Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523872
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Oud Groevenbeek
Complexnummer: 
523870 - Oud Groevenbeek
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 januari 2005
Kadaster deel/nr: 
82886/14
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Ermelo
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Ermelo
X-Y coördinaat: 
170629 - 477008

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (Putterweg bij 230, op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 2).

Oud Groevenbeek werd in de periode 1903 - circa 1915 ontwikkeld tot een buitenplaats met landhuis en bijgebouwen binnen een parkachtige aanleg. De oorspronkelijke aanleg van het landgoed Groevenbeek, met het stelsel van lanen en paden, is grotendeels bewaard gebleven.

De TUIN- EN PARKAANLEG rondom het landhuis Oud Groevenbeek is grotendeels vanaf cirva 1897 ontstaan en vermoedelijk ontworpen door tuinarchitect H. Copijn of door Jacob van Schermbeek zelf. De door Van Essen en Van Zeggeren ontworpen architectuur is gesitueerd als middelpunt van een parkachtige aanleg die geïnspireerd is op de Engelse landschapsstijl en waarin de bestaande lanen en historische akkercomplexen zijn opgenomen. Het landhuis ligt nabij het kruispunt van de Torenlaan en de Oude Laan, die deel uitmaken van het historisch lanenstelsel van het landgoed. De Torenlaan en de Oude Laan vormen structurerende elementen in de parkaanleg rondom het landhuis. Deze aanleg vertoont kenmerken van de late Engelse landschapsstijl, zoals de afwisseling van open en gesloten gedeelten. De open gedeelten komen grotendeels overeen met de vroegere bouw-en weilanden van voor de parkachtige aanleg. Kenmerkend zijn bovendien de zichtassen tussen het landhuis en de omgeving. Het terrein direct rondom het landhuis heeft een tuinaanleg met gazons en sierbeplanting, waaronder rododendrons. Ten zuiden van het landhuis bevindt zich een vijver, die gevoed wordt door de Groevenbeek. Deze oude sprengenbeek ontspringt nabij de Nieuwe Laan en mondt uit in de Randmeren.

Even ten westen van het landhuis, op de locatie van het voormalige theehuis, bevindt zich het graf van P.A. van Schermbeek, de laatste particuliere eigenaar van Oud Groevenbeek. In het open gebied ten noorden van de Oude Laan bevindt zich een druivenkas uit 1910 (zie hiervoor onderdeel 7), die oorspronkelijk deel uitmaakte van een groter kassencomplex. Ook bevinden zich hier moestuinen en een boomgaard. Aan de noordrand van het open gebied staat een watertoren uit 1912 (zie hiervoor onderdeel 8). Deze toren, die het uiterlijk heeft van een kleine kasteeltoren, is markant gelegen op een opgeworpen heuvel aan de bosrand. Direct ten oosten van het landhuis bevindt zich een aantal bijgebouwen, waaronder de tuinmanswoning uit 1905 (zie hiervoor onderdeel 4), de oude boerderij Groevenbeek uit het einde van de 19de eeuw (zie hiervoor onderdeel 5), met schuin daarvoor het koetshuis uit 1907 (zie hiervoor onderdeel 3). Ten zuiden van het landhuis ligt een langgerekt open gebied met weilanden, dat zich min of meer parallel aan de Groevenbeek uitstrekt. Even ten zuiden daarvan takt de Nieuwe Laan, de huidige hoofdtoegangsweg, op de Torenlaan aan. De Nieuwe Laan zet zich in oostelijke richting - over de Putterweg heen - voort op het terrein van Nieuw Groevenbeek.

Waardering

De TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen cultuur-, tuinhistorisch en landschappelijk belang:

- wegens de ouderdom;

- als goed bewaard voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl;

- wegens de bemoeienis van tuinarchitect H. Copijn met het ontwerp;

- wegens de inpassing van het ontwerp in een bestaande ontginningsstructuur;

- wegens de visuele en functioneel-ruimtelijke relatie met de in het park aanwezige bebouwing.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaPutterweg2303851 VGBijErmelo

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Tuinaanleg bekend vanaf ca. 1870

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ErmeloF1005
ErmeloF988
ErmeloF1467
ErmeloF1010
ErmeloF1023
ErmeloF1829
ErmeloF1020
ErmeloF10012
ErmeloF1021
ErmeloF1003
ErmeloF1832
ErmeloF10013
ErmeloF477
ErmeloF987
ErmeloF6112
ErmeloF6464
ErmeloF1794
ErmeloF920
ErmeloF1083
ErmeloF1081
ErmeloF7895
ErmeloF1013
ErmeloF1084
ErmeloF986
ErmeloF1080
ErmeloF1632
ErmeloF9571
ErmeloF1633
ErmeloF1022
ErmeloF985
ErmeloF917
ErmeloF1082
ErmeloF991
ErmeloF6463
ErmeloF476
ErmeloF990
ErmeloF9572
ErmeloF1000
ErmeloF1007
ErmeloF999
ErmeloF1087
ErmeloF984
ErmeloF3439
ErmeloF1002
ErmeloF1380
ErmeloF1793
ErmeloF475
ErmeloF994
ErmeloF440
ErmeloF9913
ErmeloF502
ErmeloF1024
ErmeloF9912
ErmeloF1004
ErmeloF7898
ErmeloF1943
ErmeloF438
ErmeloF1001
ErmeloF997
ErmeloF1011
ErmeloF998
ErmeloF8271
ErmeloF992
ErmeloF995
ErmeloF1012
PuttenB1608
ErmeloF989
ErmeloF1828
ErmeloF919
ErmeloF3441
ErmeloF468
ErmeloF1006
ErmeloF1795
ErmeloF3440
ErmeloF443
ErmeloF1078
ErmeloF926
ErmeloF993
ErmeloF918
ErmeloF437
ErmeloF1008
ErmeloF996
ErmeloF1009
ErmeloF1014
ErmeloF501
ErmeloF824
ErmeloF3433
ErmeloF1253

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlinvloeden

Engels

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18971897globaalverbouwing

Landschapstuin op oudere aanleg

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Copijn, H. ; Gelderlandtuinarchitect / landschapsarchitect
Schermbeek, J.H. van ; Gelderlandopdrachtgever

Vermoedelij ook medeontwerper van de tuin