Actualiteit gegevens: 24-08-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523008
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Mariënbosch
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
22 april 2002
Kadaster deel/nr: 
20349/3
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Nijmegen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nijmegen
X-Y coördinaat: 
189118 - 426013

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het voormalig KLOOSTER en PENSIONAAT MARIËNBOSCH, is gebouwd in 1923-1924 door Charles Estourgie in opdracht van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van de Heilige Maagd). Het pensionaat was verbonden aan de eerste katholieke M.M.S. in Nederland. Ten tijde van de aanwijzing is het gebouw in gebruik als bejaardenhuis.

Het gebouw bestaat uit vier vleugels rondom een binnenplaats en is ontworpen op een vierkantraster van 3m. op het hart der kolommen en muren. In 1929 bouwde Estourgie een kapel tussen de voor- en de achtervleugel van het klooster, waardoor de binnenplaats werd gereduceerd tot twee smalle stroken aan weerszijden van de kapel. In 1925 was het gebouw aan de achterzijde reeds uitgebreid met een apart schoolgebouw, dat d.m.v. een gang met de achtervleugel in verbinding staat. Het schoolgebouw, dat in 1951 een extra verdieping kreeg, valt niet onder de bescherming. Oorspronkelijk werd het torendak bekroond door een kruis in het midden en zestien gebeeldhouwde uilen op de hoeken. Deze zijn bij een verbouwing verwijderd.

De compositie van het zware gesloten gebouw met de massieve, 29m. hoge middentoren lijkt beïnvloed door het werk van Oscar Leeuw uit diens tweede periode en door de zenderzaal van Radio Kootwijk, die is gebouwd tussen 1920 en 1922 door Jules Luthmann. Luthmann is evenals Estourgie werkzaam geweest op het bureau van Ed. Cuypers in Amsterdam. Estourgie vermengt in het gebouw traditionele elementen (hoofdvorm van het gebouw, afgeplatte schilddaken, kruisvensters) met modernere motieven (vorm van de traptorens, siermetselwerk, vensters achtergevel), die zijn ontleent aan de Amsterdamse School. De kapel is een goed voorbeeld van baksteenexpressionisme.

Het burchtachtige karakter van het gebouw wordt versterkt door de hoge ligging op een heuvelrug aan de oostzijde van de Groesbeekseweg. Hierdoor domineert het klooster samen met het Neboklooster en het complex van de Heilig-Landstichting het stadssilhouet in het zuidoosten van Nijmegen.

Omschrijving

De plattegrond van het KLOOSTER Mariënbosch bestaat uit vier vleugels die samen een binnenhof omsluiten. De binnenhof wordt in twee rechthoekige stroken verdeeld door een driebeukige kapel, die is gebouwd tussen de voorvleugel (west) en de achtervleugel (oost). De westvleugel heeft een tweemaal vooruitspringende middenpartij, de zuid- en de noordvleugel hebben licht vooruitspringende traptorens en op de noordoosthoek van het gebouw bevindt zich een uitspringend bouwvolume op rechthoekig grondplan, terwijl de noordwest-, de zuidwest- en de zuidoosthoek licht inspringen.

Het klooster heeft een souterrain en afgezien van de middentoren, de traptorens en de inspringende hoeken, drie bouwlagen onder platte daken met bitumineuze dakbedekking. De traptoren heeft vijf bouwlagen onder een gebroken, met koper bekleed tentdak, waarvan het onderste gedeelte concaaf is. De traptorens hebben vier bouwlagen onder halfronde, overstekende tondaken met bitumineuze dakbedekking, windveren en bakgoten op gesneden, getrapte klossen. De drie inspringende hoeken hebben twee bouwlagen en een zolderverdieping onder platte daken met gebroken, omlopende dakschilden, gedekt met rode tuiles du Nord. De dakschilden zijn voorzien van dakkapellen met platte daken, geprofileerde goten en twee draairamen. Getuige oude bouw- en presentatietekeningen waren de ramen oorspronkelijk 6-ruits. Beide westhoeken hebben vier dakkapellen en de zuidoosthoek heeft er twee.

Het klooster is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband op een trasraam, dat ter hoogte van de onderdorpels van de vensters van de eerste bouwlaag wordt afgesloten met een rollaag. Het metselwerk wordt verlevendigd door natuurstenen accenten zoals lijsten, blokken en dorpels van graniet en geboorte- en sluitstenen en gevelbeeldhouwwerk van zandsteen. De gevels worden behalve bij de torens en de hoeken, verticaal geleed door gemetselde, tweemaal uitspringende lisenen tussen de vensterassen, die de eerste en de tweede bouwlaag bestrijken. De lisenen zijn bekroond met zandstenen gevelbeeldhouwwerk, afwisselend in de vorm van een gestileerd motief en twee gekoppelde vogels. Tussen de vogels zijn telkens de hemelwaterafvoeren aangelegd, die aan de bovenzijde zijn voorzien van zinken, polygonaal uitspringende vergaarbakken. De lisenen worden boven de vensters van de tweede bouwlaag onderling verbonden door hanekammen van drie-en-halve steen hoog, die zich tussen de zandstenen elementen bevinden. De lisenen hebben overigens bij de achtergevel en bij de binnenhofgevels een iets afwijkende vorm.

De gevels zijn verder versierd met kleine vierkante veldjes, waarin zich telkens één rode of zwarte tegel bevindt. De vensters worden afgesloten met hanekammen, waarvan de bovenzijde trapsgewijs oploopt of gebogen is, strekken of rollagen. De gevels worden afgesloten met twee uitgemetselde randen, een houten lijst en een bakgoot, die bij de drie inspringende hoeken een groter overstek heeft en rust op gesneden, getrapte klossen. Boven de goten bevindt zich de borstwering van het platte dak in de vorm van een gemetselde, in- en uitzwenkende attiek, die is voorzien van siermetselwerk en een afsluitende rollaag. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is zeventien vensterassen breed en heeft een vooruitspringende middenpartij met een wederom vooruitspringende toren. In de toren is de ingangspartij gesitueerd. De ingangspartij is opgebouwd uit een éénlaags vooruitspringend bouwvolume, waaruit op de hoeken twee torenachtige vijfzijdige erkers met balkons oprijzen. Tussen de erkertorens bevindt zich eveneens een balkon. De balkons hebben gesloten, gemetselde balustrades. De ingangspartij bestaat uit een enkele malen inspringend rondboogportiek, dat wordt geflankeerd door twee zijlichten. In het portiek bevindt zich een vijfdelig rondboogvormig bovenlicht en twee zijlichten. De deur is vervangen door een modern tochtportaal.

In de tweede bouwlaag van de toren bevinden zich drie balkondeuren met gedeelde bovenlichten en tweemaal drie smalle vensters in de erkertorens. De erkerbalkons zijn toegankelijk via diepliggende, rondboogvormig afgesloten openingen waarin zich deuren en rondboogtrommels met siermetselwerk bevinden. In de derde bouwlaag bevinden zich boven de balkondeuren drie vensters met gedeelde bovenlichten. Hierboven bevindt zich een gemetseld veld, waar oorspronkelijk de naam van het klooster was aangebracht. In de zijgevels van de toren bevinden zich drie vensters met 8-ruits ramen en in de achtergevel is een deur aangebracht, die wordt geflankeerd door twee raampjes en toegang geeft tot het platte dak. De vijfde bouwlaag heeft aan alle vier de zijden drie, d.m.v. natuurstenen afzaten, gekoppelde vensters met 3- of 6-ruits ramen. Hierboven wordt de gevel afgesloten met siermetselwerk. Vanaf de vierde bouwlaag springen de hoeken van de toren driemaal licht in. Iedere inspringing is geaccentueerd met natuurstenen blokken.

Het middenblok heeft aan weerszijden van de toren in de eerste en de tweede bouwlaag twee vensters met houten kruiskozijnen met draairamen en 6-ruits bovenlichten. In de derde bouwlaag bevinden zich drie kleinere, gekoppelde vensters met draairamen en 4-ruits bovenlichten.

De terugspringende hoekpartijen hebben in de eerste en de tweede bouwlaag vier vensters met houten kruiskozijnen met draairamen en 6-ruits bovenlichten.

De asymmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL heeft rechts de inspringende, tweelaags hoekpartij, die op dezelfde wijze is gedetailleerd als aan de voorzijde. Uiterst links bevindt zich de uitbouw op de noordwesthoek. Tussen beide bouwvolumes ligt de symmetrisch ingedeelde kloostergevel, die tien vensterassen breed is en ligt ingeklemd tussen de één travee brede traptorens. In de eerste bouwlaag bevinden zich brede vensters met driedelige kozijnen en bovenlichten. De tweede bouwlaag heeft vensters met kruiskozijnen van hetzelfde type als in de voorgevel. In de derde bouwlaag bevinden zich boven elke twee vensters drie kleinere vensters met draairamen en 4-ruits bovenlichten. De torens hebben een drie bouwlagen bestrijkend driedelig spaarveld, waarin zich van onder naar boven drie kleine en tweemaal drie smalle langwerpige vensters bevinden. Tussen de vensters is siermetselwerk aangebracht. De halfronde beëindiging van de torens wordt geaccentueerd door een viermaal inspringend, rondboogvormig afgesloten spaarveld, waarin zich achter een gemetselde balustrade een deur bevindt. Boven de deur is verticaal metselwerk aangebracht en in de top van het spaarvelden zijn kleurige tableaus van gele, lichtblauwe, witte en grijze tegels geplaatst met voorstellingen: rechts een kruis en links een wereldbol ('de kerk en de wereld').

De uitbouw op de noordoosthoek heeft één vensteras aan de westzijde, vier aan de noordzijde, drie aan de oostzijde en twee aan de zuidzijde. In de eerste bouwlaag bevinden zich vensters met kruiskozijnen van hetzelfde type als in de voorgevel. De vensters van de tweede en de derde bouwlaag zijn expressiever vormgegeven. In de tweede bouwlaag bevinden zich liggende vensters tussen iets uitspringende, schuin geplaatste dagkanten. De vensters hebben zware natuurstenen boven en- onderdorpels en driezijdige, inpandige, ijzeren erkerramen. Boven de middenramen bevinden zich bovenlichten in de vorm van Florentijnse boogvensters. De bovenlichten hebben 3-ruits ijzeren ramen met glas-in-lood. De vensters van de derde bouwlaag zijn T-vormig, waarbij een vierkant onderraam gecombineerd is met twee naast elkaar geplaatste, vierkante bovenlichten van dezelfde afmetingen. De onderramen zijn gemoderniseerd. De bovenlichten zijn 2-ruits met een horizontale roedenverdeling. De onderramen zijn onderling verbonden d.m.v. een brede fries van uitspringende baksteenstroken.

De asymmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft links de verbindingsgang met het later gebouwde schoolgebouw, rechts een licht uitspringend bouwvolume (trappenhuis) en uiterst rechts de hierboven besproken uitbouw. De achtergevel heeft tussen de gang en het trappenhuis acht vensterassen, die worden gescheiden door lisenen die rechthoekig zijn ter hoogte van de eerste bouwlaag en overhoeks geplaatst ter hoogte van de tweede bouwlaag. De afdekplaten van het onderste deel van de lisenen liggen op dezelfde hoogte als de onderdorpels van de vensters van de tweede bouwlaag. De lisenen worden beëindigd met een wigvormig, in het vlak van de muur opgenomen, natuurstenen element en een uitspringend natuurstenen blok. De vensters van de eerste en de tweede bouwlaag hebben kruiskozijnen van vrijwel hetzelfde type als in de voorgevel. de vensters zijn breder en de bovenlichten zijn 9-ruits i.p.v. 6-ruits. De bovenlichten in de tweede bouwlaag zijn voorzien van glas-in-lood in geometrische patronen. De vensters van de derde bouwlaag zijn van hetzelfde type als de vensters in de derde bouwlaag van de uitbouw op de noordoosthoek.

De RECHTER ZIJGEVEL is afgezien van de zuidoosthoek en het souterrain op dezelfde wijze vormgegeven als de linker zijgevel. Door de glooiing van het terrein ligt het souterrain aan de zuidzijde vrijwel geheel boven het maaiveld. Het souterrain springt t.o.v. de gevel enkele meters naar voren. De bovenkant is plat en voorzien van een balustrade. In de gevel van het souterrain bevinden zich vensters met natuurstenen onderdorpels en 6-ruits ramen. Enkele vensters zijn later gewijzigd of vergroot. De balustrade is versierd met gemetselde vierkante veldjes.

De zuidoosthoek is op dezelfde wijze vormgegeven als de zuidwest- en de noordwesthoek.

De bouwvolumes met de tonvormige daken hebben in de spaarvelden tegeltableaus met voorstellingen van een zonnewijzer en een windwijzer. Bij de linker 'traptoren' zijn alle bouwlagen voorzien van dezelfde kleine vensters.

Aan de BINNENPLAATS hebben de GEVELS van de west-, de zuid- en de noordvleugel dezelfde opzet. Voor de oostvleugel geldt dit enkel bij de eerste bouwlaag. De eerste bouwlaag van de vier vleugels is voorzien van een arcade van grote rondboogventers met gemetselde lekdorpels en natuurstenen geboortestenen. De rondboogvensters, die zorgen voor de lichttoetreding van de omlopende kloostergang, hebben driedelige ramen en bovenlichten. De eerste bouwlaag van de westvleugel is deels aan het oog onttrokken door de kapel en door een later gebouwde invalidentoegang tot de kapel. De tien vensterassen van de noord- en de zuidvleugel worden van elkaar gescheiden door gemetselde lisenen die om en om één en twee bouwlagen bestrijken. De lisenen zijn afgesloten met siermetselwerk.

