Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523204
Complexnummer
523202 - Rijszaadeest
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82970/79
Kadastrale aanduiding
Garderen C 926
BY Wolweg 79, Stroe

Omschrijving

Omschrijving onderdeel B Zwartgebeitste houten KEGELSCHUUR op rechthoekig grondplan. De schuur heeft een pseudobasilikale opbouw en bestaat uit twee zijbeuken met flauwe lessenaarsdaken en een hoger opgetrokken middenbeuk met een zeer flauw hellend zadeldak. De bedekking bestaat thans uit golfplaten. De gevels zijn voorzien van een beschieting met horizontale gerabatte delen, die aan de beide zijgevels beweegbare vleugels bezitten die ten behoeve van de luchtcirculatie kunnen worden opengezet. De VOORGEVEL is volledig symmetrisch opgezet en bezit in de middenbeuk een dubbele opgeklampte deur. In de LINKER GEVEL bevindt zich een enkele opgeklampte deur. De ACHTERGEVEL bezit voor de linker beuk een opgeklampte deur en een vierruits ijzeren venster, waarachter zich in het INTERIEUR een intern timmerhok bevindt. Voorts bevinden zich in de schuur ter weerszijden van de middengang een aantal 'droogkasten', bestaande uit een houten raamwerk met een aantal verlegbare schuinliggende roosters boven elkaar, waarop de dennenkegels bewaard worden.

Waardering

KEGELSCHUUR (complexonderdeel B) uit 1913.

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een opslagschuur voor dennenkegels, die opvalt door het toegepaste basilikale schema en de beweegbare zijwanden ten behoeve van de luchtcirculatie.

-Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van de Rijkszaadeest. De schuur bezit ensemblewaarden met de andere complexonderdelen en is in samenhang hiermee beeldbepalend aan de Wolweg.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de rijkszaadeest die een grote rol speelt in de geschiedenis van de Nederlandse bosbouw.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 523202. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Droogschuur

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1913
1913
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Hesselink, E. (Engbertus) ; Gelderland
overig ambachtsoort