Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522945
Complexnummer
522937 - Begraafplaats Altrade
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82963/43
Kadastrale aanduiding
Hatert A 9150
Bij Daalseweg 200, 6521 GR te Nijmegen

Omschrijving

8. Het GRAFMONUMENT VAN ROSENDAEL

Omschrijving

Het GRAFMONUMENT VAN ROSENDAEL is ca. 1900 vervaardigd in neogotische stijl vermoedelijk door de steenhouwer H.A. Euwens (1840-1910). Het grafmonument bestaat uit een neogotische open grafkapel op een sokkel en een tombe van zwart graniet op een hardstenen sokkel. De hardstenen grafkapel heeft een vierkant grondplan en een zadeldakje.

De VOORGEVEL van de kapel heeft een topgevel met schouderstukken en een geprofileerde lijst en een tootboogvormig afgesloten opening, die wordt omlijst door twee zuilen op postamenten, die zijn voorzien van composietkapitelen. Op de postamenten staan amforen in reliëf afgebeeld. In de zwikken bevinden zich kruisen en een bloemmotief in reliëf. De zijgevels hebben een driepasboogvormig afgesloten venster. In de kapel staat een marmeren beeld van een treurende engel, die in zijn rechter hand een bloemenkrans vasthoudt en met zijn linker arm leunt op een marmeren rotsblok met het opschrift: "LIEFDE/ BLIJFT". Het met klimop begroeide kruis heeft een Christusmonogram in reliëf, geflankeerd door de Griekse letters alfa en omega. Voor het rotsblok staat een olielamp op een rotsbodem, die met een palmtak is getooid.

De graftombe heeft bovenop een kruis in hoogreliëf en draagt aan de voorzijde in bronzen gotische letters het opschrift: "Familiegraf/ Carel/ Van Rosendael". Vóór de tombe bevindt zich een marmeren knielbankje.

Waardering

Het GRAFMONUMENT VAN ROSENDAEL uit ca. 1900.

-\tVan kunsthistorische waarde als voorbeeld van een hardstenen grafkapel met marmeren sculptuur en granieten tombe in neogotische stijl.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan het hoofdpadenkruis van de begraafplaats. Het grafmonument heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van een begraafplaats met een kenmerkend laat 19de-eeuws en vroeg 20ste-eeuws karakter.

-\tVan cultuurhistorische waarde vanwege de funerair-historische en genealogische waarde van het grafteken.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 522937. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Katholieke begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
stijlzuiver