Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
524524
Complexnummer
524523 - Ivicke
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82994/41
Kadastrale aanduiding
Wassenaar F 9635
Rust en Vreugdlaan 2, 2243 AS te Wassenaar

Omschrijving

Inleiding complexonderdeel 1

WOONHUIS van de historische buitenplaats 'Ivicke' uit 1913-1914 in Neo-Lodewijk XVI-stijl gebouwd in opdracht van Adrianus Frederikus Johannes van Hattum geïnspireerd op het huis L'Hermitage, een Zweeds buitenverblijf . Uit het bestek blijkt dat voor het interieur verschillende historische onderdelen zijn gebruikt, afkomstig van een buitenplaats genaamd Marienburg, waaronder enkele schouwen. In de wintertuin voor de salon stond een wit marmeren basin met een beeld als fontein. Op de verdieping was ondermeer een 'Zweedsche kamer', genoemd naar een aldaar aanwezig 'zweedsche kachel'

Door de accidentatie van het terrein is het souterrain aan de voorzijde minder hoog zichtbaar dan aan de zij- en achterkant. Ten behoeve van de aanpassing als kantoor hebben in de jaren '80 en '90 enige aanpassingen plaatsgevonden die vooral betrekking hebben op het souterrain en de verdieping.

Omschrijving

Monumentale vrijstaande rechthoekige bouwmassa op rechthoekige plattegrond, bestaande uit souterrain, bel-étage, verdieping en dakverdieping, wordt gedekt door een mansardedak, met leien in maasdekking. De (bovenste) dakschilden zijn belegd met zink. Als bekroning bevinden zich op het dak twee met siermetselwerk uitgevoerde schoorstenen. De getoogde dakkapellen hebben stolpramen met roedenverdeling. Rondom zijn de symmetrisch ingedeelde lijstgevels gepleisterd met Portlandcement ter imitatie van zandstenen platen en ornamenten. De gevels worden afgesloten door een houten, omgecornist hoofdgestel. Een deel van de souterrain- en verdiepingsvensters hebben een geprofileerde omlijsting. Boven het gepleisterde keldergedeelte is de bel-étage uitgevoerd met horizontale schijnvoegen, waarbij deze boven de vensters zijn vormgegeven als strekken. Boven een omgecorniste cordonlijst is de verdieping geleed door gekoppelde pilasters met ionische guirlande-kapitelen. Op de hoeken staan ionische zuilen in met schijnvoegen uitgevoerde nisvormige 'holten'. De enkele en samengestelde raamparijen, voorzien stolp- en schuiframen, hebben roedenverdeling. Een deel van de openslaande ramen en balkondeuren hebben rondbogige bovenlichten, voorzien van straalsgewijze roedenverdeling.

Het drie traveeen brede middengedeelte aan de voorzijde (zuid-oost) heeft aan weerszijden een door een gebogen fronton bekroonde hoekrisaliet van één travee. De centraal geplaatste, entreepartij wordt geaccentueerd door een op twee ionische zuilen van Oberkirchner zandsteen, waarop een uitgebouwd Frans balkon rust. Eronder bevindt zich een dubbele (wit geschilderde) eiken paneeldeur met rondbogig bovenlicht, voorzien van straalsgewijze roedenverdeling. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een dubbel openslaand raam. Voor de entree ligt over de volle breedte van de middenpartijeen granieten bordestrap. Het omgecorniste balkon heeft aan de voorzijde een balustrade en is toegankelijk via een dubbel openslaande balkondeur met rondbogige bovenlicht, waarboven een wapenschild van Oberkirchner zandsteen is aangebracht. De vensters met rondbogige bovenlichten hebben aan weerszijden festoenen en worden bekroond door guirlandes. Het middendeel wordt boven het hoofdgestel afgesloten door een attiek, waarachter in het dakschild drie dakkapellen zijn geplaatst. De beide zijrisalieten hebben op elke verdieping één venster met kruiskozijn. Tegen de beide binnenhoeken hangt een zware ijzeren lantaarn.

Het verdiepingsvenster wordt bekroond door guirlande met daarboven een geprofileerde spiegelboog als afdekking. In beide rondboogvormige frontons bevinden zich roedenverdeelde oeil-de-boeufs, waarboven een guirlande is gedrapeerd.

