Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523462
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Boeijink
Complexnummer: 
523461 - Boeijink
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
20384/19
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Winterswijk
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Winterswijk Huppel
X-Y coördinaat: 
248137 - 446435

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel A BOERDERIJ met aan de linker zijgevel twee aangebouwde schuren. De boerderij is van het type hallehuis en opgetrokken op een langgerekte plattegrond, een bouwlaag en een zolderverdieping hoog onder een zadeldak gedekt door gesmoorde pannen. De gevels hebben een plint in Bentheimer zandsteen en zijn opgetrokken in veelkleurige veldovenstenen, gemetseld in kruisverband. Enkele gevelopeningen hebben een hardstenen onderdorpel, soms onderdorpels van gepleisterde baksteen. Er zijn overwegend nieuwe vensters binnen oorspronkelijke kozijnen toegepast. De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit aan weerszijden gepleisterde hoekpilasters en een door pleisterwerk omgeven voordeur, die zich rechts van het midden bevindt. De deuren en ramen worden aan de bovenzijde afgesloten door een gemetselde strek, voorzien van gepleisterde geboorte- en sluitstenen. De sluitsteen is voorzien van een diamantkop. In de eerste bouwlaag bevinden zich vier vernieuwde vensters (oorspronkelijk achtruits schuifvensters), allen voorzien van opgeklampte luiken. De puntgevel bezit vijf vernieuwde vensters (oorspronkelijk vierruits schuifvensters) verdeeld over twee zones. In de top van de gevel bevindt zich een rond, gietijzeren venster. De RECHTER ZIJGEVEL is ter plaatste van de huidige keuken aangetast door een nieuwe deur en venster. Links hiervan bevinden zich twee oorspronkelijke vensters voorzien van luiken. Tussen de vensters is een gevelsteen ingemetseld. De gevelsteen bestaat uit een vierkante steen met tekst en een plantenmotief erboven. De tekst luidt: `Wander Boijnek ganamd Kofsinck slinken Boijnek elueden Anno 1747 den 3 maauus.' Rechts zijn hoog in de gevel, ter plaatste van de stallen, twee vensters geplaatst. Voorts bevindt zich hier een deur met twee ronde vensters. De LINKER ZIJGEVEL is deels in vakwerk uitgevoerd. Rechts bevindt zich een venster met luiken en een rechthoekige gevelsteen met de tekst: `Kuenen.T.Bovlt/stinkn.boeinck/el.anno.1736'. Links ervan bevindt zich een oorspronkelijk venster met recente indeling, boven een keldervenster. Tegen deze gevel zijn de nevenschuren aangebouwd. Deze schuren zijn evenals de boerderij zelf opgetrokken in veldovensteen in hier en daar wat onregelmatig metselwerk. De schuren worden gedekt door twee zadeldaken belegd met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De rechter schuur is gedeeltelijk in het bedrijfsgedeelte van de boerderij gebouwd, waardoor de daken van boerderij en schuur elkaar doorsnijden. Tussen de daken bevinden zich zakgoten. De VOORGEVELS van de twee nevenschuren bezitten vernieuwde ramen. De rechter voorgevel heeft een beschoten geveltop. Rechts bevindt zich een opgeklampte deur onder tweeruits bovenlicht, geflankeerd door twee zesruits vensters. De gevelopeningen worden aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag en hebben aan de onderzijde gepleisterde bakstenen onderdorpels. De voorgevel van de buitenste, lagere schuur heeft in de centrale as een houten deur onder tweeruits bovenlicht en een laadluik. Rechts van deze deur bevindt zich een meerruits venster en links ervan een staand stalvenster met ijzeren roedeverdeling. In de LINKER ZIJGEVEL van de schuren bevinden zich drie staldeuren. Hiertussen zijn vier staande vensters geplaatst en uiterst links en uiterst rechts een half stalvenster. De twee linker ACHTERGEVELS bezitten geveltoppen, beschoten met houten planken. Op de overgang van gevel naar beschieting, is een dubbele zaagtand gemetseld. Links bevinden zich iets terugliggende deeldeuren, onder een brede korfboog met gepleisterde geboortestenen en een rijk geornamenteerde sluitsteen. Deze steen heeft een kuifachtige bekroning met opengewerkt krulwerk en bevat de initialen `G.C.H./B.W.B.' en het jaartal 1889. Ter weerszijden