Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
522963
Complexnummer
522961 - LIMOSKazerne
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82929/80
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Hatert H 2352
Hatert H 2362 A25
Hatert H 2362 A48
Hatert H 2362 A26
Hatert H 2362 A62
Hatert H 2362 A65
Hatert H 2362 A69
Hatert H 2362 A30
Hatert H 2362 A58
Hatert H 2362 A40
Hatert H 2362 A49
Hatert H 2362 A59
Hatert H 2362 A51
Hatert H 2362 A56
Hatert H 2362 A64
Hatert H 2362 A14
Hatert H 2362 A19
Hatert H 2362 A66
Hatert H 2362 A77
Hatert H 2362 A44
Hatert H 2362 A76
Hatert H 2362 A67
Hatert H 2362 A20
Hatert H 2362 A38
Hatert H 2362 A53
Hatert H 2362 A11
Hatert H 2362 A45
Hatert H 2362 A73
Hatert H 2362 A13
Hatert H 2362 A34
Hatert H 2362 A29
Hatert H 2362 A60
Hatert H 2362 A35
Hatert H 2362 A33
Hatert H 2362 A28
Hatert H 2362 A63
Hatert H 2362 A3
Hatert H 2362 A70
Hatert H 2362 A68
Hatert H 2362 A78
Hatert H 2362 A18
Hatert H 2362 A21
Hatert H 2362 A71
Hatert H 2362 A52
Hatert H 2362 A75
Hatert H 2362 A74
Hatert H 2362 A23
Hatert H 2362 A47
Hatert H 2362 A50
Hatert H 2362 A4
Hatert H 2362 A61
Hatert H 2362 A72
Hatert H 2362 A43
Hatert H 2362 A54
Hatert H 2362 A31
Hatert H 2362 A55
Hatert H 2362 A32
Hatert H 2362 A46
Molenveldlaan 180, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 182, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 184, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 186, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 188, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 190, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 192, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 194, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 196, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 198, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 200, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 202, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 204, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 206, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 208, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 210, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 212, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 214, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 216, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 218, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 220, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 222, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 224, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 226, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 228, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 230, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 232, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 234, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 236, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 238, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 240, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 242, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 244, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 246, 6523 RP te Nijmegen
Molenveldlaan 248, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 250, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 252, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 254, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 256, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 258, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 260, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 262, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 264, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 266, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 268, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 270, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 272, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 274, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 276, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 278, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 280, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 282, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 284, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 286, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 288, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 290, 6523 RR te Nijmegen
Molenveldlaan 292, 6523 RR te Nijmegen

Omschrijving

2. HOOFDGEBOUW GENERAAL SNIJDERSKAZERNE Omschrijving

De kazerne heeft een U-vormig grondplan met de binnenhof aan de achterzijde. Hier is tegen de achtergevel een manege met paardestallen gebouwd. De voorgevel van de kazerne is ca. 130 m. lang en heeft een hoger middendeel van drie bouwlagen en zijvleugels met hoekpaviljoens van twee bouwlagen. Middendeel en hoekpaviljoens zijn voorzien van middenrisalieten met trapgevels, waarbij de trapgevels van de middendeel wordt bekroond door een gebeeldhouwde leeuw. De voorbouw heeft een hoge zolderverdieping met plat dak en omlopende dakschilden die bij een renovatie zijn voorzien van betonpannen. Iedere zijvleugel heeft drie gemetselde dakkapellen. De dakkapellen hebben een trapgevel met overhoekse pinakel met zandstenen bekroning, afdekplaten, speklagen en een rondboogvenster met een omlijsting van rode profielstenen, een hardstenen dorpel, een boogtrommel met metselmozaïek en een tweedelig kozijn met meerruits draairamen.

De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels van de voorbouw hebben een met hardsteen afgedekte plint, zandstenen speklagen en worden afgesloten met achtereenvolgens een rollaag, een staafprofiellijst van rode verblendsteen, een bloktandlijst van gele verblendsteen en een lijst met witte kraagsteentjes, waarop de klossen van de houten bakgoot rusten. De vensters, rondboogvormig afgesloten in de risalieten, segmentboogvormig afgesloten in de midden- en hoekpaviljoens en op de begane grond van de vleugels, recht gesloten op de verdieping van de vleugels, hebben een omlijsting van rode profielstenen, afgewisseld met zandstenen tand-, geboorte- en sluitstenen. De vensters zijn voorzien van afzaten van rode verblendsteen, boogtrommels met metselmozaïek en tweedelige veelruits ramen, die deels zijn vernieuwd. De recht gesloten vensters hebben zandstenen lateien. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. De middenrisaliet heeft boven de deur telkens twee gekoppelde vensters. De risaliet heeft aan weerszijden drie vensterassen. De vleugels hebben ieder veertien vensterassen en de hoekpaviljoens hebben vier vensterassen, waarvan twee in de middenrisalieten.

In het midden bevindt zich de hoofdingang, die bestaat uit een dubbele rondboogpaneeldeur met ruiten en sierbeslag in een geprofileerde zandstenen Florentijnse rondboogomlijsting met een sluitsteen die is versierd met een gebeeldhouwde kop van de oorlogsgod Mars. Hierboven bevindt zich een zandstenen veld met het inschrift: "SNIJDERSKAZERNE". Aan weerszijden van de boog bevinden zich zandstenen kraagstenen met de gebeeldhouwde wapens van Gelderland en Nijmegen met de opschriften: "GELRIA" en "NOVIOMAGUM". Op de wapens rusten de uitkragende lisenen die het spaarveld met de vensters van de tweede en de derde bouwlaag omsluiten. Het spaarveld wordt afgesloten met rode profielstenen. In de topgevel, die is afgedekt met zandstenen platen en versierd met overhoekse pinakels met zandstenen bekroningen, een boogfries van rode verblendsteen en een gebeeldhouwde leeuw van drie meter hoog, bevindt zich een venster met stolpraam, 8-ruits bovenlicht, rondboogtrommel. De risalieten van de hoekpaviljoens zijn, afgezien van de bekroning, kantelen in plaats van een leeuw, op dezelfde wijze gedetailleerd. Iedere vleugel heeft twee secundaire ingangen met moderne dubbele deuren.

De ZIJGEVELS en de ACHTERGEVEL van de voorbouw zijn op dezelfde wijze gedetailleerd als de voorgevel. Tegen de linker zijgevel bevindt zich een uitgemetselde, geornamenteerde schoorsteen. De achtergevel heeft geen speklagen maar sierbanden van rode en gele verblendsteen. Tegen de achtergevel van de hoekpaviljoens bevinden zich rechthoekige tweelaags uitbouwen met platte daken. De achterbouw bestaat uit een manege onder een gebogen dak, aan weerszijden geflankeerd door aangebouwde stallen onder flauw hellende zadeldaken met bitumineuze dakbedekking. Deze worden weer geflankeerd door haaks op de achtergevel van de voorbouw staande tweelaags vleugels met zolderverdieping, deels onder een plat dak met omlopende dakschilden die zijn gedekt met betonpannen (zuidelijke vleugel) en deels onder een zadeldak met bitumineuze dakbedekking (noordelijke vleugel). De tweede bouwlaag van deze vleugels is later toegevoegd.

De gevels van de achterbouw hebben een met hardstenen platen afgedekte plint en sierbanden van gele en rode verblendsteen. De vensters, waarvan de meeste per drie zijn gekoppeld, worden recht gesloten door lateien of strekken met zandstenen geboortestenen. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en tweedelige veelruits ramen. De kopgevels van de achtervleugels hebben segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaïek. De vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal.

De VOORGEVELS van de manege en de stallen zijn symmetrisch ingedeeld. De gevel van de manege wordt afgesloten door een gebogen geprofileerde hardstenen rand met uitkragende schouderstukken. De gevel heeft in het midden een met kantelen afgesloten risaliet tussen twee boven de gevel uitstekende steunberen, die aan weerszijden worden geflankeerd door een lagere steunbeer. De steunberen zijn voorzien van met hardsteen afgedekte versnijdingen. In de risaliet bevindt zich een deels dichtgemetselde segmentboogvormig afgesloten deuropening. Hierboven bevinden zich twee lange smalle vensters en een rond venster onder de kantelen. Aan weerszijden van de risaliet bevinden zich twee lange tweedelige vensters. De vensters, die overigens zijn dichtgezet, hebben hardstenen onder-, boven- en middendorpels en segmentvormige of halfronde ontlastingsbogen. De gevels van de stallen hebben vijf segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaïek. De vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. In de topgevels bevinden zich dubbele hooiluiken met ruitjes, hardstenen dorpel en segmentboogtrommels met metselmozaïek.

Waardering

HOOFDGEBOUW GENERAAL SNIJDERSKAZERNE, infanteriekazerne uit 1906, gebouwd in opdracht van het ministerie door aannemersbedrijf Wassink uit Velp

- Van architectuurhistorische waarde als een goed en in exterieur vrij gaaf voorbeeld van een kazerne in neorenaissance-stijl met een rijke ornamentatie.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging van de 130 meter lange voorgevel aan de Gelderselaan. De kazerne heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het LIMOS-kazernecomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 522961. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militair verblijfsgebouw Kazerne

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1905
1906
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militair verblijfsgebouw Infanteriekazerne

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Wassink ; Gelderland
aannemer / uitvoerder