Beide zijgevels (noord-oost en zuid-west) hebben een vergelijkbare gevelindeling van drie traveeen breed. Het grijs gepleisterde souterrain van de noordoostelijke zijgevel heeft aan weerszijden, binnen een geprofileerde omlijsting een getoogde deur. Ertussen bevinden zich drie rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting, voorzien van roedenverdeelde ramen. Aan de zuidwestzijde heeft het souterrain in het midden een gewijzigde driedelige deurpartij met aan weerszijden een driedelige raampartij. Zowel de bel-étage als de verdieping hebben drie kruisvensters met stolpramen en een roedenverdeling. Op zolder bevindt zich in het dakschild in het midden één dakkapel.

De achtergevel (noordwest) heeft, voorzien van balustraden voor het souterrain een breed en hoog terras, waarbij op de vloer een machinale steen in geometrisch patroon ligt. In het midden bevindt zich een brede, iets uitzwenkende trap, geflankeerd door balustraden. Deze komt uit bij een ligt gebogen trap, zonder balustraden, die leidt naar een tweede terras. Onder het terras bevindt zich ondermeer aan beide korte zijden een vierdelige (moderne) raampartij. Aan de lange zijde bevinden zich aan weerszijden van de trap enkele kleine rechthoekige vensters. De bel-étage heeft in het midden een vijfzijdig uitgebouwde erker met een balkon erboven. In elke zijde bevindt zich een dubbele deur met roedenverdeling, voorzien van een rondbogig bovenlicht met straalsgewijze roedenverdeling. Op Op de verdieping erboven bevindt zich in het midden boven de erker, geflankeerd door gekoppelde ionische pilasters, drie openslaande balkondeuren, vergelijkbaar met die van de erker. Aan weerszijden van de erker bevindt zich op de bel-étage en de verdieping één venster. Aan weerszijden van de bel-étage vensters is een ijzeren lantaarn tegen de gevel geplaatst. Op de zolder zijn in het dakschild vier dakkapellen aangebracht.

INTERIEUR. In het interieur, dat in plattegrond en detaillering met name op de bel-étage goed bewaard is gebleven, is ook de Neo-Lodewijk XVI-stijl terug te vinden in de detaillering. Door weghalen van de wanden aan weerszijden van de entree is één grote ruime rechthoekige hal ontstaan. Op de vloer ligt marmer in een zwart wit geblokt patroon. De plafonds zijn wit gestuct en hebben voor een deel koof- en profiellijsten en middenornament. De paneeldeuren met een geprofileerde omlijsting, deel van de (wit geschilderde) eiken houten lambrisering is gehandhaafd. Aan de noordoostzijde bevindt zich het trappenhuis met tussenbordes. Ten noordwesten ervan is een trap naar het souterrain waar zich de dienstvertrekken bevinden.

Aan de zuidwestkant van de hal is het boudoir. Tegenover de hal bevindt zich de met een erker uitgevoerde salon, voorzien van een natuurstenen schouwommanteling. Ten zuidwesten daarvan ligt de woonkamer, voorzien van een brede rechthoekige schouw in Oud-Hollandse trant, verlevendigd met vergulde pilasters en friezen en een 17de-eeuwse haardplaat. In de ten noordoosten van de salon gelegen eetkamer bevindt zich een schouw in Neo-Lodewijk XVI-trant met ijzeren haard en een marmeren boezem.

In het souterrain zijn verschillende vertrekken als keuken en bijkeuken gemoderniseerd. Er bevinden zich verder ondermeer een wijnkelder, provisiekamer en kluis.

Waardering

Het huis 'Ívicke' met bijbehorend interieur is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als karakteristiek voorbeeld van een landhuis in Neo-Lodewijk XVI-stijl uit het begin van de 20ste eeuw;

- een landhuis met tuinaanleg en bijgebouwen, welke naar analogie van historische buitenplaatsen, kenmerkend is voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.

Het landhuis is vrij gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, met name wat betreft het exterieur en wat betreft het interieur vooral de bel-étage.

Het landhuis heeft hoge ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 524523. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1913
1914
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
stijlzuiver