Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
523918
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
De Eshof
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
22 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 
30099/28
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Overbetuwe
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Herveld
X-Y coördinaat: 
186310 - 434528

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

BOERDERIJ ('DE ESHOF'), gebouwd in 1920-1935 in Amsterdamse schoolstijl.

De op een verhoging gesitueerde boerderij met bijschuur is ten noorden van de dorpskern van Herveld gelegen, geklemd tussen de autosnelweg Arnhem - Rotterdam en de hiermee evenwijdig lopende spoorlijn. Boerderij en bijschuur worden van de Bredestraat gescheiden door een met enkele bomen bezette voortuin die wordt begrensd door een lage haagbeuk. Links en rechts sluiten grindpaden, vooraf gegaan door aan weerszijden gemetselde kolommen op de straat aan. Deze aanleg en de kolommen alsook de links gesitueerde nieuwe stal vallen niet onder rijksbescherming.

Omschrijving

Het woonhuis heeft een nagenoeg vierkante plattegrond met enkele uitspringende delen. Het is gedekt met een tentdak met gebroken schilden aan de voor-, de linker zij-, en de achtergevel. Het dak is belegd met rode verbeterde hollandse pannen en de gevels zijn opgetrokken in baksteen en gemetseld in kruisverband. Het woonhuis heeft een souterrain, een verdieping en een zolderverdieping.

De links naast het huis liggende schuur heeft een L-vormige plattegrond en is gedekt met een mansarde kap met rode verbeterde hollandse pannen. De voorgevel van de schuur is voorzien van een verlaagd wolfseind, waardoor er onder de nok een driehoekige opening ontstaat waarin een venster is aangebracht. De VOORGEVEL bevat evenals alle gevels van het woonhuis een a-symmetrische indeling. De voorgevel heeft links een sterk geprononceerde hoekuitbouw met een souterrain en twee bouwlagen. Deze uitbouw is voorzien van een plat dak met rode gevelpannen. De hoeken ervan worden geaccentueerd door lisenen met siermetselwerk. Deze lisenen eindigen boven de dakrand met vierkante dekplaten. De voorgevel van deze uitbouw heeft één travee met op souterrainhoogte een 2-ruits venster. De eerste bouwlaag heeft een gekoppeld draairaam met glas in lood bovenlichten en luiken. Op de tweede bouwlaag bevindt zich een kleiner kozijn met twee draairamen en bovenlichten. De vensters hebben aan de onderzijde een bakstenen dorpel. Onder het venster in de eerste bouwlaag bevindt zich een veld met diagonaal gemetselde stenen met daaronder drie lagen met verticaal gemetselde koppen. Tussen de eerste en de tweede bouwlaag bevindt zich een brede, verticaal gemetselde band. De uitbouw eindigt aan de bovenzijde met een bloktandlijst en een band met horizontaal en verticaal gemetselde stenen waarin een rechthoekig tegeltableau met daarin de tekst "De Eshof" is aangebracht. De rechter zijgevel van de uitbouw is blind en gedeeltelijk voorzien van gevelpannen. Rechts naast de hoekuitbouw bevindt zich het terugliggende deel van de voorgevel met links de ingangspartij. Deze is vanuit de voortuin te bereiken via een trap met een aantal hardstenen treden. Deze trap geeft toegang tot een voor de voorgevel liggend terras, waaronder het souterrain doorloopt. Het terras is voorzien van een ijzeren balustrade met bakstenen hoekposten, waartussen zich op souterrainhoogte twee 2-ruits vensters bevinden. De eenvoudige paneeldeur met ruitje is voorzien van smalle zijlichten met traliewerk en heeft een betonnen luifel, bedekt met gevelpannen. Het gedeelte rechts naast de voordeur wordt helemaal in beslag genomen door een bruingeschilderd houten gevelgedeelte met daarin een dubbele openslaande terrasdeur met 2x10 ruits verdeling, een glas in lood bovenlicht en groen-wit geschilderde luiken. De voorgevel eindigt aan de bovenzijde met een band met verticaal gemetselde bakstenen en een bakgoot. In het dakvlak bevindt zich ter hoogte van de zolderverdieping een dakkapel met twee draairamen met liggende roedeverdeling met een houten tussenstuk.

De LINKER ZIJGEVEL is rechts voorzien van de hoekuitbouw over twee bouwlagen met aan weerszijden lisenen met siermetselwerk en vierkante dekplaten. Hiervoor bevindt zich een erker met hoeklisenen die tevens dienen als hoekposten van de ijzeren balustrade van het op de erker gelegen balkon. Ook deze lisenen hebben vierkante dekplaten en zijn voorzien van siermetselwerk. De erker heeft aan de voorzijde een gekoppeld draairaam met twee glas in lood bovenlichten en in de zijgevel een enkelruits draairaam met glas in lood bovenlicht. Onder de vensters is het metselwerk voorzien van dezelfde detailleringen als in de voorgevel. De erker eindigt aan de bovenzijde met een bloktandlijst en gevelpannen. Links naast de erker bevindt zich een risalerend gedeelte van één vensteras met daarin een tweede ingangspartij met een betonnen luifel, bedekt met gevelpannen. Boven deze luifel bevinden zich vier verticale vensterstroken tussen twee niet even hoge lisenen met siermetselwerk en vierkante dekplaten. Links naast deze risaliet bevindt zich een éénlaags gedeelte met vier gekoppelde draairamen met glas in lood bovenlichten en een bakstenen lekdorpel. Dit gevelgedeelte eindigt met een houten bakgoot. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel als vernoemd.

De ACHTERGEVEL van het woonhuis is middels een éénlaags tussenlid met plat dak verbonden met de achterliggende schuur. De achtergevel heeft eveneens een risaliet, die de dakrand doorbreekt.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft in het souterrain een rechthoekig venster met daarboven op de eerste bouwlaag een enkelruits draairaam met een glas in lood bovenlicht. Op de tweede bouwlaag bevinden zich twee van zulke ramen, allen voorzien van bakstenen onderdorpels. Rechts heeft de gevel een aanbouw met plat dak, hoeklisenen met siermetselwerk en vierkante dekplaten.

Links naast het woonhuis bevindt zich de grote schuur, verbonden door een tussenlid die beide één bouwlaag en een zolderverdieping hebben. De bakstenen gevels van de schuur zijn gemetseld in kruisverband. De voorgevel heeft een symmetrische indeling met in het midden een dubbele opgeklampte deur met aan weerszijden een venster met een stalen kozijn met 30-ruits verdeling. De verdieping heeft in het midden een dubbel opgeklampt luik met aan weerszijden een venster als vernoemd, voorzien van een 16-ruits verdeling. Het verdiepinggedeelte van de voorgevel is voorzien van een onregelmatige pleisterlaag met daaromheen enkele decoratieve banden van verticaal gemetselde bakstenen. De voorgevel sluit aan de bovenzijde af met een bloktandlijst. In de zijgevels van de schuur bevinden zich stalen ramen en houten opgeklampte deuren, beiden afgesloten met rollagen. De vensters hebben bakstenen onderdorpels. De gevelgedeelten van de schuur, die zich aan de kant van het woonhuis bevinden, zijn voorzien van een houten bakgoot. Het gevelgedeelte evenwijdig aan de achtergevel van het woonhuis heeft een dubbele houten garagedeur en een luik in het dakvlak. De gevels zijn verder voorzien van bloktandlijsten en rollagen. De linker zijgevel van de schuur heeft in het dakvlak een dakkapel met dubbele opgeklampte deuren en ter hoogte van de nok een driehoekige dakkapel met een stalen raam.

Waardering

BOERDERIJ met BIJSCHUUR gebouwd in 1920-1935, van algemeen architectuurhistorisch stedenbouwkundig en cultuurhistorisch belang vanwege

- de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik (o.a. de a-symmetrisch vormgegeven gevelvlakken, het decoratieve baksteengebruik, de liggende roedeverdeling); - de functioneel-ruimtelijke relatie tussen boerderij en schuur, gelegen in het buitengebied, de ensemblewaarde; - de betrekkelijke zeldzaamheid van het gebouwtype boerderij in de stijl van de Amsterdamse school. Deze stijl had de meeste impact in stedelijke gebieden.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBredestraat-Noord366674 MPHerveld

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VALBURGGG/21502152A1
VALBURGGG/21502152A2
VALBURGGG/21502152A3

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeAmsterdamse schoolinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19201935globaalvervaardiging