Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523488
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Johan Willem Friso
Complexnummer: 
523484 - Ede-West
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
11 december 2006
Kadaster deel/nr: 
51195/151
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Ede
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Ede
X-Y coördinaat: 
174746 - 448945

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

INFANTERIEKAZERNE 'Johan Willem Friso' (2) bestaande uit een fors risalerend middenpaviljoen van drie bouwlagen, geflankeerd door lange vleugels van twee bouwlagen uiterst links en rechts afgesloten door risalerende hoekpaviljoens van twee bouwlagen. Deze onderdelen worden afgesloten door een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen met in de schilden meerdere dakkapellen. Tegen de achtergevel bevinden zich drie diepe aanbouwen bestaande uit een brede driebeukige middenaanbouw met uiterst links en rechts een éénbeukige aanbouw. De hogere middenbeuk van de middenaanbouw wordt afgesloten door een groot zadeldak met lichtlantaarn met aan weerszijden een smaller zadeldak ter afsluiting van de lagere zijbeuken. De aanbouwen uiterst links en rechts worden afgesloten door een zadeldak. Alle zadeldaken aan de achterzijde zijn gedekt met rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband met zandstenen speklagen, waterlijsten en deuromlijstingen.

Centraal in de symmetrische VOORGEVEL bevindt zich het risalerend middenpaviljoen bestaande uit een licht risalerende middenas aan weerszijden geflankeerd door drie vensterassen. In de middenas bevindt zich op de begane grond de ingangspartij bestaande uit een halfronde, dubbele paneeldeur met glasindeling met zandstenen omlijsting. De rondboog met gebeeldhouwde sluitsteen wordt omsloten door een rechthoekig zandstenen veld met in de zwikken eikenblad in relief. Uiterst links bevindt zich in relief een heroïsche vrouwenfiguur en uiterst rechts twee klimmende leeuwen. Bovenaan het zandstenen veld bevindt zich de naam 'JOHAN WILLEM/FRISOKAZERNE'. Op de verdiepingen bevinden zich twee vensters onder één rondboog. De gehele gevel wordt onder de bakgoot met geprofileerde klossen afgesloten door een rijk fries, bestaande uit geprofileerde baksteen en tandlijsten in diverse kleuren. De middenas wordt aan weerszijden geflankeerd door een bakstenen pilaster met natuurstenen banden. Links en rechts van de middenas bevinden zich in iedere bouwlaag drie vensters. Het middenpaviljoen wordt boven de bakgoot afgesloten door een bakstenen dakhuis uit circa 1950 met vensters bestaande uit vijf assen, in het midden versierd met een fronton-motief. Aan weerszijden van het middenpaviljoen bevinden zich de lange vleugels bestaande uit vijftien assen. In iedere as bevindt zich op de begane grond en de verdieping een venster. Op de begane grond worden deze vensters afgesloten door een segmentboog, op de verdieping door een latei. In de vierde en twaalfde as bevindt zich op de begane grond een deur met bovenlicht met op de verdieping een venster bestaande uit twee meerruits draairamen. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een rijk fries met in het dakschild oorspronkelijke, later gewijzigde en/of toegevoegde dakkapellen. Uiterst links en rechts van de vleugels bevindt zich een hoekpaviljoen met risalerende middentravee. De middentravee, bestaande uit twee assen eindigt in een klein dakhuis, op dezelfde wijze uitgevoerd als dat van het middenpaviljoen. Op de begane grond bevinden zich twee venster afgesloten door een segmentboog met op de verdieping twee vensters afgesloten door een rondboog met natuurstenen aanzet- en sluitstenen. De middentravee wordt aan weerszijden geflankeerd door een venster-as met identieke vensterindeling. De LINKERZIJGEVEL betreft de zijgevel van het hoofdvolume en de zijgevel van de uiterst linkse aanbouw. Centraal in de zijgevel van het hoofdvolume bevindt zich een uitgemetseld rookkanaal aan weerszijden geflankeerd door een venster-as met op de begane grond en de verdieping een venster.

De ACHTERGEVEL bestaat uit de topgevels van de aanbouwen en de tussenliggende achtergevels van het hoofdvolume. De achtergevel van de middenaanbouw bestaat uit een grote topgevel aan weerszijden geflankeerd door een kleine lagere topgevel. In de grote topgevel bevinden zich rondboogvormige spaarvelden toenemend in grootte met in het spaarveld een rondboogvormige muuropening. In het centrale spaarveld bevinden zich drie smalle hoge rondboogvensters. In de lagere topgevels bevinden zich rechthoekige vensters. In alle gevels bevinden zich regelmatig verdeelde vensters.

De RECHTERZIJGEVEL bestaat uit de zijgevel van de lage achter aanbouw en de zijgevel van het hoofdvolume. In de zijgevel van de aanbouw bevinden zich regelmatig verdeelde meerruits ramen. In de zijgevel van het voorste deel bevinden zich op de begane grond en de verdieping van links naar rechts twee kleine toiletramen gevolgd door twee vensters.

Het INTERIEUR is grotendeels niet meer in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Waardering

INFANTERIEKAZERNE 'Johan Willem Friso' gebouwd in 1904-1906 in neo-renaissance stijl als onderdeel van het kazernecomplex 'Ede-West'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanteriekazerne uit 1906 in neo-renaissance stijl met gaaf exterieur.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de Mauritskazerne in het bijzonder en de andere onderdelen van het complex, strategisch gelegen buiten de randstad op de Veluwe in de nabijheid van het spoor.

- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van symmetrisch opgezette infanteriekazernes van het lineaire type met een beginnende decentralisatie, dat zich uiteindelijk zal ontwikkelen tot het paviljoenstelsel. Als lineair type kazerne van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaNieuwe Kazernelaan26711 JCEde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenMilitair verblijfsgebouwKazerne

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
EdeC2647

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Renaissanceinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19041906exactvervaardiging