Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523313
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Pakhuis Amsterdam
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
11 december 2001
Kadaster deel/nr: 
17816/1
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
123231 - 487797

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Voormalig PAKHUIS 'Azië', in 1883 gebouwd in de stijl van het Eclecticisme, als een van de eerste pakhuizen aan de Oostelijke Handelskade. De opdrachtgever was de Naamloze Vennootschap Handelskade.

De Oostelijke Handelskade werd in 1883 aangelegd, maar kwam pas omstreeks 1900 volledig in gebruik, na het ontstaan van de scheepvaartroute over het Merwedekanaal. Het pakhuis maakt deel uit van een rij aaneengesloten pakhuizen die, als strook, geklemd liggen tussen het N.S.-emplacement en de noordelijk gelegen IJhaven. Tot de inrichting van het gebied in de directe omgeving horen ook de loskades en de rolkraan.

N.B. Het pakhuis is niet meer als zodanig in gebruik en is ten behoeve van het gebruik door een groothandel, gewijzigd. Het is aan de noordkant aangetast door het belendende pakhuis en aan de zuidkant ingrijpend gewijzigd.

Omschrijving

Het in kruisverband opgetrokken veemgebouw heeft een langgerekte rechthoekige plattegrond en telt vier bouwlagen. Het wordt gedekt door een flauw hellend, zadeldak met een op het noorden gericht zaagdak. De voor- en achtergevels worden door respectievelijk twaalf en tien spaarvelden ingedeeld, waarin in oorsprong afwisselend biforen en laaddeuren (thans glas). De beide gevels worden door doorlopende gele en zwarte verblendstenen sierbanden, ter plaatse van de verdiepingsvloeren en de aanzet van de vensterbogen, geleed. Langs de dakranden bevindt zich een getrapt blokfries. De spaarvelden en de biforen hebben ontlastingsbogen in zwart-gele verblendsteen.

De voorgevel die naar de stadszijde is gekeerd, bezit een gecementeerde plint met schijnblokvoegen die wordt afgesloten door een rollaag. In de meest linker travee en de derde, vanaf de rechterhoek, elk in de tweede bouwlaag een segmentboogvormig raam met een boogveld van gele verblendsteen met zwarte koppen. Links van de middenas van het gebouw bevindt zich een uitgebouwde nis met een een gevelsteen, onder een soort baldakijn met de tekst: 'NAAMLOOZE / VENNOOTSCHAP HANDELSKADE / ANNO 1883'. De nis rust op gemetselde consoles aan weerszijden van een rondbooggewelfje. Restanten van twee consoles komen ook meer naar rechts voor. De achtergevel die is gericht naar het IJ, is op dezelfde wijze geleed als de voorgevel. Onder de betonnen laad- en losvloer bevindt zich onder andere de verwarmingsinstallatie van het gebouw.

Interieur Het interieur wordt gekenmerkt door de ronde, gietijzeren zuilen met zuilringen en kapitelen waarop de moerbalken rusten. De schachten van de kolommen zijn uitgerust met aangegoten flenzen waartussen schotten geplaatst konden worden. Op de voormalige monsterzolders houten balken en lichtkappen in zaagtandvorm.

Waardering

Het pakhuis 'Azië' is van algemeen belang wegens architectuur-, cultuurhistorische waarde alsook typologisch en industrieel-archeologische waarde als redelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een veemgebouw in een eclectische bouwstijl en als referentie naar de grootschaliger havenontwikkeling in het stoomtijdperk: het eerste op de hiertoe aangelegde Oostelijke Handelskade. Het pakhuis is stedenbouwkundig van belang vanwege de beeldbepalende ligging aan het havenfront met kademuur, smalspoor en laad- en losinstallaties.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaJollemanhof91019 GWAmsterdam
NeeJollemanhof111019 GWAmsterdam
NeeJollemanhof131019 GWAmsterdam
NeeJollemanhof151019 GWAmsterdam
NeeJollemanhof171019 GWAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenOpslagPakhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamN4105

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Eclecticismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18831883exactvervaardiging