De gevel van de oostvleugel wordt deels aan het zicht onttrokken door de kapel. Aan weerszijden van de kapel is i.p.v. een rondboogvenster een dubbele deur met driedelig rondboogvormig bovenlicht aangebracht. Voor het overige is de binnenplaatsgevel van de oostvleugel op dezelfde wijze vormgegeven als de buitengevel van de oostvleugel.

In de tweede bouwlaag van de drie andere vleugels bevinden zich vensters met kruiskozijnen van hetzelfde type als in de voorgevel. De derde bouwlaag heeft afwisselend vensters met kruiskozijnen en twee 4-ruits bovenlichten, vensters met 4-ruits bovenlichten, al dan niet per drie gekoppeld of vensters met driedelige kozijnen en drie 4-ruits bovenlichten.

De noordoost en de zuidoosthoek van de binnenplaats zijn voorzien van een vooruitspringende, afgeschuinde hoekpartij, die drie bouwlagen bestrijkt. In de eerste bouwlaag hebben deze hoekpartijen een rondboogvormig afgesloten portiek, waarop twee rondboogvensters uitkomen. De portieken hebben driedelige ribgewelven. In de tweede en de derde bouwlaag zijn resp. drie en twee kleine vensters met 6- en 4-ruits ramen geplaatst.

De binnenhof is bedekt met grint. In het linker gedeelte zijn in het grint enkele perken uitgespaard in de vorm van de letters J M J. Boven de letter M bevindt zich tegen een steunbeer van de kapel, een hardstenen sokkel met een hardstenen kruis. Het kruis is tijdelijk op het vooruitspringende gedeelte van de steunbeer geplaatst

De driebeukige KAPEL heeft een basilicale opbouw, een rechthoekig grondplan, een kelder en één bouwlaag onder een schilddak, dat is gedekt met rode betonpannen. Op de oostelijke nokpunt is een houten dakruiter geplaatst met een vierkante gepotdekselde voet met vier galmgaten. De dakruiter is gedekt met een met koper bekleed tulpdak, bekroond met een wereldbol en een kruis. Het dak, dat binnen de omtrek van de gevels valt, is voorzien van een met zink beklede goot. De daken van de smalle zijbeuken zijn plat en gedekt met bitumineuze dakbedekking. De gevels van de kapel zijn opgetrokken in rode (plint) en gele baksteen, gemetseld in resp. kruisverband en staand verband. Graniet en rode zandsteen zijn gebruikt op plaatsen, die uit constructief oogpunt bezien belangrijk zijn. De plint en de lichtbeuk worden afgesloten met rollagen.

De LINKER (noord) en de RECHTER (zuid) ZIJGEVEL zijn op dezelfde wijze uitgevoerd. De ZIJGEVELS zijn zeven traveeën breed. De traveeën worden gescheiden door steunberen, die ter plekke van de plint een uitspringend gedeelte hebben, dat vermoedelijk oorspronkelijk diende als sokkel voor een standbeeld. De steunbeer is ter hoogte van de zijbeukvensters versneden. Deze versnijding is gemarkeerd met een granieten blok. De steunberen steken iets boven het muurvlak van de zijbeuken uit en worden afgesloten met een rollaag in rode baksteen en een zinken plaat. Op het platte dak van de zijbeuken worden de steunberen voortgezet met één versnijding en afgestoten met een granieten blok. Tegen het muurvlak van de lichtbeuk hebben de steunberen een uitsparing voor een doorlopende goot.

De traveeën hebben in de plint een rechthoekig keldervenster met twee ramen. Boven de plint is in het metselwerk een rechthoekig veld aangebracht, dat wordt afgestoten met een rollaag. Hierboven bevinden zich in iedere travee vijf gekoppelde, keperboogvormig afgesloten vensters. Tussen de keperbogen bevinden zich, bij wijze van geboortestenen, blokken van rode zandsteen, die van elkaar worden gescheiden door telkens één verticaal geplaatste gele baksteen. De vensters zijn voorzien van gemetselde afzaten en glas-in-loodramen. De gevels van de zijbeuken worden afgesloten met een rand van zwarte grestegels. In de gevels van de lichtbeuk bevinden zich in iedere travee vijf rechthoekige vensters met glas-in-loodramen. De gevels worden afgesloten met houten bakgoten.

