Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
524322
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Electriciteitsfabriek Schiehaven
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2002
Kadaster deel/nr: 
22308/27
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
91159 - 435407

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

ELECTRICITEITSCENTRALE, "Electriciteitsfabriek Schiehaven", bestaande uit de aaneengesloten bebouwing van het accumulatoren- annex kantoorgebouw, schakelgebouw en machinelokaal en de ommuring van het bedrijfsterrein, gebouwd in 1904-1905 naar een ontwerp in Overgangsarchitectuur van de architect (Gemeentewerken) A.J.Th. Kok.

N.B. De electriciteitsfabriek bestond oorspronkelijk uit nog meer verschillende aansluitende gebouwdelen (ketelhuis, schaftlokaal, pompenlokaal). Aan het complex is vanaf het moment van oplevering gesloopt, verbouwd en uitgebreid. Alleen het accumulatoren- annex kantoorgebouw, het schakelgebouw en het machinelokaal zijn nog representatief voor de originele situatie en vallen onder de rijksbescherming. De schoorsteen werd in 1994 gesloopt.

Omschrijving

De electriciteitscentrale is gebouwd op de pier tussen de Schiehaven en de St.Jobshaven op een rechthoekig terrein parallel aan de Lloydstraat. Het terrein van de electriciteitscentrale is aan de noordzijde begrensd door een muur met gemetselde pijlers met ezelsruggen waartussen smeedijzeren hekwerken (gedeeltelijk nog origineel). Het gebouw is op een fundament van palen en een doorlopende betonplaat en rondom een betonskelet opgetrokken in baksteen, met natuurstenen details en siermetselwerk. De verschillende bouwvolumes zijn voorzien van diverse daken. Het accumulatoren- annex kantoorgebouw is gedeeltelijk voorzien van een schilddak (parallel aan de Lloydstraat) en heeft hierachter een plat dak. Het tussen het accumulatorengebouw en het machinelokaal gelegen schakelgebouw heeft een plat dak. Het machinelokaal heeft een (aan de langsgevels overstekend) plat dak. Het accumulator- annex kantoorvolume staat parallel aan de Lloydstraat, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond (37 m x 9 m) en omvat een kelder, vier verdiepingen en een kapverdieping. De voorgevel is boven een natuurstenen plint opgetrokken in baksteen en voorzien van natuurstenen onderdorpels en sluitstenen in de rollagen. De kozijnen van de (schuif)vensters zijn van hout. Het dak is gedekt met pannen en is voorzien van een bakgoot op houten klossen. De symmetrische gevel is negen vensterassen breed. De middelste vensteras is hoger opgetrokken door middel van een dakkapel met een met natuursteen omlijste puntgevel. De ingang op de begane grond, een houten geprofileerde voordeur met ruitje en siertraliewerk, is voorzien van een decoratieve natuurstenen omlijsting met rondboog. De omlijsting bevat bovenin het opschrift: "Electriciteitsfabriek Schiehaven" en vier naar de functie verwijzende afbeeldingen. De eerste tot en met derde verdieping van de middelste vensteras bevatten een hoog rechthoekig venster geflankeerd door even hoge, doch zeer smalle vensteropeningen. In de puntgevel op het dak bevindt zich een deur met ervoor een ijzeren borstwering. Alle overige vensterassen bevatten per verdieping twee rechthoekige vensters. De onderdorpels van de begane grond zijn als cordonlijst doorgetrokken. De onderdorpels op de eerste verdieping zijn doorgetrokken per twee vensters. Op de bovenste verdiepingen heeft ieder venster een eigen, onderscheiden onderdorpel. Onder ieder venster op de eerste tot en met derde verdieping bevindt zich een klein rechthoekig ventilatiegat met een natuurstenen waterdorpel. Op de eerste tot en met derde verdieping zijn de muurdammen gedeeltelijk voorzien van speklagen. Op de eerste verdieping bevinden zich boven deze speklagen uitgemetselde tandlijsten.

Ter hoogte van de derde verdieping bevinden zich tussen de vensterassen decoratieve muurankers. Op het dak bevindt zich boven iedere vensteras een rechthoekige dakkapel met tweeledig venster en ook de dakschilden boven de kopse gevels dragen elk een dakkapel. De zijgevels (noord en zuid) van het pand zijn door latere, belendende uitbreidingen niet meer zichtbaar. Inwendig zijn de vertrekken aan de kant van de Lloydstraat gesitueerd met aan de achterzijde per verdieping steeds een gang. Het trappenhuis bevindt zich in het midden. Gedeeltelijk bevat het pand nog de oorspronkelijke tegellambrizeringen en -vloeren. Het trappenhuis bevat nog gedeeltelijk de oorspronkelijke smeedijzeren trapleuning.

