd door een rond gemetseld muurtje.

De westgevel bevat de vensterstroken over twee bouwlagen waarachter de lokalen, in het geveldeel tussen een blind risalerend geveldeel aan de rechterzijde, die eveneens vensters bevat aan de zuidzijde, en het halfronde geveldeel aan de linkerzijde. Twee smalle vensters, verdiept liggend ter weerszijden van een blauw betegelde muurdam verlichten de kelder onder het trappenhuis.

Links van de schoorsteen wordt toegang verleend tot het volume met het gymnastieklokaal, vanwaaruit men oorspronkelijk ook in de hal kon komen.

De doorlopende vensterpartij ter hoogte van de tweede bouwlaag, waarachter de blauw betegelde kolommen, ter verlichting van het gymnastieklokaal, bevindt zich aan de oostzijde. In het midden, op de begane grond, zijn dubbele deuren ter weerszijden van een blauw betegelde kolom geplaatst. De lagere bergruimte aan de noordzijde heeft een rond venster in de noordgevel en een deur in de oostgevel.

De noordgevel langs de binnentuin bevat links een deur en vensterreeksen ter hoogte van de begane grond en onder de dakrand.

De oostmuur van de aanbouw is blind.

In het interieur zijn de hal en het trappenhuis van bijzondere betekenis. In het verkeersgedeelte bevinden zich zwart-witte plavuizen en de afwerking van lambrizeringen en muurtjes met oranje en gele tegels en een rand van donkerbruine tegels, blauw en geel betegelde kolommen, een blauw betegelde plint in de hal, de (blauwe) traprelingen, de deuren naar de lokalen die ofwel een, ofwel drie rechthoekige lichtopeningen onder elkaar hebben.

Waardering

Schoolgebouw "Lorentzschool" is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische alsmede typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een lagere school in Expressionistische bouwtrant, met gaaf bewaarde interieuronderdelen, naar het ontwerp van gemeente-architect W.M. Dudok uit de eerste helft van de twintigste eeuw, beeldbepalend gesitueerd aan de Van de Sande Bakhuyzenstraat aan het einde van de zichtas over de Lorentzvijver.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaLorentzweg1351223 HNEemnesserwegHilversum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HilversumC9253

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Expressionismestijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapLagere school

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19301930exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Dudok, W.M. ; Noord-Hollandarchitect / bouwkundige / constructeur