Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523262
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
St. Jozefkapel
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
22 april 2002
Kadaster deel/nr: 
82819/123
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Horst aan de Maas
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Horst
X-Y coördinaat: 
201124 - 384862

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

In 1901 gebouwde WEGKAPEL gewijd aan St. Jozef. De kapel is gelegen in het centrum van Horst op een perceel op de hoek van de Herstraat en de St. Josephstraat. De kapel is uitgevoerd in neogotische stijl en valt onder meer op door het rijk uitgevoerde maaswerk in de vensters. Door de situering en fraaie verschijningsvorm domineert de kapel het straatbeeld ter plaatse.

De huidige kapel is vermoedelijk gebouwd ter vervanging van een achttiende-eeuwse kapel op dezelfde plaats, die bekend staat als 'Het Heilige Huisken van de Heilige Familie'.

Omschrijving

De vrijstaande WEGKAPEL telt één bouwlaag en is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond, met aan de achterzijde een driezijdige apsis met lagere nokhoogte. Het met leien in Maasdekking gedekte zadeldak van het hoofdvolume ligt verzonken tussen twee puntgevels. De apsis heeft een met leien belegd driezijdig schilddak. De afwatering vindt plaats via geprofileerde bakgoten op een tandfries. De gevels zijn gemetseld in kruisverband en hebben een met pleisterwerk bekleedde plint die is voorzien van ingehakte motieven. Op de gevelhoeken van de kapel bevinden zich overhoeks geplaatste steunberen, voorzien van gepleisterde dekplaten op de versnijdingen. Aan de voorgevel steken deze steunberen door de gootlijst heen en eindigen in pinakels. De gevelopeningen zijn allen spitsboogvormig afgesloten en aan de onderzijde voorzien van hardstenen, geprofileerde lekdorpels.

Centraal in de VOORGEVEL bevindt zich een dubbele paneeldeur onder een spitsboogvormig bovenlicht gevuld met maaswerk in lancetboogmotieven. De deurvleugels hebben elk een glaspaneel met smeedijzeren traliewerk. Aan weerszijden van de deur smalle spitsboognissen met hardstenen lekdorpel. De overgang naar de geveltop wordt gevormd door een brede segmentboog op gepleisterde aanzetstenen. De gevel wordt bekroond door een gemetselde toppilaster met kruis op een gestucte console. De RECHTER ZIJGEVEL en LINKER ZIJGEVEL bevatten elk twee spitsboogvormig afgesloten vensters bestaande uit onderramen en oorspronkelijke spitsboogvormige bovenlichten gevuld met maaswerk in rijke driepasmotieven. De blinde ACHTERGEVEL wordt bekroond door een kruis.

Het INTERIEUR van de kapel bestaat uit een kleine rechthoekige ruimte afgesloten met een houten tongewelf. Hier zijn onder meer van belang de beschildering van het gewelf met sterren op een blauwe ondergrond, de zwart-witte tegelvloer en de altaarkast tegen de oostwand van de kapel. Deze kast die de afsluiting vormt van de ruimte in de apis, bestaat uit een enkele en een dubbele deurvleugel, gevuld met glas binnen een horizontale roedeverdeling. Aan de bovenzijde is de kast rondboogvormig afgesloten met een bovenlicht voorzien van waaiervormige roeden. Onder de kast een plank op houten consoles.

Waardering

De WEGKAPEL aan de Herstraat heeft architectuurhistorische en typologische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een omstreeks 1900 gebouwde kapel in neogotische stijl, die onder meer opvalt vanwege de opvallende, rijk uitgevoerde spitsboogvensters met maaswerk en het gaaf bewaarde interieur met onder meer een zeldzame altaarkast. De kapel is van bovenregionale cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een religieuze en culturele ontwikkeling en heeft situeringswaarden als onderdeel van de historische kern van Horst, waar de kapel vanwege de markante en voor wegkapellen gebruikelijke ligging op de kruising van twee wegen een grote beeldbepalende waarde bezit. De wegkapel bezit op grond van deze waarden algemeen belang.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHerstraat25B5961 GGHorst

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKapel (F)Kapel(F1)

wegkapel

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HorstD5304

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Gotiekstijlzuiver

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19011901exactvervaardiging