Het accumulatoren- annex kantoorgebouw is inwendig verbonden met het westelijk aansluitende schakelhuis (ca. 31,5 x 8m). Beide gebouwen delen hetzelfde trappenhuis en zijn derhalve ruimtelijk niet wezenlijk van elkaar te onderscheiden. Het (onderkelderde) schakelhuis is echter minder lang en minder hoog en omvat een (hogere) kelderverdieping en twee verdiepingen onder een plat dak. Het schakelhuis bevat op de tweede (hogere) verdieping een in het machinelokaal uitgebouwde "schakelbordruimte" van waaruit overzicht over de machines gehouden kon worden. Deze schakelbordruimte is ingrijpend verbouwd. De zijgevels van het voormalige schakelhuis zijn door latere uitbreidingen niet meer zichtbaar. Het (onderkelderde) machinelokaal (72,5 x 23m) bevat de meest indrukwekkende ruimte van de centrale. Van de oorspronkelijke buitengevels (met hoger opgemetselde hoeken) is praktisch niets meer zichtbaar doordat het gebouw grotendeels is 'ingepakt' door uitbreidingen en de noordelijke kopse gevel bovendien is voorzien van geprofileerde stalen gevelbeplating. De binnenwanden zijn opgetrokken in witte nageperste steen (firma Van der Loo, Dieren) met toepassing van Silezische verglaasde steen voor lambrizering en banden. De langsgevels bevatten 12 vensterassen, de kopse gevels 3 vensterassen. Ter hoogte van de machinekamer bevindt zich per vensteras een grote rondboog, waaronder zich aan de langsgevels blindnissen bevinden. Alleen ter plaatse van de schakelbordruimte zijn de rondbogen open. Bovenaan de gevels bevinden zich per vensteras drie (smalle) rechthoekige vensters met stalen roedenverdeling. Deze vensters kunnen worden geopend vanaf een rondgaande loopgang die door een wenteltrap toegankelijk is en die tevens dienst doet als toegang tot de (originele) montageloopkraan. Deze loopkraan is over rails (onder de vensters) over de gehele lengte van het machinekamer verschuifbaar. De kopse zijgevels hadden eenzelfde indeling, zij het dat zich hier in de rondbogen ook stalen vensters bevonden. De zijgevels zijn door uitbreidingen (zuidelijk) en aangebrachte gevelbeplating (noordelijk) echter gewijzigd. Tussen de vensterassen van de langsgevels bevinden zich de geklonken, ijzeren vakwerkspanten met N-liggers en een gebogen onderrand die het houten (platte) dak dragen. De vloer van de machinekamer staat op een aantal plaatsen in open verbinding met de kelderverdieping. Gedeeltelijk zijn nog de originele tegels op de vloer aanwezig.

Waardering

"Electriciteitsfabriek Schiehaven", gebouwd in 1904-1905 naar een ontwerp in Overgangsarchitectuur van de (Gemeentewerken) architect A.J.Th. Kok, is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en typologische waarde en vooral vanwege de ensemblewaarde binnen het havenindustrielandschap van het Schiehavengebied.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaLloydstraat21A3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21M3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21U3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21T3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21S3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21R3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21Q3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21P3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21N3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21L3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21C3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21K3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21J3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21H3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21G3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21F3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21E3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21D3024 EARotterdam
NeeLloydstraat21V3024 EARotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenIndustrieNutsbedrijf

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DelfshavenG560
DelfshavenG565A1
DelfshavenG565A2
DelfshavenG565A3
DelfshavenG565A4
DelfshavenG565A5
DelfshavenG565A6
DelfshavenG565A7
DelfshavenG565A8
DelfshavenG565A9
DelfshavenG565A10
DelfshavenG565A11
DelfshavenG565A12
DelfshavenG565A13
DelfshavenG565A14
DelfshavenG565A15
DelfshavenG565A16
DelfshavenG565A17
DelfshavenG565A18
DelfshavenG565A19
DelfshavenG565A20
DelfshavenG565A21
DelfshavenG565A22
DelfshavenG565A23
DelfshavenG565A24
DelfshavenG565A25
DelfshavenG565A26
DelfshavenG565A27
DelfshavenG565A28
DelfshavenG565A29
DelfshavenG565A30
DelfshavenG565A31
DelfshavenG565A32
DelfshavenG565A33
DelfshavenG565A34
DelfshavenG565A35
DelfshavenG565A36
DelfshavenG565A37
DelfshavenG565A38
DelfshavenG565A39
DelfshavenG565A40
DelfshavenG565A41
DelfshavenG565A42
DelfshavenG565A43
DelfshavenG565A44
DelfshavenG565A45
DelfshavenG565A46
DelfshavenG565A47
DelfshavenG565A48
DelfshavenG565A49
DelfshavenG565A50
DelfshavenG565A51
DelfshavenG565A52
DelfshavenG565A53
DelfshavenG565A54
DelfshavenG565A55
DelfshavenG565A56
DelfshavenG565A57
DelfshavenG565A58
DelfshavenG565A59
DelfshavenG565A60
DelfshavenG565A61
DelfshavenG565A62
DelfshavenG565A63
DelfshavenG565A64
DelfshavenG565A65
DelfshavenG565A66
DelfshavenG565A67
DelfshavenG565A68
DelfshavenG565A69
DelfshavenG565A70
DelfshavenG565A71
DelfshavenG565A72
DelfshavenG565A73
DelfshavenG565A74
DelfshavenG565A75
DelfshavenG565A76
DelfshavenG565A77
DelfshavenG565A78
DelfshavenG565A79
DelfshavenG565A80
DelfshavenG565A81
DelfshavenG565A82
DelfshavenG565A83
DelfshavenG565A84
DelfshavenG565A85
DelfshavenG565A86
DelfshavenG565A87
DelfshavenG565A88
DelfshavenG565A89
DelfshavenG565A90
DelfshavenG565A91
DelfshavenG565A92
DelfshavenG565A93
DelfshavenG565A94
DelfshavenG565A95
DelfshavenG565A96
DelfshavenG565A97
DelfshavenG565A98
DelfshavenG565A99
DelfshavenG565A100
DelfshavenG565A101
DelfshavenG565A102
DelfshavenG565A103
DelfshavenG565A104
DelfshavenG565A105
DelfshavenG565A106
DelfshavenG565A107
DelfshavenG565A108
DelfshavenG565A109
DelfshavenG565A110
DelfshavenG565A111
DelfshavenG565A112
DelfshavenG565A113
DelfshavenG565A114
DelfshavenG565A115
DelfshavenG565A116
DelfshavenG565A117
DelfshavenG565A118
DelfshavenG565A119
DelfshavenG565A120
DelfshavenG565A121
DelfshavenG565A122
DelfshavenG565A123
DelfshavenG565A124
DelfshavenG565A125
DelfshavenG565A126
DelfshavenG565A127
DelfshavenG565A128
DelfshavenG565A129
DelfshavenG565A130
DelfshavenG565A131
DelfshavenG565A132
DelfshavenG565A133
DelfshavenG565A134
DelfshavenG565A135
DelfshavenG565A136
DelfshavenG565A137
DelfshavenG565A138
DelfshavenG565A139
DelfshavenG565A140
DelfshavenG565A141
DelfshavenG565A142
DelfshavenG565A143
DelfshavenG565A144
DelfshavenG565A145
DelfshavenG565A146
DelfshavenG565A147
DelfshavenG565A148
DelfshavenG565A149
DelfshavenG565A150
DelfshavenG565A151
DelfshavenG565A152
DelfshavenG565A153
DelfshavenG565A154
DelfshavenG565A155
DelfshavenG565A156
DelfshavenG565A157
DelfshavenG565A158
DelfshavenG565A159
DelfshavenG565A160
DelfshavenG565A161
DelfshavenG565A162
DelfshavenG565A163
DelfshavenG565A164
DelfshavenG565A165
DelfshavenG565A166
DelfshavenG565A167
DelfshavenG565A168
DelfshavenG565A169
DelfshavenG565A170
DelfshavenG565A171
DelfshavenG565A172
DelfshavenG565A173
DelfshavenG565A174
DelfshavenG565A175
DelfshavenG565A176
DelfshavenG565A177
DelfshavenG565A178
DelfshavenG565A179
DelfshavenG565A180
DelfshavenG565A181
DelfshavenG565A182
DelfshavenG565A183
DelfshavenG565A184
DelfshavenG565A185
DelfshavenG565A186
DelfshavenG565A187
DelfshavenG565A188
DelfshavenG565A189

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Overgangsarchitectuuronbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenIndustrieNutsbedrijf

Electriciteitsfabriek

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19041905exactvervaardiging