De RUIMTELIJKE INDELING en verscheidene onderdelen in het INTERIEUR van het hoofdgebouw zijn bewaard gebleven. Het gebouw heeft een heldere plattegrond, op basis van vier vleugels rond een oorspronkelijk open binnenplaats waarin in 1929 de kapel werd geplaatst. De gangen liggen op de begane grond en op de eerste verdieping aan de binnenplaatszijde en zijn op de tweede verdieping aan weerszijden voorzien van moderne kamers ten behoeve van de ouderenhuisvesting. In de gangen is het aan het ontwerp ten grondslag liggende raster zichtbaar aan de op regelmatige afstand van elkaar geplaatste rondbogen. Oorspronkelijke rondboogvormige kozijnen met moderne invullingen geven soms nog toegang tot de aan de gang gesitueerde ruimten. In elke hoek van het gebouw bevond zich oorspronkelijk een trappenhuis. Drie van deze trappenhuizen zijn bewaard gebleven, het vierde in de zuidwesthoek, is vervangen door een moderne liftschacht. De bewaard gebleven trappenhuizen zijn elk voorzien van in verschillende decoratieve patronen uitgevoerde smeedijzeren trapbalusters met houten trapleuningen. De stenen trappen en de verdiepingvloeren in de trappenhuizen zijn in granito uitgevoerd en in sommige van de trappenhuizen bevinden zich nog oorspronkelijke glas-in-loodramen. De trappenhuizen eindigen in de rechthoekige dakopbouwtjes met een halfrond dak. Ook in de oostvleugel bevindt zich nog een trappenhuis met in smeedwerk uitgevoerde trapbalusters. De uitbouw in de noordoosthoek van het gebouw heeft op de verdieping een ruimte die nu 'Boshoek' wordt genoemd. In deze ruimte bevinden zich nog 10 oorspronkelijke stalen ramen, waarvan de rondboogvormig afgesloten bovenlichten met glas-in-lood zijn gevuld. In de kamer bevinden zich tevens nog oorspronkelijke zitbanken en kasten die tussen de vensteropeningen tegen de wand zijn bevestigd. Ook de kantine in de oostvleugel is nog voorzien van glas-in-loodramen in de bovenlichten. In de grote verdiepingruimte in de westvleugel bevinden zich nog enkele oorspronkelijke kapitelen.

Ook de ruimtelijke indeling en het interieur van de kapel zijn bewaard gebleven. De oorspronkelijke entree aan de westkant bestaat uit een rondboogvormige dubbele deur met een kruismotief en enkele kleine glas-in-loodstroken. Rond de deur bevinden zich in baksteen gevatte glas-in-loodramen in een halve cirkelvorm. De kapel heeft een basilicale opzet en een symmetrische indeling. De interieurgevels zijn uitgevoerd in schoon metselwerk en het schip wordt geleed door op regelmatige afstand van elkaar geplaatste rechthoekige kolommen met blokvormige kapitelen van zandsteen. In de lengterichting van de kapel zijn de kolommen met elkaar verbonden door keperboogvormige arcaden met siermetselwerk en natuurstenen blokken. In het verlengde van de kolommen kragen in baksteen uitgevoerde consoles uit. Ze dragen een in het zicht gelaten houten kap met deels beschilderde en geprofileerde Philibertspanten. De vlakke zoldering is voorzien van houten profiellijsten in een rasterpatroon. Het iets verhoogd gelegen en recht afgesloten koor van de kapel bestaat uit twee, in hoogte iets verspringende, gemetselde spitsbooggewelven waarin sleufvormige spitsboogramen zijn aangebracht. Ook de per vijf gekoppelde rechthoekige glas-in-loodramen in de lichtbeuk zijn sleufvormig, evenals de per vijf gekoppelde en spitsboogvormig afgesloten ramen in de zijbeuk. In de kapel ligt nog de oorspronkelijke tegelvloer en bevinden zich nog de oorspronkelijke banken, deuren en biechtstoelen (westgevel). De trap naar de orgelgalerij aan de westzijde is nog voorzien van tegelwerk en houten betimmeringen. In de zijbeuken bevinden zich tegen de buitenmuren een kruiswegstatie (Oberboesch, 1921) en een aantal beelden uit de bouwtijd, voorstellende Maria, Jozef, Theresia, Agnes, Ignatius en het Heilig Hart met Maria Margaretha Alacoque en de Kruisafneming. Deze beelden zijn, evenals de beeltenissen van de vier evangelisten in het koor, gemaakt door C.A. Smout (1929).

