Actualiteit gegevens: 28-03-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523491
Complexnummer: 
523490 - Elias Beeckman
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
11 december 2006
Kadaster deel/nr: 
51195/152
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Ede
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Ede
X-Y coördinaat: 
175329 - 449970

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

KAZERNEGEBOUW MET CELLEN (1) met samengestelde L-vormige plattegrond bestaande uit een noord-zuid en een oost-westvleugel van ongeveer gelijke lengte. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in bruingele baksteen in staand verband. In de gevels bevinden zich rechthoekige, stalen meerruits ramen. De ramen worden aan de onderzijde afgesloten door een lekdorpel, aan de bovenzijde door een betonnen latei. De oost-westvleugel bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een flauw hellend zadeldak met royaal overstek gedekt met rode pannen met op de nok vier regelmatig verdeelde vierkante schoorsteenschachten/ ventilatiekokers afgesloten door een dekplaat. De oostgevel van de oost-westvleugel bevindt zich uiterst links tegen de westgevel van de noord-zuidvleugel. De noord-zuidvleugel bestaat uit twee bouwlagen afgesloten door een identiek zadeldak. Uiterst links tegen de oostgevel van de noord-zuidvleugel bevindt zich een uitbouw van twee bouwlagen onder een aangekapt zadeldak. De hoofdentree bevindt zich rechts in de oostgevel met uiterst rechtsboven de naam van de kazerne `Elias Beeckman/kazerne'.

Noord-zuidvleugel De VOORGEVEL (oostgevel) bestaat uit een uitbouw van twee bouwlagen, gevolgd door een langgerekt gevel. In de oorspronkelijke uitbouw met aangekapt zadeldak bevinden zich op de begane grond vier naast elkaar geplaatste vensters aan de onderzijde afzonderlijk afgesloten door een lekdorpel aan de bovenzijde afgesloten door één latei. De vensters hebben een roedenverdeling (4x2) + 2. Op de verdieping bevinden zich twee centraal geplaatste vensters onder één latei met in de geveltop een rond venster. In de rechterzijgevel van de uitbouw bevinden zich links op de verdieping twee vensters met roedenverdeling (2x2) +2. Rechts bevinden zich op de begane grond en de verdieping twee naast elkaar geplaatste vierruits ramen. Centraal in het langgerekte geveldeel met royaal overstek bevinden zich op de begane grond en de verdieping zeven identieke vensters met roedenverdeling (4x2)+2. aan weerszijden van de vensters bevindt zich op de begane grond een entreepartij met op de verdieping een venster met een roedenverdeling van (2x2) +2. De linker entreepartij bestaat uit een dubbele deur afgesloten door een latei met daarboven een smaller drie-ruits bovenlicht. De rechter entreepartij bestaat uit een enkele deur op identieke wijze afgesloten als de deur links. Uiterst links bevinden zich op de begane grond drie zes-ruits ramen onder één latei met op de verdieping een venster met roedenverdeling (2x2) +2. Uiterst rechts bevindt zich op de begane grond een driezijdige erker afgesloten door een plat dak met overstek dat aan de linkerzijde aansluit op de latei boven de enkele deur. Op de verdieping bevindt zich de naam `Elias Beeckman kazerne'. Parallel aan het langgerekte geveldeel bevindt zich een langgerekt bordes afgesloten door een lage, bakstenen muur met ter plaatse van de twee ingangen in de gevel een eenvoudige bakstenen steektrap aan weerszijden geflankeerd door bakstenen muren.

De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) is onder te verdelen in een topgevel en een iets terug gelegen rechter geveldeel. Op de begane grond in de topgevel bevinden zich drie twaalf-ruits ramen inclusief vier-ruits valraam aan de bovenzijde afzonderlijk afgesloten door een latei. Op de verdieping bevinden zich twee vensters met roedenverdeling (4x2) +2 onder één latei. In de geveltop bevindt zich een rond vensters onder het overstek van het achterliggend zadeldak. Links op de begane grond in de rechtertravee bevinden zich twee smalle vensters. Rechts op de verdieping van de rechtertravee bevinden zich twee vensters met roedenverdeling (4x2)+2.

Uiterts links tegen de ACHTERGEVEL (westgevel) bevindt zich de oost-westvleugel bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak waarvan de nok zich bevindt onder het overstek van de noord-zuidvleugel. Rechts van de aanhechting van de oost-westvleugel bevinden zich op de begane grond vier regelmatig verdeelde vensters met roedenverdeling (2x2)+2, gevolgd door twee mal twee vensters met roedenverdeling (4x2)+2 onder één latei. Op de verdieping bevinden zich vier vensters als op de begane grond gevolgd door twee stalen kruisvensters met zes-ruits roedenverdeling. de gevel wordt afgesloten door een overstek met achterliggend dakschild.

De RECHTERZIJGEVEL (noordgevel) bestaat uit de zijgevel van de noord-zuidvleugel en de terug gelegen achtergevel van de oost-westvleugel. De zijgevel van de noord-zuidvleugel bestaat uit twee bouwlagen en eindigt in een topgevel met achterliggend zadeldak. Op de begane grond bevindt zich een kruisvenster met roedenverdeling. Op de verdieping bevinden zich twee naast elkaar geplaatste staande vensters onder één latei aan de onderzijde afgesloten door een frans balkon. In de geveltop bevindt zich een rondvenster. De achtergevel van de oost-westvleugel bestaat uit één bouwlaag onder een overstekend zadeldak.

Oost-westvleugel De VOORGEVEL (zuidgevel) is de langgerekte gevel met uiterst links een halfronde bakstenen muur die de luchtplaats afsluit van de buitenwereld. Centraal bevinden zich zes maal twee vier-ruits valramen onder één latei. Uiterst rechts bevinden zich twee twee-ruits ramen onder één latei. De LINKERZIJGEVEL (westgevel) eindigt in een topgevel met achterliggend zadeldak. Op de begane grond bevinden zich twee maal twee vierruits valramen onder één latei met in de geveltop een klein staand venster.

ACHTERGEVEL (noordgevel) bestaat uit de rechterzijgevel van de noord-zuidvleugel en de langgerekte, terug gelegen gevel van de oost-westvleugel met een identieke vensterindeling als in de voorgevel.

RECHTERZIJGEVEL (oostgevel) is geplaatst tegen de westgevel van de noord-zuidvleugel.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

Waardering

KAZERNEGEBOUW met CELLEN gebouwd als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `Elias Beeckman' naar een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. BOOST voor een infanteriekazerne met Regtstaf voor twee Bataljons, gerealiseerd in 1939 in zakelijk expressionisme.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een kazernegebouw als onderdeel van het kazernecomplex `Elias Beeckman' naar ontwerp van de Genie A.G. BOOST in een zakelijk expressionistische bouwstijl gerealiseerd in 1939.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de strategische ligging buiten de randstad op de Veluwe aan het spoor en de functioneel-ruimtelijke relatie van het kazernegebouw met cellen met de andere onderdelen van het kazernecomplex `Elias Beeckman'. Het kazernegebouw met cellen maakt deel uit van drie bureelgebouwen, die de voormalige entree van de kazerne markeren.

- Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een infanteriekazerne met Regtstaf voor twee bataljons in Nederland naar ontwerp van A.G. Boost gerealiseerd in 1938/39 ontstaan als gevolg van een wijziging in de dienstplichtwet in februari 1938.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaNieuwe Kazernelaan105D6711 JCEde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenMilitair verblijfsgebouwKazerne

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
EDEC4828

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeZakelijk Expressionismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19381939exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Boost, A.G. ; Gelderlandoverig ambachtsoort

ontwerper