Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523028
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82882/47
Kadastrale aanduiding
Neerbosch H 369
Kerkpad 30, 6543 XP te Nijmegen

Omschrijving

Inleiding

De voormalige Hervormde PASTORIE van Hees met HEKWERK, de OLDE WEHME, is gebouwd rond 1870 in een van het neoclassicisme afgeleide stijl. Het blokvormige pand is later aan de achterzijde uitgebreid.

De pastorie hoorde bij het middeleeuwse kerkje van het dorp Hees, dat in de loop van de twintigste eeuw geheel in Nijmegen is opgegaan. Het kerkje is gelegen aan de Kerkstraat. De pastorie ligt achter het kerkje aan het Kerkpad, een smal straatje met enkele vrijstaande villa's en eenvoudiger woonhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Omschrijving

Het blokvormige pand heeft een rechthoekig grondplan met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde. Het deels onderkelderde pand en de uitbouw hebben twee bouwlagen en een zolder onder een plat dak met omlopende dakschilden, die zijn gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De platte delen hebben zinken roevendaken. De twee oorspronkelijke schoorstenen zijn verdwenen. In het midden van het voorschild bevindt zich een grote stenen dakkapel, die is voorzien van een zadeldakje met gesmoorde Hollandse pannen, windveren en gesneden druiplijsten. De dakkapel is witgepleisterd, heeft een omlijsting van vlakke pilasters die overgaan in een klimmend fries en twee gekoppelde keperboogvormig afgesloten vensters met ramen en bovenlichten.

De pastorie is opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband en voorzien van witgepleisterde hoekpilasters met blokverdeling. De ingangspartij heeft een witgepleisterde omlijsting met blokverdeling, die op de eerste verdieping wordt voortgezet in geblokte pilasters die doorlopen tot aan de goot. De middenpartij wordt geaccentueerd door de dakkapel.

De gevels zijn voorzien van een gepleisterde plint en worden horizontaal geleed door een witgepleisterde gekorniste cordonlijst en architraaflijst met fries. Het achterhuis heeft vlakke hoekpilasters en geen cordonlijst. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. De getoogde vensters zijn voorzien van 6-ruits schuiframen met glas-in-lood bovenlichten en persiennes.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt drie traveeën. In het midden bevindt zich de ingangspartij die bestaat uit een dubbele paneeldeur met geornamenteerde smeedijzeren roosters en een gedeeld bovenlicht met glas-in-lood in een getoogd portiek. Dorpel, neuten en stoep zijn van hardsteen. De ingangspartij wordt aan beide zijden geflankeerd door een venster. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters.

De symmetrisch ingedeelde RECHTER ZIJGEVEL heeft drie vensters in de eerste en drie in de tweede bouwlaag. De symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL is op dezelfde wijze vormgegeven als de rechter zijgevel. Hoewel de zijgevels evenals de voorgevel drie vensterassen hebben, zijn ze minder breed, omdat bij de voorgevel de vensters verder uit elkaar zijn geplaatst.

De zijgevels van het achterhuis zijn onder andere voorzien van een getoogd venster en een rechthoekig, later aangebracht venster direct onder het fries.

De tuin wordt begrensd door een smeedijzeren HEKWERK met twee dubbele draaihekken tussen gietijzeren zuiltjes.

Waardering

Voormalige PASTORIE uit ca. 1870, met HEKWERK.

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een dorpspastorie, gebouwd in een van het neoclassicisme afgeleide stijl met esthetische kenmerken in het ontwerp zoals een eenvoudige, doch harmonische hoofdvorm.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de kern van het voormalige dorp Hees, nog herkenbaar als een enigszins landelijk gebied temidden van stadswijken.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1870
1870
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden