Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523576
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
30035/183
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Ede
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Ede
X-Y coördinaat: 
174629 - 451652

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

TRANSFORMATORHUISJE met tegeltableau gebouwd tussen 1920 en 1930 in opdracht van de P.G.E.M. naar ontwerp van het type G4L van G. VERSTEEG in zakelijk expressionistische bouwtrant. Het trafohuisje is gesitueerd op de hoek van de Asakkerweg en de Kerkhoflaan binnen de bebouwde kom van Ede. De brede voorgevel met de stalen deur van de hoogspanningsruimte is gericht naar de Kerkhoflaan. De houten deur van de laagspanningsruimte bevindt zich in de smalle gevel aan de Asakkerweg. Het oorspronkelijk hekwerk van het met grind omgeven trafohuisje is verwijderd.

Omschrijving

Vrijstaand TRANSFORMATORHUISJE op rechthoekig grondplan. Het flauw hellende schilddak heeft een fors overstek. De in roodbruine baksteen opgetrokken gevels zijn in halfsteensverband gemetseld. Op de vier hoeken zijn delen van de gevels zwart geteerd. Deze zwarte geveldelen hebben een rand van uitgemetselde gele bakstenen en worden horizontaal geleed door om de vier baksteenlagen telkens één uitgemetselde laag van gele bakstenen aan te brengen. Rechts van het midden bevindt zich in de asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL de ingang met stalen deur van de hoogspanningsruimte. Het tegeltableau bevindt zich links in de zwart geteerde architraaf. Het tableau bestaat uit drie geglazuurde tegels met daarop in gele reliëfletters de tekst `PROVINCIALE/ ELECTRICITEITSWERKEN'. De ingang met houten deur van de laagspanningsruimte bevindt zich in het midden van de symmetrisch ingedeelde LINKERZIJGEVEL. De blinde ACHTER- en RECHTERZIJGEVEL zijn symmetrisch ingedeeld. De gevels worden afgesloten door een architraaf en een terug liggend fries. De architraaf bestaat uit drie lagen geteerde bakstenen die gevat zijn tussen een uitgemetselde baksteenlaag (onder) en een uitgemetselde rollaag (boven), beide uitgevoerd in gele baksteen. In de architraaf zijn brede muuropeningen uitgespaard met vijf glazen bouwstenen. Het terug liggende fries heeft op de vier hoeken - corresponderend met de eerder genoemde zwarte geveldelen - vijf uitgemetselde en zwart geteerde lagen baksteen. In het fries zijn luchtroosters aangebracht. De gevels worden afgesloten door een uitgemetselde rollaag. De kleuren zwart en geel in het metselwerk verwijzen naar de Gelderse kleuren.

Waardering

TRANSFORMATORHUISJE met tegeltableau gebouwd tussen 1920 en 1930 in opdracht van de P.G.E.M. naar ontwerp van het type G4L van G. VERSTEEG in zakelijk expressionistische bouwtrant.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een veelvuldig en in meerdere varianten door de P.G.E.M. toegepast trafohuisje uit de periode 1920-1930 naar ontwerp van architect G. Versteeg in zakelijk expressionistische bouwtrant. Het object valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het exterieur, zoals de plasticiteit van de gevels (uitgemetselde banden, terug liggende geveldelen) en het bijzondere kleurgebruik (combinatie zwart en geel als verwijzing naar de Gelderse kleuren). Vermeldenswaardig is tevens het tegeltableau in de voorgevel met daarop de tekst `PROVINCIALE/ ELECTRICITEITSWERKEN'.

- Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een functioneel en destijds betrekkelijk nieuw gebouwtype ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening, in combinatie met de opmerkelijk rijke verschijningsvorm van de eerste generatie trafohuisjes. Als zodanig is deze trafo van belang voor de typologische ontwikkeling van het transformatorhuisje, en van belang als herinnering aan de electrificatie van de gemeente Ede.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaAsakkerweg16718 ZETegenoverEde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenIndustrieNutsbedrijf

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
EdeK4984

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeZakelijk Expressionismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19201930globaalvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Versteeg, G. ; Gelderlandarchitect / bouwkundige / constructeur