Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
523668
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82903/13
Kadastrale aanduiding
Oosterbeek D 8796
Bij Fangmanweg 21, 6862 EH te Oosterbeek

Omschrijving

Inleiding

GRAFMONUMENT met HEKWERK van de schrijver, dichter en staatsman JACOB VAN LENNEP (1802-1868) in de jaren 1858-1860 vervaardigd door de beeldhouwer JOHAN THEODOR STRACKE (1817-1891) uit Rotterdam. Het grafmonument is gelegen op de in 1855-1856 aangelegde Algemene begraafplaats aan de Fangmanweg naast het gietijzeren grafmonument van mr J. van `s-Gravenweert. De oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige en sinds 1842 in Nederland gevestigde familie Stracké bracht meerdere beeldhouwers voort. Het grafmonument is tot stand gekomen in een periode in de negentiende eeuw dat er nog nauwelijks sprake was van toepassing van beeldhouwwerk op grafmonumenten.

Omschrijving

Het op het westen georiënteerde grafmonument wordt omgeven door een rechthoekige aan de voorzijde halfrond afgesloten bakstenen plint waarop een giet- en smeedijzeren spijlenhek waarin een draaihekje is opgenomen. Binnen deze omheining bevindt zich een monumentale beuk waarvoor het graf gelegen is. Het graf bestaat uit een hardstenen grafplaat waarachter een hardstenen stèle is opgesteld. Deze stèle is samengesteld uit een voet, geprofileerde sokkel, blokvormige romp met aan de voor- en achterzijde platen met teksten en aan de korte zijden platen met reliëfs en tenslotte een halfrond afgesloten bekronend blok dat aan de voorzijde voorzien is van een in een ronde nis aangebrachte, in wit marmer uitgevoerde, buste van Jacob van Lennep waaronder een witmarmeren stervende zwaan. De plaat op de voorzijde van de romp vermeldt de volgende tekst: JACOB van LENNEP. De plaat op de achterzijde heeft het volgende opschrift: GEB. 24 MAART 1802 / OVERLEDEN 25 AUGUSTUS 1868. Het relief aan de linker zijde is voorzien van afbeeldingen van o.a. een omgevallen zuil, vlinder en passer. Aan de rechterzijde bevindt zich een relief met een afbeelding van een lier tegen een achtergrond van laurier, doorsneden door een banderol met de opschriften VONDEL en BILDERDIJK. De lier symboliseert een van de negen muzen n.l. Erato, muze van de lyriek en liefdespoezie.

Waardering

GRAFMONUMENT met HEKWERK van de schrijver, dichter en staatsman JACOB VAN LENNEP met beeldhouwwerk van JOHAN THEODOR STRACKÉ.

-\tVan architectuur- en kunsthistorische waarde als voorbeeld van een waardig doch bescheiden grafmonument voor een lid van de aristocratie in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het grafmonument is van belang voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Nederland in de negentiende eeuw. Deze kreeg in de tweede helft van de negentiende eeuw een nieuwe impuls door de komst van meerdere Vlaamse en Duitse beeldhouwers naar Nederland i.c. de familie Stracké. Het grafmonument is van belang voor het oeuvre van JOHAN THEODOR STRACKÉ. Uit de jaren voor 1875 worden weinig van beeldhouwwerk voorziene grafmonumenten aangetroffen, als zodanig bezit het grafmonumenten van Jacob van Lennep een zekere zeldzaamheidswaarde.

-\tVan stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de Algemene begraafplaats aan de Fangmanweg in Oosterbeek.

-\tVan cultuurhistorische waarde als herinnering aan de staatsman, schrijver en dichter Jacob van Lennep. Tevens van belang als uitdrukking van de funeraire cultuur in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1858
1860
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Stracké, J.Th. ; Gelderland
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker