Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523030
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82882/160
Kadastrale aanduiding
Hatert M 5940
Graafseweg 419, 6532 ZR te Nijmegen

Omschrijving

Inleiding

BEGRAAFPLAATSAULA en -HEKKEN uit 1920-1921 naar ontwerp van architect J.J. Weve (1852-1942) in expressionistische bouwtrant met rijk siermetselwerk. De aula met de twee flankerende hekken vormt de oorspronkelijke hoofdtoegang tot de achterliggende algemene begraafplaats. De begraafplaats bevindt zich in het stadsdeel Nijmegen-West en ligt ingeklemd tussen de Graafseweg en de spoorlijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch. De aula staat aan de Graafseweg.

Omschrijving

BEGRAAFPLAATSAULA op nagenoeg rechthoekig grondplan, bestaande uit een hoge centrale ruimte met flauw hellend zadeldak en twee lagere dienstvleugels met platte daken aan weerszijden. Het bitumen zadeldak heeft de nokrichting loodrecht op de voorgevel en is geplaatst tussen topgevels. De bakstenen GEVELS met trasraam zijn in kruisverband gemetseld met terugliggende voegen. De gevels worden aan de bovenzijde afgesloten door (uit-)gemetselde sierlijsten. De uitgespaarde muuropeningen hebben een tweesteens rollaag aan de bovenzijde en een (lek-)dorpel aan de onderzijde. De dorpels, neuten, afdekplaten, geboorte- en sluitstenen zijn uitgevoerd in hardsteen.

De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. Een laag bakstenen trapje leidt naar de ingang in het midden. De ingang bestaat uit een dubbele paneeldeur met drieruits bovenlicht, en is gevat in een driehoekig afgesloten omlijsting met natuurstenen blokken op de hoeken. Boven de ingang is een kruisvorm in het metselwerk uitgespaard. De geveltop van het centrale bouwdeel wordt afgesloten door een uitspringende band met natuurstenen blokken op de hoeken. Deze band rust op zware hoekpilasters van dezelfde hoogte als de flankerende dienstvleugels. Het gemetselde ornament in de geveltop bestaat uit een gelijkzijdige driehoek in een cirkel. De dienstvleugels hebben aan de voorzijde elk een spaarveld met een rechthoekig venster waarin een driedelig raam met stervormige roedenverdeling (links is de roedenverdeling verwijderd).

De ZIJGEVELS van het hoge bouwdeel worden geleed door lisenen. In de terugliggende muurvelden is een reeks vierkante ramen met stervormige roedenindeling aangebracht (groepering in beide gevels: 2/3/2). De rechter dienstvleugel heeft een personeelsingang (paneeldeur en tweedelig bovenlicht met stervormige roedenverdeling) en een rechthoekig venster met vierruits onderraam en een tweedelig bovenlicht met stervormige roedenverdeling. De linker dienstvleugel heeft twee klapraampjes met stervormige roedenverdeling. De op de zijgevels aansluitende smeedijzeren spijlen-HEKKEN met elk twee draaibare vleugels zijn bevestigd tussen pijlers met siermetselwerk.

Het hoge middengedeelte van de ACHTERGEVEL is identiek aan dat van de voorgevel. Rechts hiervan bevindt zich in de dienstvleugel een ingang met dubbele paneeldeur en tweedelig bovenlicht met ruitvormige roedenverdeling. De dienstvleugel ter linker zijde heeft twee kleine klapramen met eveneens ruitvormige roedenverdeling. De RUIMTELIJKE INDELING bestaat uit een aula in het hoge bouwdeel; een gang, toilet en kantoortje in de rechter dienstvleugel; twee berghokken in de linker dienstvleugel. Het INTERIEUR is sober uitgevoerd. De wanden van de aula worden aan de bovenzijde afgesloten door een Dorisch fries met triglyfen en ramen in plaats van metopen.

Waardering

BEGRAAFPLAATSAULA en -HEKKEN uit 1920-1921.

- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf bewaard gebleven voorbeeld in in- en exterieur van een begraafplaatsaula in expressionistische bouwtrant met rijk siermetselwerk. Het object heeft enige architectuurhistorische zeldzaamheidswaarde vanwege de combinatie van genoemd bouwtype en -stijl. Het gebouw met flankerende hekken is van belang voor het oeuvre van de toenmalige Nijmeegse stadsarchitect J.J. Weve.

- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk gebied, waarin het object een beeldbepalende rol speelt vanwege de situering direct aan een belangrijke invalsweg van Nijmegen. Het gebouw markeert de achterliggende begraafplaats.

- Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, in casu een gebouw bij een algemene begraafplaats waarin de nabestaanden bijeenkomen voor het ter aarde bestellen van een dode.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaatsaula Algemene begraafplaats
Nee Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaatshek Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1921
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
baksteenexpressionisme

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Weve, J.J. ; Gelderland
ingenieur
stadsarchitect Nijmegen