Waardering

In 1923-1924 gebouwd KLOOSTER en PENSIONAAT MARIËNBOSCH met in 1929 bijgebouwde KAPEL, allen ontworpen door architect Charles Estourgie.

- Van architectuurhistorische en typologische waarde als goed, vrij gaaf voorbeeld van een klooster met pensionaat op een strak en regelmatig grondplan, waarin een binnenplein is opgenomen. Het klooster en de iets later bijgebouwde kapel zijn ontworpen in een mengstijl waarin traditionele elementen zijn vermengd met moderne elementen, ontleend aan de stijl van de Amsterdamse School. De kapel vormt een goed en zeldzaam voorbeeld van een gebouw waarin stijlverwantschap met het baksteenexpressionisme zichtbaar is. Het gebouw heeft esthetische kwaliteiten in het ontwerp, zoals de markante hoofdvorm, de goede verhoudingen en de bijzondere detaillering van de gevels, de torenachtige opbouwen; markante interieuronderdelen als de trappenhuizen, raamvormen, glas-in-loodramen, alsmede een bijzonder gaaf bewaard gebleven kapel. Het gebouw speelt een representatieve rol binnen het oeuvre van architect Ch. Estourgie.

- Van stedenbouwkundige waarde als oorspronkelijk en zeer beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan deze uitvalsweg van Nijmegen. Het grote, burchtachtig ogende gebouw bevindt zich op een dominante, hoge plek op een heuvelrug aan de oostzijde van de Groesbeekseweg. Het kloostercomplex vormt een belangrijk onderdeel van een cluster (grootschalige) r.k. stichtingen in de directe omgeving, zoals het sanatorium Dekkerswald, het Nebo-klooster en de Heilig-Land-Stichting.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming, welke nauw verbonden is met de ontwikkeling van het onderwijs en het katholiek-religieuze leven Nederland. Het klooster heeft lange tijd de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van de Heilige Maagd) gehuisvest en het pensionaat was verbonden met de eerste katholieke M.M.S. van Nederland.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaGroesbeekseweg3516523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351201A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351306A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351323A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351104A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351307A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351301A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351209A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3519A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351128A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351202A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351311A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351125A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351210A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351123A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351212A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351110A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351106A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3516A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351335A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351324A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351337A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351308A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351216A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351319A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351336A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35117A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351225A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351231A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351203A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351214A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351204A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351401A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3518A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35120A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351220A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351138A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351133A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3512A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351228A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351115A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351116A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351206A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351320A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351232A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35110A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351219A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351227A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351330A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35114A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3517A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3514A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35111A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351230A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351221A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351310A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351113A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351325A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35122A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351211A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351316A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351135A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351305A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351205A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351213A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351501A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351126A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351217A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351208A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3515A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351121A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351234A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351328A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351109A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351302A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351127A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351218A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351329A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351131A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351233A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351132A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351130A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351314A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351304A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351105A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351112A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351313A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351207A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3511A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351118A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35119A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351315A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35112A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351117A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351331A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351108A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351114A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351120A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351122A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351119A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351111A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351303A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35118A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351309A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351318A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351101A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351129A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351103A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35121A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351321A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351338A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351236A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351137A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35115A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351134A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351312A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351222A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351223A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351215A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351102A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351229A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351136A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351327A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg3513A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351317A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351226A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351326A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35113A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351107A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351334A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351224A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351322A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351333A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351332A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351235A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg35116A6523 PBNijmegen
NeeGroesbeekseweg351124A6523 PBNijmegen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKlooster, kloosteronderdlKloosterhof
Neeoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouwKatholieke school

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HATERTI954
HATERTII/954977A1
HATERTII/954977A2
HATERTII/954977A3
HATERTII/954977A4
HATERTII/954977A5
HATERTII/954977A6
HATERTII/954977A7
HATERTII/954977A8
HATERTII/954977A9
HATERTII/954977A10
HATERTII/954977A11
HATERTII/954977A12
HATERTII/954977A13
HATERTII/954977A14
HATERTII/954977A15
HATERTII/954977A16
HATERTII/954977A17
HATERTII/954977A18
HATERTII/954977A19
HATERTII/954977A20
HATERTII/954977A21
HATERTII/954977A22
HATERTII/954977A23
HATERTII/954977A24
HATERTII/954977A25
HATERTII/954977A26
HATERTII/954977A27
HATERTII/954977A28
HATERTII/954977A29
HATERTII/954977A30
HATERTII/954977A31
HATERTII/954977A32
HATERTII/954977A33
HATERTII/954977A34
HATERTII/954977A35
HATERTII/954977A36
HATERTII/954977A37
HATERTII/954977A38
HATERTII/954977A39
HATERTII/954977A40
HATERTII/954977A41
HATERTII/954977A42
HATERTII/954977A43
HATERTII/954977A44
HATERTII/954977A45
HATERTII/954977A46
HATERTII/954977A47
HATERTII/954977A48
HATERTII/954977A49
HATERTII/954977A50
HATERTII/954977A51
HATERTII/954977A52
HATERTII/954977A53
HATERTII/954977A54
HATERTII/954977A55
HATERTII/954977A56
HATERTII/954977A57
HATERTII/954977A58
HATERTII/954977A59
HATERTII/954977A60
HATERTII/954977A61
HATERTII/954977A62
HATERTII/954977A63
HATERTII/954977A64
HATERTII/954977A65
HATERTII/954977A66
HATERTII/954977A67
HATERTII/954977A68
HATERTII/954977A69
HATERTII/954977A70
HATERTII/954977A71
HATERTII/954977A72
HATERTII/954977A73
HATERTII/954977A74
HATERTII/954977A75
HATERTII/954977A76
HATERTII/954977A77
HATERTII/954977A78
HATERTII/954977A79
HATERTII/954977A80
HATERTII/954977A81
HATERTII/954977A82
HATERTII/954977A83
HATERTII/954977A84
HATERTII/954977A85
HATERTII/954977A86
HATERTII/954977A87
HATERTII/954977A88
HATERTII/954977A89
HATERTII/954977A90
HATERTII/954977A91
HATERTII/954977A92
HATERTII/954977A93
HATERTII/954977A94
HATERTII/954977A95
HATERTII/954977A96
HATERTII/954977A97
HATERTII/954977A98
HATERTII/954977A99
HATERTII/954977A100
HATERTII/954977A101
HATERTII/954977A102
HATERTII/954977A103
HATERTII/954977A104
HATERTII/954977A105
HATERTII/954977A106
HATERTII/954977A107
HATERTII/954977A108
HATERTII/954977A109
HATERTII/954977A110
HATERTII/954977A111
HATERTII/954977A112
HATERTII/954977A113
HATERTII/954977A114
HATERTII/954977A115
HATERTII/954977A116
HATERTII/954977A117
HATERTII/954977A118
HATERTII/954977A119
HATERTII/954977A120
HATERTII/954977A121
HATERTII/954977A122
HATERTII/954977A123
HATERTII/954977A124
HATERTII/954977A125
HATERTII/954977A126
HATERTII/954977A127
HATERTII/954977A128
HATERTII/954977A129
HATERTII/954977A130
HATERTII/954977A131
HATERTII/954977A132
HATERTII/954977A133
HATERTII/954977A134
HATERTII/954977A135
HATERTII/954977A136
HATERTII/954977A137
HATERTII/954977A138
HATERTII/954977A139
HATERTII/954977A140
HATERTII/954977A141
HATERTII/954977A142
HATERTII/954977A143
HATERTII/954977A144
HATERTII/954977A145
HATERTII/954977A146
HATERTII/954977A147
HATERTII/954977A148
HATERTII/954977A149
HATERTII/954977A150
HATERTII/954977A151
HATERTII/954977A152
HATERTII/954977A153
HATERTII/954977A154
HATERTII/954977A155
HATERTII/954977A156
HATERTII/954977A157
HATERTII/954977A158
HATERTII/954977A159
HATERTII/954977A160
HATERTII/954977A161
HATERTII/954977A162
HATERTII/954977A163
HATERTII/954977A164
HATERTII/954977A165
HATERTII/954977A166
HATERTII/954977A167
HATERTII/954977A168
HATERTII/954977A169
HATERTII/954977A170
HATERTII/954977A171
HATERTII/954977A172
HATERTII/954977A173
HATERTII/954977A174
HATERTII/954977A175
HATERTII/954977A176
HATERTII/954977A177
HATERTII/954977A178
HATERTII/954977A179
HATERTII/954977A180
HATERTII/954977A181
HATERTII/954977A182
HATERTII/954977A183
HATERTII/954977A184
HATERTII/954977A185
HATERTII/954977A186
HATERTII/954977A187
