Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523187
Complexnummer
523186 - Nieuw Hondorp
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82867/60
Kadastrale aanduiding
Aalten R 1303
Hondorpweg 7, 7121 KA te Aalten

Omschrijving

Omschrijving

Het hoofdgebouw bestaat uit een boerderij van het type HALLEHUISBOERDERIJ uit 1898 met een AANBOUW uit 1913.

De éénlaags BOERDERIJ is opgetrokken op een nagenoeg rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn gemetseld in kruisverband en voorzien van een gepleisterde plint. Het afgewolfde zadeldak heeft de nok loodrecht op de straat gericht, en is bedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en bezit gesneden windveren. Het dak watert af via houten bakgoten op klosjes. De gemetselde bakstenen schoorsteen bevindt zich in het linker dakschild.

De VOORGEVEL is vijf traveeën breed. In de tweede travee van links bevindt zich een houten deur met een enkelruits getoogd bovenlicht. De overige traveeën hebben een niet oorspronkelijk enkelruits schuifraam met getoogd bovenlicht en houten luiken. De middelste drie traveeën hebben op de verdieping een getoogd enkelruits zolderraampje. Alle gevelopeningen worden afgesloten door een segmentboog. De gevel is voorzien van vier gietijzeren sierankers en ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een muizetandlijst. De gevel wordt aan bovenzijde afgesloten door een smalle geprofileerde lijst met erboven een band en langs de zijden een getrapt klimmend fries.

De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft van links naar rechts twee vierruits schuiframen met een getoogd enkelruits bovenlicht en houten luiken, dan een tweeruits kelderraam met erboven een liggend, enkelruits getoogd raam gevolgd door een vierruits schuifraam met getoogd bovenlicht en houten luiken. De linker zijgevel van het achterhuis heeft drie rechte ankers en drie getoogd afgesloten deuren en twee meerruits stalramen met een gietijzeren tracering, gevolgd door een niet oorspronkelijke deur, een enkelruits getoogd afgesloten raam en een houten deur met getoogd enkelruits bovenlicht. Alle gevelopeningen zijn voorzien van een segmentboog.

De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis bezit twee vierruits schuiframen met enkelruits getoogd bovenlicht, afgesloten door een strek en voorzien van houten luiken.

De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft centraal een getoogde deeldeuropening afgesloten door een segmentboog met aanzetstenen en sluitsteen. De houten deeldeuren liggen inpandig. De deeldeuropening wordt aan weerszijden geflankeerd door een vierruits venster met een rondboogvormig bovenlicht, een getoogde houten staldeur voorzien van een segmentboog met aanzet- en sluitsteen en een getoogd meerruits stalraampje. Boven de deeldeur bevindt zich een houten luik met een uitsnijding in de vorm van een bloem met aan weerszijden twee ronde ramen.

Het INTERIEUR is eenvoudig en heeft een vrijwel ongewijzigde indeling. Het voorhuis heeft in midden een grote "mooie kamer". Deze kamer heeft een granitovloer die in + 1925 is gelegd. Aan weerszijden van de "mooie kamer" bevinden zich twee kleinere kamers die nu dienst doen als slaapvertrekken. Een gang ontbreekt. Achter de slaapvertrekken aan linkerzijde bevindt zich de kelder en de opkamer. De houten interieurdeuren met houten deuromlijstingen zijn nog oorspronkelijk. De deel heeft aan linkerzijde een indeling in kleinere kamers die onder meer dienst doen als waskamer, kalverhok en vroeger ook als paardestal. Rechts stonden de koeien (12 tot 14 melkkoeien). De deel is in 1913 aan de achterzijde verlengd.

Omschrijving aanbouw uit 1913.

De iets teruggelegen éénlaags AANBOUW aan de rechterzijde van de boerderij bestaat uit een voorhuis met een stal. De op een rechthoekig grondplan opgetrokken aanbouw dateert uit 1913 en sluit qua bouwstijl aan bij het hoofdgebouw. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een gepleisterde plint. Het afgewolfde zadeldak is bedekt met gesmoorde Hollandse pannen en heeft zowel voor als achter windveren. In het linker dakschild bevindt zich een bakstenen schoorsteen.

De VOORGEVEL is drie traveeën breed en heeft in het midden een oorspronkelijke houten deur met tweeruits bovenlicht afgesloten door een blinde segmentboog. De overige twee traveeën hebben een vierruits schuifraam met tweeruits bovenlicht afgesloten door een segmentboog en voorzien van houten luiken. In de top bevinden zich twee kleine tweeruits zolderramen die worden afgesloten door een blinde segmentboog. Onder deze ramen langs loopt over de gehele breedte van de gevel een muizetandlijst.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft van links naar rechts een getoogd, staand meerruits stalraam gevolgd door een houten deur met enkelruits bovenlicht en vier getoogde meerruits stalraampjes. Alle gevelopeningen zijn afgesloten door een segmentboog.

De ACHTERGEVEL is symmetrisch ingedeeld en heeft in het midden een korfboogvormig afgesloten deeldeuropening met houten deuren en afgesloten door een korfboog met aanzet- en sluitsteen. Aan weerszijden hiervan bevindt zich een staand vierruits stalraam met rondboogvormig drieruits bovenlicht en een houten staldeur afgesloten door een segmentboog met aanzetstenen en sluitsteen. De verdieping heeft in het midden een houten luik afgesloten door een segmentboog met aan weerszijden een rond raam met een tracering in de vorm van een bloem en omsloten door een rollaag.

Waardering

Hoofdgebouw bestaande uit een boerderij van het type HALLEHUISBOERDERIJ uit 1898 met een AANBOUW uit 1913.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een laat negentiende eeuwse hallehuisboerderij met een vroeg twintigste eeuwse aanbouw. Het object is gebouwd in een ambachtelijk traditionele bouwtrant en is in hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven. De boerderij is een goed voorbeeld van de functionele en typologische ontwikkeling van de hallehuisboerderij uit het einde van de negentiende/begin twintigste eeuw.

- Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een boerderijcomplex die verder nog bestaat uit een varkensschuur en een houten schuur. Het geheel van boerderij en bijgebouwen vormt qua aanleg en structuur een karakteristiek ensemble.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het object als boerderij. Daarmee is het object sterk verbonden met de agrarische geschiedenis van Nederland en Aalten in het bijzonder.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523186. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1898
1898
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden