Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523127
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
30035/183
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
West Betuwe
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Asperen
X-Y coördinaat: 
136291 - 432213

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

HERENHUIS met een traditionele en sobere aan het Neo-Classicisme ontleende gevelopbouw. In de huidige verschijningsvorm dateert het pand uit 1881. In dit jaar werd mogelijk een reeds op deze plaats aanwezig pand verbouwd tot dokterswoning. Een functie die het pand nu nog steeds bezit. Het dwarse tweebeukige woonhuis van twee bouwlagen op een hoog basement, vormt een markant element aan de Hoofdstraat. Het woonhuis vormt het meest beeldbepalende onderdeel van de dorpskern, hoog oprijzend tussen de omringende bebouwing, die hoofdzakelijk bestaat uit éénlaags woonhuizen en voormalige stadsboerderijen. Het pand ligt in de rooilijn, de vrijwel blinde rechtergevel ligt nu vrij aan het achterom van het jongere rechter buurpand.

Omschrijving

Het pand bestaat uit twee achter elkaar gelegen beuken met ieder een zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. De gevels zijn uitgevoerd in schoon metselwerk, met uitzondering van de gepleisterde achtergevel. De borstweringen zijn opmerkelijk hoog. Hoewel de hoge plint het vermoeden van hoog gelegen kelders oproept, is slechts onder het linker deel van het voorhuis een kelder met tongewelf en een met rode estrikken belegde vloer bekend. Van de kappen rust de achterste op eenvoudige Philibert spanten, de voorste is vermoedelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw vernieuwd. De statige vijf vensterassen brede VOORGEVEL staat op een licht-grijs geschilderde, gepleisterde plint met blokverdeling. De hoge kroonlijst bestaat uit een vlak houten fries, waarop rijk uitgevoerde consoles, die de vereenvoudigde, uitkragende gootlijst dragen. De schuifvensters, onder getoogde strekken, hebben op de verdieping hun zesruiters behouden, de ramen van de begane grond en de ingang bevatten glas-in-lood in de bovenlichten. De centrale ingang wordt bereikt via een dubbele bordestrap met vier hardstenen treden aan iedere zijde, waarlangs een hek met gietijzeren balusters. Dit hekwerk vormt een recente kopie van een hekwerk van een ander pand in Asperen. Dit ter vervanging van een verdwenen voorganger. De ingang heeft een geprofileerde, getoogde omlijsting en een dubbele voordeur met een diamantkop-paneel onder en een hoog glasvak onder keperboog erboven. De gietijzeren deurroosters hebben een rijke middenpartij met florale motieven. Zeer forse, met diverse soorten bladeren gesierde gietijzeren consoles dragen het balkon boven de ingang. Het balkon heeft een gietijzeren balustrade tussen houten pijlers. Naast de ingang bevindt zich een lantaarn. De ZIJGEVELS hebben ieder twee puntgevels met in iedere top een schoorsteen. Zowel de voorste als de achterste zolder heeft een vierruits schuifraam in beide zijgevels. De van een bepleistering voorziene, vier vensterassen brede, ACHTERGEVEL valt op door de onregelmatige indeling. De rosetankers zijn eveneens onregelmatig, en bovendien per bouwlaag verschillend geplaatst. De gevel heeft een blokverdeling en is ongeschilderd. De ingang, met gewijzigde deur, bevindt zich nabij het midden, links hiervan is recent voor de openslaande tuindeuren een serre geplaatst. Zowel links als rechts van de ingang bevindt zich een stichtingssteentje. Het linker steentje is voorzien van het opschrift "DE EERSTE STEEN GELEGD / 16 JUNI 1881 DOOR". Het rechter steentje is voorzien van de aansluitende tekst "E.H.A. LEURS / GEB. VAN GENNEP". Rechts van de ingang bevindt zich een enkelruits toiletraampje en een venster met een stolpraam met een tweeruits bovenlicht. De vensters bevatten zesruits schuiframen. Het INTERIEUR bevat onder meer in de rechts van de middengang gelegen kamers en suite twee stucplafonds uit 1881 met ranken en bloemen, schuifdeuren en aan de zijde van de voorgevel vensters met vensterbanken en binnenluiken. De vensters van de verdieping zijn voorzien uit panelen bestaande betimmeringen en vensterbanken.

Waardering

In een sober Neo-Classicisme uitgevoerd HERENHUIS, in de huidige vorm daterend uit 1881.

- Van architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een herenhuis in een sobere neo-classicistische trant uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het pand valt in al zijn eenvoud op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp voorname symmetrische gevelindeling, het materiaalgebruik zoals de toepassing van gietijzeren consoles en de rijke ornamentiek van deze laatsten.

- Van stedenbouwkundige waarde als meest markante element onder de woonhuizen van de historische dorpskern van Asperen. Als zodanig is het pand van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp en de handhaving van het historische straatbeeld van de Voorstraat.

- Van cultuurhistorische waarde als dokterswoning. Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van notabelen in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVoorstraat724147 CDAsperen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWerk-woonhuisPraktijkwoning

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AsperenA36

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Classicismeonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Herenhuis

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18811881exactverbouwing

Betreft waarschijnlijk ver- of herbouw ouder pand.