HATERTII/954977A188
HATERTII/954977A189
HATERTII/954977A190
HATERTII/954977A191
HATERTII/954977A192
HATERTII/954977A193
HATERTII/954977A194
HATERTII/954977A195
HATERTII/954977A196
HATERTII/954977A197
HATERTII/954977A198
HATERTII/954977A199
HATERTII/954977A200
HATERTII/954977A201
HATERTII/954977A202
HATERTII/954977A203
HATERTII/954977A204
HATERTII/954977A205
HATERTII/954977A206
HATERTII/954977A207
HATERTII/954977A208
HATERTII/954977A209
HATERTII/954977A210
HATERTII/954977A211
HATERTII/954977A212
HATERTII/954977A213
HATERTII/954977A214
HATERTII/954977A215
HATERTII/954977A216
HATERTII/954977A217
HATERTII/954977A218
HATERTII/954977A219
HATERTII/954977A220
HATERTII/954977A221
HATERTII/954977A222
HATERTII/954977A223
HATERTII/954977A224
HATERTII/954977A225
HATERTII/954977A226
HATERTII/954977A227
HATERTII/954977A228
HATERTII/954977A229
HATERTII/954977A230
HATERTII/954977A231
HATERTII/954977A232
HATERTII/954977A233
HATERTII/954977A234
HATERTII/954977A235
HATERTII/954977A236
HATERTII/954977A237
HATERTII/954977A238
HATERTII/954977A239
HATERTII/954977A240
HATERTII/954977A241
HATERTII/954977A242
HATERTII/954977A243
HATERTII/954977A244
HATERTII/954977A245
HATERTII/954977A246
HATERTII/954977A247
HATERTII/954977A248
HATERTII/954977A249
HATERTII/954977A250
HATERTII/954977A251
HATERTII/954977A252
HATERTII/954977A253
HATERTII/954977A254
HATERTII/954977A255
HATERTII/954977A256
HATERTII/954977A257
HATERTII/954977A258
HATERTII/954977A259
HATERTII/954977A260
HATERTII/954977A261
HATERTII/954977A262
HATERTII/954977A263
HATERTII/954977A264
HATERTII/954977A265
HATERTII/954977A266
HATERTII/954977A267
HATERTII/954977A268
HATERTII/954977A269
HATERTII/954977A270
HATERTII/954977A271
HATERTII/954977A272
HATERTII/954977A273
HATERTII/954977A274
HATERTII/954977A275
HATERTII/954977A276
HATERTII/954977A277
HATERTII/954977A278
HATERTII/954977A279
HATERTII/954977A280
HATERTII/954977A281
HATERTII/954977A282
HATERTII/954977A283
HATERTII/954977A284
HATERTII/954977A285
HATERTII/954977A286
HATERTII/954977A287
HATERTII/954977A288
HATERTII/954977A289
HATERTII/954977A290
HATERTII/954977A291
HATERTII/954977A292
HATERTII/954977A293
HATERTII/954977A294
HATERTII/954977A295
HATERTII/954977A296
HATERTII/954977A297
HATERTII/954977A298
HATERTII/954977A299
HATERTII/954977A300
HATERTII/954977A301
HATERTII/954977A302
HATERTII/954977A303
HATERTII/954977A304
HATERTII/954977A305
HATERTII/954977A306
HATERTII/954977A307
HATERTII/954977A308
HATERTII/954977A309
HATERTII/954977A310
HATERTII/954977A311
HATERTII/954977A312
HATERTII/954977A313
HATERTII/954977A314
HATERTII/954977A315
HATERTII/954977A316
HATERTII/954977A317
HATERTII/954977A318
HATERTII/954977A319
HATERTII/954977A320
HATERTII/954977A321
HATERTII/954977A322
HATERTII/954977A323
HATERTII/954977A324
HATERTII/954977A325
HATERTII/954977A326
HATERTII/954977A327
HATERTII/954977A328
HATERTII/954977A329
HATERTII/954977A330
HATERTII/954977A331
HATERTII/954977A332
HATERTII/954977A333
HATERTII/954977A334
HATERTII/954977A335
HATERTII/954977A336
HATERTII/954977A337
HATERTII/954977A338
HATERTII/954977A339
HATERTII/954977A340
HATERTII/954977A341
HATERTII/954977A342
HATERTII/954977A343
HATERTII/954977A344
HATERTII/954977A345
HATERTII/954977A346
HATERTII/954977A347
HATERTII/954977A348
HATERTII/954977A349
HATERTII/954977A350
HATERTII/954977A351

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeRegionale Amsterdamse schoolvariantonbepaald
Expressionismeonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapKostschool
Cultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapMiddelbare school

M.M.S.

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19231924exactvervaardiging
19291929exactverbouwing

Kapel op de binnenplaats