hiervan bevinden zich staande zijvensters met ijzeren roedeverdeling. Geheel links bevindt zich een opgeklampte staldeur onder korfboog met gepleisterde boogstenen. Geheel links nog een klein, vierruits stalvenster. Rechts bevindt zich uit het midden een dubbele staldeur onder korfboog met gepleisterde boogstenen. De deur is voorzien van staande zijvensters met ijzeren roedeverdeling. Geheel links bevindt zich een staldeur onder de bekende korfboog en hoger in de gevel, onder het topgevelbeschot een rechthoekig laadluik. De achtergevel van de schuur geheel rechts bezit ongeveer in het midden een recht afgesloten, opgeklampte deur. Ter weerszijden hiervan bevinden zich stalvensters. Boven in de gevel is een segmentboogvormig afgesloten laadluik aangebracht. Het INTERIEUR is nog grotendeels in oorspronkelijke staat, zowel wat woon- als wat bedrijfsgedeelte betreft. De indeling van de eerste bouwlaag kenmerkt zich door een middengang aan weerszijden waarvan zich woonvertrekken bevinden. In het bedrijfsgedeelte is een moderne keuken ingericht. Onder de woonvertrekken bevinden zich in de rechter beuk negentiende-eeuwse kamers-en-suite. Links bevinden zich onder andere een keuken, alkoof en een kelder met flauw tongewelf en een opkamer. De indeling van het huis is deels wat ongebruikelijk, omdat het hier een historisch gegroeid geheel betreft. Het interieur bevat fraaie onderdelen, zoals donker gehoute paneeldeuren en kozijnen, die vrijwel allemaal nog aanwezig zijn. De middengang is betegeld met vloertegels voorzien van een Neo-Gotisch motief in rood en blauw. Een van de woonvertrekken bezit een vergelijkbare tegelvloer, nu met polychrome motieftegels met gevlochten banden en florale motieven. Het plafond van de hal is voorzien van een bijzonder, houten casetteplafond. In de veel oudere keuken ligt een latere terrazzovloer. De keuken heeft een balkenplafond en een hangboezemschouw, met aan weerszijden vaste kasten. De schouw wordt gedragen door `schoorstenen' voorzien van casementen en van een gesponste beschildering. De vuurplaats zelf is deels voorzien van eenzelfde beschildering en is hierboven betegeld. De gietijzeren haardplaat bezit een voorstelling van een badende dame in het gezelschap van twee mannen (mogelijk Suzanna en de ouderlingen). In het bedrijfsgedeelte bevindt zich een middenlangsdeel van vijf dekbalkgebinten diep, met een lemen en een gedeeltelijk met potscheuren belegde vloer. Naast koestallen bevinden zich hier paardenstallen en personeelskamers. Op een van de hooizolders bevindt zich nog een katrol.

Waardering

BOERDERIJ (Complexonderdeel A) met oudere kern, verbouwd rond 1900.

-Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een boerderij met een oudere kern, die rond 1904 is verbouwd volgens de toen geldende trant. De boerderij valt op vanwege het hallehuistype, met aangebouwde schuren, en vanwege het exterieur dat weliswaar is aangetast maar toch typische kenmerken bezit voor de bouwtijd. Het interieur is van grote waarde en in hoge mate in oorspronkelijke staat. Het bevat enkele zeer fraaie onderdelen, die gedeeltelijk ouder zijn.

-Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het boerencomplex dat in het historisch gegroeid buitengebied een beeldbepalende rol speelt.

-Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het complex, die verbonden is met de sociale en agrarische geschiedenis van Nederland. Het pand is voorts van belang vanwege de in de gevels verwerkte historische gevelstenen die door hun teksten de geschiedenis van de boerderij documenteren.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBoeijinkweg97105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9077105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9067105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9027105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9057105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9017105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9037105 CGWinterswijk Huppel
NeeBoeijinkweg9047105 CGWinterswijk Huppel

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WinterswijkR568

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19041904exactverbouwing

Verbouwing van het voorhuis