Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523473
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Meenk
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
30035/183
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Winterswijk
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Winterswijk Miste
X-Y coördinaat: 
241918 - 440281

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

`Huize Meenk', BOERDERIJ gelegen ten zuiden van de Misterweg in het buurtschap Miste. Het pand is een historisch gegroeid geheel en bestaat uit twee voorhuizen, die ruggelings tegen elkaar zijn gebouwd. De oorspronkelijke, vermoedelijk uit de negentiende eeuw daterende boerderij was met het achterhuis naar de Misterweg gericht. In 1912 werd het bedrijfsgedeelte van deze boerderij afgebroken en vervangen door een nieuw voorhuis naar ontwerp van architect H. VAN DER SCHAAF.

Op het erf werd ten behoeve van het bedrijf een vrijstaande schuur gebouwd. Deze schuur is in latere tijd gewijzigd en valt niet onder de rijksbescherming.

De voorgevel van dit voorhuis is naar de Misterweg gericht. De boerderij is omgeven door een erf en tuin, die overgaat in het landschap van Miste, met weilanden en hoge bomen. De Misterweg is een van de oude uitvalswegen van Winterswijk en leidt via het buurtschap Miste naar Aalten. Aan deze weg liggen verschillende boerderijen waaronder enkele grote boerderijen met voorname voorhuizen. Vanaf de Misterweg vormt de met bomen beplante Huttenweg een zichtas. De toegang tot het erf wordt aangegeven door een smeedijzeren HEKWERK.

Omschrijving

De BOERDERIJ is een samengesteld geheel opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee blokvormige bouwmassa's verbonden door een lager tussenlid. De zuidelijke bouwmassa wordt door een schilddak gedekt, het tussenlid door een zadeldak en de noordelijke bouwmassa door een schilddak met een hogere nokhoogte. De schilden zijn belegd met gesmoorde pannen, vermoedelijk Muldenpannen. De afwatering vindt plaats via een witgeschilderde, geprofileerde bakgoot. In de beide nokuiteinden van het noordelijke schilddak bevinden zich gemetselde schoorstenen, en voorts nog op het rechter schild van het tussenlid en op het zuidelijke schilddak. In het voorschild is een dakkapel aangebracht onder zadeldak. De gevels met plint zijn opgetrokken in baksteen. De toegepaste vensters zijn voornamelijk schuifvensters, waarbij die in het achterhuis vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar zijn. Die van het nieuwe voorhuis zijn T-schuifvensters, onder strekken. Het houtwerk van de deur- en raamkozijnen en luiken is in een blauw-groene kleur geschilderd. De gevel wordt onder de gootlijst afgesloten door een witgepleisterd fries.

De vrijwel symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt drie traveeën waarbij de middenpartij wordt benadrukt door een pleisterwerkomlijsting en afgesloten door de reeds genoemde dakkapel met fronton en dubbele draairamen. De voordeur bestaat uit dubbele paneeldeuren onder een rondboogvormig bovenlicht. De deur wordt omlijst door vermoedelijk pleisterwerk, waarin schijnvoegen zijn aangegeven. De deur wordt geflankeerd door vooruitspringende pilasters die een balkon dragen met een gedeeltelijk smeedijzeren balustrade. De dubbele balkondeuren met ruiten, zijn gevat onder een rechtafgesloten enkelruits bovenlicht en het geheel wordt omgeven door een omlijsting van pleisterwerk. Naar de voordeur leiden enkele treden. De linker travee bezit in elke bouwlaag twee vensters, in de eerste bouwlaag T-schuifvensters met luiken en op de verdieping vermoedelijk stolpramen onder enkelruits bovenlicht. De partij rechts bezit op de verdieping venster zoals links, maar op de begane grond een driezijdige erker gevuld met schuifvensters. De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis bezit een fors balkon op stijlen, waardoor op de begane grond een overdekt terras ontstaat, omgeven door een lage balustrade. De zijwanden van het terras zijn vermoedelijk dichtgezet met glazen panelen. De begane grond bestaat uit een samengesteld kozijn met dubbele tuindeuren onder een enkelruits bovenlicht die worden geflankeerd door zijlichten met bovenlicht. De verdieping kent een soortgelijke indeling. In het lagere tussenlid, bevindt zich van links naar rechts een paneeldeur onder enkelruits bovenlicht, en twee vensters met luiken, vermoedelijk schuifvensters. De zijgevel van het oude voorhuis heeft op de begane grond een venster met luiken en een later toegevoegde serre met vensters en deuren met bovenlichten. Op de verdieping bevinden zich een venster en een deur naar het plat van de serre. De LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond een deur met ruiten onder enkelruits bovenlicht en een T-schuifvenster. Op de verdieping bevinden zich stolpramen onder enkelruits bovenlicht. In het lagere tussenlid bevindt zich een dubbel zesruits venster. Op de verdieping een dakkapel met vier gekoppelde achtruits vensters. Het overige deel van deze zijgevel is niet zichtbaar. De huidige ACHTERGEVEL (voorgevel van het oude huis) is moeilijk zichtbaar vanaf de openbare weg. De gevel heeft ongeveer in het midden een voordeur met houten omlijsting en aan weerszijden vensters. Op de verdieping bevinden zich vijf vensters. Uit tekeningen die bewaard worden in het bouwarchief van de gemeente Winterswijk blijkt dat INTERIEUR van het nieuwe voorhuis in oorspronkelijke vorm bestaat uit een middengang, L-vormig uitlopend in een trappenhuis. Voorts bevinden zich op de begane grond twee voorkamers, een achterkamer en een keuken met schouw. In het achterhuis bevinden zich de opkamer en keuken van het reeds bestaande huis. Op de verdieping waren logeer- en slaapkamers gepland.

Waardering

`Huize Meenk', BOERDERIJ met voorhuis uit 1912 van architect Van der Schaaf en een smeedijzeren HEKWERK

-Van architectuurhistorische waarde als uniek historisch gegroeid voorbeeld van een boerderij samengesteld uit twee fraaie voorhuizen uit verschillende bouwperioden. Het nieuwe voorhuis karakteriseert zich door een landhuisachtige vormgeving uit het begin van de twintigste eeuw, terwijl het oudere gedeelte een goed traditioneel voorbeeld is van een negentiende-eeuwse boerderij met blokvormig voorhuis, die in de omgeving van Winterswijk meer voorkomt. Beide huizen vallen op door gave verhoudingen en een goed materiaalgebruik.

-Van stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van de bebouwing langs de Misterweg, de verbindingsweg tussen Winterswijk en Aalten. De boerderij ligt in een historisch gegroeid landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol. De voorgevel van de boerderij ligt in een zichtas vanaf de Misterweg, gecreëerd door de van laanbeplanting voorziene Huttenweg.

-Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het pand en de situering, als bijzondere uiting van een agrarische en sociaal-economische ontwikkeling. De boerderij is exemplarisch voor de neiging van rijke boeren in de omgeving van Winterswijk, om voorname voorhuizen te bouwen. Vooral aan de grote uitvalswegen rond Winterswijk zijn dergelijke grote boerderijen aan te treffen. Deze boerderij vormt hierbinnen een bijzonder voorbeeld, omdat het bedrijfsgedeelte verplaatst is naar een apart gebouw en het huidige woonhuis een samenvoeging is van twee monumentale voorhuizen uit verschillende bouwperioden.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHuttenweg27109 BMWinterswijk Miste
NeeHuttenweg47109 BMWinterswijk Miste

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WINTERSWIJKV453

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)T-huisboerderij

Boerderij samengesteld uit twee voorhuizen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19121912exactverbouwing

nieuw voorhuis

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Schaaf, H. van der ; Gelderlandarchitect / bouwkundige / constructeur