Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
524377
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 december 2001
Kadaster deel/nr: 
82877/172
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Goeree-Overflakkee
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Ouddorp
X-Y coördinaat: 
54923 - 425494

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het RAADHUIS van Ouddorp is gebouwd in 1904 door de metselaar Paulus Boelaars en de Timmerman Job Mierop, naar een ontwerp van de architect Tjeerd Kuipers. Het centraal in de dorpskom aan een kruispunt staande voormalige raadhuis is een late exponent van de Neo-Hollandse Renaissance en staat op de plaats van het in 1904 afgebrande voormalige raadhuis. Na de opheffing van Ouddorp als zelfstandige gemeente kreeg het pand in 1966 een functie als bankgebouw. Tegenwoordig is er een streekmuseum gevestigd in het voormalige raadhuis.

Omschrijving

Vanuit een L-vormige plattegrond, in schoon metselwerk in combinatie met natuursteen opgetrokken gebouw met verdieping onder met Bouletpannen gedekte zadeldaken. De boven een trasraam met hardstenen bovenrand staande gevels worden verlevendigd door speklagen van zandsteen en bevatten rechtgesloten vensters onder strekken met sluit- en aanzetstenen en lateien.

De op de Raadhuisstraat gerichte voorgevel bestaat uit een hoger opgaand linker deel met een trapgevel en een lager rechter deel met een horizotale beëindiging. Tussen deze geveldelen staat een toren. De onder deze toren, in het midden van de gevel staande, rondboogvormige entreepartij met archivolten bevat een beslagen dubbele deur met roedenverdeling in de hoog in de deuren staande deurramen, onder een gevelsteen, waarop in reliëf het gemeentewapen van Ouddorp is aangebracht. Links van de deur staan twee vensters met kruisramen, waarvan de bovenramen zijn voorzien van een roedenverdeling en de onderramen met luiken zijn behangen. Het venster rechts van de deur is vergelijkbaar. Tussen de beide bouwlagen ligt een dunne hardstenen cordonlijst, die eveneens fungeert als onderdorpel van de verdiepingsvensters. De verdieping links bevat twee hogere vensters voor de raadszaal die eveneens kruisramen bevatten. De bovenramen bevatten glas-in-lood en staan onder geprofileerde lateien en gekoppelde segmentbogen met aanzetstenen en gedecoreerde tegels in de boogtrommels. Tussen deze ramen bevindt zich een rondboogvormige blindnis. De top van de trapgevel is evenals de andere trapgevels voorzien van geprofileerde deklijsten en bevat een venster met kruisraam, waarvan de onderramen zijn behangen met luiken. De gevel wordt bekroond door een toppilaster met vleugelstukken. De rechts van de trapgevel oprijzende, octogonale toren heeft aan de voorzijde een luchtboog en bevat per zijde een smal venstertje. De bovenbouw is een open constructie onder een concaaf gewelfd, met leien gedekt spitsje, dat wordt bekroond door een opengewerkte ijzeren bol met windwijzer. Tussen de entree en de toren staan twee kleine vensters. De gevelpartij rechts van de toren bevat op de verdieping een reeks van vijf, op de cordonlijst staande vensters, die door smalle penanten van elkaar worden gescheiden. De uitkragende dakgoot rust op klossen. Uit het dakschild hierboven steekt een kleine houten dakkapel met zadeldak. De linker zijgevel heeft op de begane grond twee met luiken behangen vensters en op de verdieping twee grotere vensters zoals de vensters in de voorgevel. Het raadhuis bestaat aan de achterzijde uit een hoog opgaand, risalerend rechter deel met trapgevel en een lagere linker gevelpartij met een horizontale gevelbeëindiging. De risalerende, grotendeels blinde trapgevel bevat slechts een hoog geplaatst venster met luiken aan het onderste deel van het kruisraam. De bekroning van de gevel is als die van de trapgevel aan de voorzijde. De terugliggende linker gevel bevat op de begane grond twee kleine venstertjes en een venster met roedenverdeling in de bovenramen. Op de verdieping staat links een samengesteld venster onder rollaag en rechts een drietal klimmende, met glas-in-lood ingevulde, segmentboogvormige traplichten. De gevel wordt beëindigd door een houten gevellijst, die tevens over het rechter deel van de rechter kopgevel wordt doorgetrokken. De rest van deze kopgevel is een trapgevel met op de begane grond twee met onderluiken behangen vensters gelijk aan die op de begane grond van de voorgevel. Het verdiepingsvenster met kruisraam doorsnijdt de cordonlijst en heeft een roedenverdeling in de bovenramen. De twee hoog in de gevel staande vensters zijn eveneens voorzien van een roedenverdeling.

Door diverse verbouwingen is het inwendige van het gebouw niet meer in oorspronkelijke staat. Het trappenhuis en de voormalige raadszaal zijn nog grotendeels intact. Het pand heeft nog een ingangsportaal met roedenverdeling in de ramen van de dubbele tochtdeuren. Het trappenhuis bestaat uit drie steektrappen met tussenbordessen, traplichten met kleurrijk glas-in-lood, een geprofileerde houten handlijst en een deels gepleisterde, gemetselde trapbalustrade met zware trappalen, waarvan de onderste een smeedijzeren lantaarn draagt. De raadszaal op de verdieping heeft een houten balkenplafond, waarvan de moerbalken rusten op sleutelstukken. De ruimte is verder voorzien van dubbele paneeldeuren, paneellambrizeringen, overhoekse kasten, een deels gemetselde, deels houten schoorsteenmantel en een betegelde achterwand met tegels van Delfts Blauw onder een zich verjongende boezem.

Waardering

Het voormalige raadhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.

- Het raadhuis is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een vroeg twintigste eeuws raadhuis voor een kleine gemeente en heeft daardoor typologische waarde.

- Het raadhuis is van stedenbouwkundig belang vanwege de historisch-functionele ligging aan een kruispunt in het historische dorpshart, alwaar het een beeldbepalend element is.

- Het raadhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering in Neo-Hollandse Renaissance en vanwege de plaats in het oeuvre van een vooraanstaand architect.

- Het raadhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur en delen van het interieur.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRaadhuisstraat43253 ANOuddorp

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwenBestuursgebouw en onderdlGemeentehuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
OuddorpE3378

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-RenaissanceNeo-Hollandse Renaissancestijlzuiver

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19041904exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Mierop, J. ; Zuid-Hollandaannemer / uitvoerder
Kuipers, Tj. ; Zuid-Hollandarchitect / bouwkundige / constructeur
Boelaars, P. ; Zuid-Hollandaannemer / uitvoerder